Vi hæver renterne

Renteændringerne sker af forretningsmæssige årsager som følge af det generelt stigende renteniveau, da Nationalbanken har hævet rentesatsen den 28. oktober 2022 med 0,60 procentpoint og den 16. december 2022 med 0,50 procentpoint.

Ren­te­æn­drin­ger­ne sker af for­ret­nings­mæs­si­ge årsager som følge af det generelt stigende renteniveau, da Nationalbanken har hævet rentesatsen den 28. oktober 2022 med 0,60 procentpoint og den 16. december 2022 med 0,50 procentpoint.

Indlån

Hovedparten af op­spa­rings­pro­duk­ter­ne stiger i rente pr. 6. februar 2023, fx: 

Privat: 
Lønkonti og budgetkonti vil fortsat have 0% i rente. 
NemOpsparing: Fortsat 0,50% i rente af de første 100.000 kr., men fremover 1,00% af beløb derover.
Pen­sions­ord­nin­ger: Hæves fra 0,50% til 0,75% af de første 100.000 kr., og 1,25% derover.
Bør­ne­op­spa­rin­ger: Hæves fra 0,50% til 1,25%.  

Erhverv/forening:  
Driftskonti til erhverv og foreninger vil fortsat have 0% i rente, men Formueflex Prof og forening vil få 0,50% af de første 500.000 kr., og 1,00 % derover.  

Udlån

Vi hæver alle vores ud­låns­ren­te­sat­ser med mellem 0,50% og 1,10% med virkning fra den 6. februar 2023.

An­delsPri­o­ri­tet­slån/kredit, andelsbasislån, alm. boliglån i ejerbolig hæves med 0,50%. 

Klimalån oprettet fra 15. oktober 2022, hæves med 0,50%. Klimalån oprettet før 15. oktober 2022 er undtaget ren­testig­nin­gen.

Kunder med netbank modtager også denne information den 6. januar 2023 i netbank. 

Relaterede artikler