Renterne hæves på indlån og udlån

Som reaktion på Nationalbankens to seneste rentestigninger, på 0,25% den 8. maj 2023 og 0,25% den 16. juni 2023, hæver Arbejdernes Landsbank rentesatserne på en række indlån og udlån med virkning fra den 24. august 2023.

Op­spa­rings­kon­ti stiger mellem 0,25% til 0,70%

De fleste op­spa­rings­kon­ti stiger med 0,25%. Derudover indfører vi ekstra attraktive renter for beløb over 500.000 kr.

Renter på lønkonti er fortsat på 0,00%. Vi opfordrer dig derfor til at overveje, om du ønsker at flytte nogle penge til enten NemOpsparing eller Op­spa­rings­kon­to for at få rente af dit indestående. Du kan oprette sådan en konto direkte i netbank.

Pensionskonti stiger også med 0,25% og kommer således op på 1,25% under 100.000 kr. og 1,75% for beløb over 100.000 kr.

Børn og unge

Op­spa­rings­kon­ti for unge under 18 år stiger med 0,25%, så renten fremover lyder på 1,75%. Børn og unge med almindelige konti som Young Money og Lom­me­pen­ge­kon­to stiger med 0,25%, og får dermed en rente på 1,25% fremover.

Børneopsparing og BørnePlus stiger ligeledes med 0,25%, så renten bliver 1,75%.

Udlån

Vi har friholdt Andelsboliglån for den fulde stigning, og renten stiger således kun med 0,25%. Vi fastholder dermed nogle af markedets laveste rentesatser på andelsboliglån.

Klimalån og Energilån friholdes for ren­testig­nin­ger­ne, da vi som bank ønsker at støtte finansiering af bæredygtige ener­gi­for­bed­rin­ger.

Almindelige bankudlån til private som bankboliglån, forbrugslån og kassekreditter stiger med 0,50%.

Prioritetslån stiger med 0,50%, men først pr. 12. januar 2024, da der gælder 6 måneders varsel for rentestigning på dette lån.

Erhverv og foreninger

Op­spa­rings­kon­ti for erhverv og foreninger stiger med op til 0,70%, således at renten bliver:

Udlån og kreditter til erhverv og foreninger stiger med 0,50%. 

Kunder med netbank modtager også denne information i netbank tirsdag d. 11. juli 2023. Du er naturligvis meget velkommen til at tage fat i din kunderådgiver eller din filial/Erhvervscenter, hvis du har spørgsmål til ren­testig­nin­ger­ne.

Denne renteændring er også varslet i Berlingske den 11. juli 2023.

Relaterede artikler