Factoring

Factoring er en fleksibel finansieringsløsning, hvor virksomheder kan overdrage deres debitor tilgodehavende til et factoringselskab og få frigjort ekstra likviditet. Som erhvervskunde i Arbejdernes Landsbank kan du få factoring gennem vores datterselskab AL Finans, der tilbyder nogle af Danmarks mest fleksible factoringløsninger.

Hvad er factoring?

Factoring er en velkendt fi­nan­si­e­rings­løs­ning. Begrebet stammer fra det amerikanske marked, og er i Danmark kendt som fak­tu­ra­belå­ning eller de­bi­tor­fi­nan­si­e­ring.

Factoring fungerer ved, at du belåner eller sælger dine fakturaer for at frigive likviditet til vækst eller som supplement til drifts­fi­nan­si­e­ring. Normalt kan du få udbetalt op til 80% af fakturaens pålydende hos fa­ctor­ings­el­ska­bet, som håndterer al de­bi­to­rad­mi­ni­stra­tion og udbetaler dit tilgodehavende med det samme.

På den måde kan du frigive likviditeten fra dine fakturaer hurtigere end, hvis du skulle vente på, at fakturaen blev godkendt og betalt af din kunde.

Factoring er et alternativ til en kassekredit, et erhvervslån eller andre fi­nan­si­e­rings­løs­nin­ger, der henvender sig til virksomheder.

 

Forskellige muligheder for factoring

Factoring, fak­tu­ra­belå­ning, de­bi­tor­fi­nan­si­e­ring eller fakturasalg. Kært barn har mange navne, men løsningen er den samme. Forskellen på de forskellige modeller er, om du belåner eller sælger dine fakturaer, og hvor stor en andel af dit tilgodehavende du kan få udbetalt.

Når du vælger factoring som fi­nan­si­e­rings­løs­ning, har du forskellige muligheder alt efter dit lik­vi­di­tets­be­hov, din omsætning og størrelsen på din fak­tu­ra­hånd­te­ring.

Du kan også kombinere factoring med en kassekredit for at sikre endnu større likviditet.

Hvad koster factoring?

Prisen på et fa­ctor­ings­sam­ar­bej­de er individuel og afhænger af din virksomheds omsætning, fi­nan­si­e­rings­be­hov og antallet af fakturaer.

Normalt belånes dine fakturaer med 80%. De sidste 20% får du udbetalt, når din kunde har indbetalt fakturaen. Der betales et fakturagebyr samt en rente af forskud­s­fi­nan­si­e­rin­gen.

Fordele ved factoring – opnå mere likviditet

Factoring kan være en fordel for mange virksomheder, der sælger på kredit. Løsningen er fleksibel og følger virksomhedens ak­ti­vi­tets­ni­veau. Jo længere kredittid, jo mere likviditet kan du få frigivet.

Samtidig får du tilført administrative ressourcer og kan bruge din tid til at udvikle din forretning. Du kan beregne, hvor meget likviditet du kan frigive hos AL Finans.

Beregn din likviditet

Få factoring gennem AL Finans

Som erhvervskunde i Arbejdernes Landsbank har du mulighed for at få factoring gennem AL Finans, som tilpasser løsningen til dine behov.

AL Finans leverer nogle af Danmarks mest fleksible fi­nan­si­e­rings­løs­nin­ger og overtager håndteringen af din de­bi­tor­o­pkræv­ning. De står også for inkas­soopkræv­nin­ger om nødvendigt. Din de­bi­to­rad­mi­ni­stra­tion lettes, og du får flere midler og mere tid til at udvikle din forretning.

Du kan altid booke et møde med din er­hvervs­rå­d­gi­ver hos Arbejdernes Landsbank for at høre mere om dine muligheder med factoring gennem AL Finans.

Du kan også kontakte AL Finans direkte, hvis du er interesseret i en skræddersyet løsning til din virksomhed.

Ofte stillede spørgsmål om factoring
Factoring hos AL Finans

Læs ofte stillede spørgsmål og få mere viden om dine muligheder med factoring hos AL Finans.

Andre finansieringsmuligheder for virksomheder