Rentesatser for erhvervskonti

Nedenfor kan du se vores rentesatser for erhvervskonti.

Indlånsrentesatser pr. 10. oktober 2023

Konto
* Hvert interval forrentes for sig med den registrerede rentesats.