Vi hæver indlånsrenterne på en række indlånskonti

Vores kunder får positiv rente på en række almindelige indlånskonti med virkning fra den 10. oktober 2023.

Privat:

Indlånsrenten på lønkonti og budgetkonti sættes op til 0,25%.

Højere indlånsrenter til børn og unge: 

Op­spa­rings­kon­ti for unge under 18 år stiger med 0,25%-point, så renten fremover lyder på 2,00%. Børn og unge med almindelige konti som Young Money og Lom­me­pen­ge­kon­to stiger med 0,25%-point og får dermed en rente på 1,50% fremover.  
 
Børneopsparing og BørnePlus stiger ligeledes med 0,25%-point, så renten bliver 2,00%.  

Erhverv og foreninger: 

Indlånsrenten på driftskonti for erhverv og foreninger sættes op til 0,25%.

Udlån: 

Foreløbigt er der ingen renteændringer på udlån. Hvis vi på sigt vælger at hæve udvalgte udlån, vil dette blive varslet separat.

Kunder med netbank modtager også denne information i netbank tirsdag den 3. oktober 2023. Du er naturligvis meget velkommen til at tage fat i din kunderådgiver eller din filial/Erhvervscenter, hvis du har spørgsmål til ren­testig­nin­ger­ne.  

Se også rentesatser her.

 

Relaterede artikler