Administration af løn

Der findes mange løsninger, som kan hjælpe din virksomhed med lønadministration. Du kan eksempelvis spare både tid og ressourcer på at styre de daglige betalinger direkte i virksomhedens økonomisystem med Bank Connect. Nedenfor finder du de administrationsmuligheder vi tilbyder i Arbejdernes Landsbank. Lad os hjælpe din virksomhed med den rette løsning til administration af løn.

Lønadministration

  • OverførselsService

    Med en aftale om OverførselsService får I en velfungerende tjeneste til overførsel af løn, pension, skat og lignende betalinger.

  • Udbetaling via NemKonto

    Din virksomhed kan sende løn direkte via NemKonto. Det sparer dig for administration af ansattes kontonumre.

  • Bank Connect

    Bank Connect er et system for udveksling af betalingsoplysninger og kontobevægelser direkte mellem virksomheden og pengeinstitut. Det er en hurtig og sikker måde at betale regninger.

Hvad omfatter lønadministration?

Med en aftale om lø­nad­mi­ni­stra­tion hos Arbejdernes Landsbank får du automatiseret mange af de processer, som kan koste tid at gøre manuelt. Fordi processerne er automatiseret, falder udbetalingerne altid rettidigt og til de rette kontoer.

Som virksomhed bestemmer I selv, hvor stor del af ad­mi­ni­stra­tio­nen, der skal sættes i proces, og hvordan. Du kan eksempelvis gennem et samarbejde med MasterCard få en pakkeløsning til pen­ge­over­førs­ler ved lønkørsler. Som privat virksomhed kan I også tegne en serviceaftale med NemKonto, som er en løsning, der betyder, at I undgår at skulle administrere jeres medarbejders kontonumre. Udbetaling via NemKonto optimerer udbetalingerne til be­ta­lings­mod­ta­ger­ne da din virksomhed kan udbetale penge direkte til kunder og medarbejders konto.

Sidst men ikke mindst kan I med Bank Connect få en nem og hurtig løsning til udveksling af data mellem Arbejdernes Landsbanks økonomisystem og virksomhedens. Det betyder at de manuelle ind- og ud­læs­nings­funk­tio­ner kan springes over.

Ansøgningsformular

Udfyld formularen for at sende en ansøgning til banken. Du vil herefter modtage en mail fra os, hvor vi beder om flere oplysninger fra dig. Du vil blive kontaktet af os, når vi har modtaget alle dokumenter og oplysninger fra dig.
Vi gør opmærksom på, at oprettelse af en erhvervskonto koster kr. 3.000 og efterfølgende et månedligt gebyr på kr. 250.

Præsentation af virksomheden

Virksomhed og kontaktoplysninger

DD.MM.ÅÅÅÅ

Kontaktperson/Indehaver i virksomheden

Oplysninger om forretningen

Jeg bekræfter, at oplysningerne på Virk.dk om de reelle ejere er korrekte*

Oplysninger om nuværende bank

Ønsker virksomheden at være helkunde i Arbejdernes Landsbank? (Flytte Nemkonto og øvrigt engagement fra nuværende bank)*

Oplysninger om revision

Bruger virksomheden en godkendt revisor? (Registreret/Statsautoriseret)*
Bruger virksomheden en ikke-godkendt revisor/bogføringstjeneste?*

*Hvorfor skal jeg oplyse, hvem virksomhedens revisor er?

Erhvervskunder i Arbejdernes Landsbank skal som udgangspunkt benytte en godkendt revisor. Det vil sige en registreret eller statsautoriseret revisor. Arbejdernes Landsbank ønsker at bidrage til bekæmpelse af hvidvask og svig med skatter og afgifter. Derfor ønsker vi oplysninger om godkendt revisor, fordi det signalerer, at virksomheden er professionel og har til hensigt at følge gældende lovgivning.

Behandling af personoplysninger

Dine oplysninger behandles fortroligt. Vi indsamler og behandler kun personoplysninger til specifikke formål, og vi sletter oplysningerne igen, når vi ikke længere har et lovligt formål med at opbevare og behandle dem. Du kan læse mere om bankens behandling af personoplysninger her.