Administration af løn

Der findes mange løsninger, som kan hjælpe din virksomhed med lønadministration. Du kan eksempelvis spare både tid og ressourcer på at styre de daglige betalinger direkte i virksomhedens økonomisystem med Bank Connect. Nedenfor finder du de administrationsmuligheder vi tilbyder i Arbejdernes Landsbank. Lad os hjælpe din virksomhed med den rette løsning til administration af løn.

Hvad omfatter lønadministration?

Med en aftale om lø­nad­mi­ni­stra­tion hos Arbejdernes Landsbank får du automatiseret mange af de processer, som kan koste tid at gøre manuelt. Fordi processerne er automatiseret, falder udbetalingerne altid rettidigt og til de rette kontoer.

Som virksomhed bestemmer I selv, hvor stor del af ad­mi­ni­stra­tio­nen, der skal sættes i proces, og hvordan. Du kan eksempelvis gennem et samarbejde med MasterCard få en pakkeløsning til pen­ge­over­førs­ler ved lønkørsler. Som privat virksomhed kan I også tegne en serviceaftale med NemKonto, som er en løsning, der betyder, at I undgår at skulle administrere jeres medarbejderes kontonumre. Udbetaling via NemKonto optimerer udbetalingerne til be­ta­lings­mod­ta­ger­ne da din virksomhed kan udbetale penge direkte til kunder og medarbejders konto.

Sidst men ikke mindst kan I med Bank Connect få en nem og hurtig løsning til udveksling af data mellem Arbejdernes Landsbanks økonomisystem og virksomhedens. Det betyder at de manuelle ind- og ud­læs­nings­funk­tio­ner kan springes over. Læs mere om mulighederne nedenfor. 

 • OverførselsService

  Med en aftale om OverførselsService får I en velfungerende tjeneste til overførsel af løn, pension, skat og lignende betalinger.

 • Udbetaling via NemKonto

  Din virksomhed kan sende løn direkte via NemKonto. Det sparer dig for administration af ansattes kontonumre.

 • Bank Connect

  Bank Connect er et system for udveksling af betalingsoplysninger og kontobevægelser direkte mellem virksomheden og pengeinstitut. Det er en hurtig og sikker måde at betale regninger.

Bliv erhvervskunde

Tak for din interesse i at blive erhvervskunde hos os! Til at starte med er der nogle informationer, vi skal have fra dig. Når du har sendt in­for­ma­tio­ner­ne, kontakter vi dig.

Sådan gør du:

Når du har udfyldt for­ret­nings­om­fangs­ske­ma­et, skal det uploades sammen med nedenstående an­søg­nings­for­mu­lar. Det er godt at have følgende dokumenter og informationer klar:

 • Seneste interne årsregnskab inkl. spe­ci­fi­ka­tio­ner
 • For­ret­nings­plan
 • Drifts- og lik­vi­di­tets­bud­get
 • Periodebalance år til dato

For at blive oprettet som erhvervskunde er det en betingelse, at den krævede dokumentation indleveres digitalt via denne formular.

Vi gør opmærksom på, at oprettelse af en erhvervskonto koster kr. 3.000 og efterfølgende et månedligt gebyr på kr. 250.

Præsentation af virksomheden

Virksomhed og kontaktoplysninger

DD.MM.ÅÅÅÅ

Kontaktperson/Indehaver i virksomheden

Oplysninger om forretningen

Jeg bekræfter, at oplysningerne på Virk.dk om de reelle ejere er korrekte*

Oplysninger om nuværende bank

Ønsker virksomheden at være helkunde i Arbejdernes Landsbank? (Flytte Nemkonto og øvrigt engagement fra nuværende bank)*

Oplysninger om revision

Bruger virksomheden en godkendt revisor? (Registreret/Statsautoriseret)*
Bruger virksomheden en ikke-godkendt revisor/bogføringstjeneste?*

*Hvorfor skal jeg oplyse, hvem virksomhedens revisor er?

Erhvervskunder i Arbejdernes Landsbank skal som udgangspunkt benytte en godkendt revisor. Det vil sige en registreret eller statsautoriseret revisor. Det skal du, fordi vi ønsker at bidrage til bekæmpelse af hvidvask og svig med skatter og afgifter. Derfor beder vi dig oplyse din virksomheds revisor.

Vedhæft din virksomheds dokumenter

Nedenfor bedes du vedhæfte din virksomheds dokumenter.
De vedhæftede filer skal være i PDF-format og må ikke være større end 5 MB.

Forretningsomfangsskemaet*
Seneste interne årsregnskab inkl. specifikationer*
Forretningsplan*
Drifts- og likviditetsbudget*
Periodebalance år til dato*

Behandling af personoplysninger

Dine oplysninger behandles fortroligt. Vi indsamler og behandler kun personoplysninger til specifikke formål, og vi sletter oplysningerne igen, når vi ikke længere har et lovligt formål med at opbevare og behandle dem. Du kan læse mere om bankens behandling af personoplysninger her.

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.