Valutarådgivning og afdækning af valutarisiko

I Arbejdernes Landsbank tilbyder vi rådgivning og skræddersyede løsninger, der hjælper din virksomhed til at håndtere valutarisici.

Værdifuld rådgivning

Det kan være en udfordring at navigere i valutakurser og ri­si­ko­af­dæk­ning, hvis din virksomhed handler med udlandet. Hvis I eksempelvis importerer eller eksporterer varer, eller skal bygge en ny fabrik eller lave investeringer i udlandet, har I højst sandsynligt et cashflow i fremmed valuta.

Hvis du har va­luta­eks­po­ne­ring på din indtjening eller dine omkostninger, er det vigtigt at være bevidst om, hvilke risici der kan være forbundet med det, og hvordan man kan afdække disse risici.

I Arbejdernes Landsbank kan vi tilbyde rådgivning om handel med udlandet. Rådgivningen indebærer blandt andet en vurdering af va­luta­eks­po­ne­ring, samt hvilke produkter der kan være relevante at anvende til ri­si­ko­af­dæk­ning. Vores eksperter rådgiver om og handler med valuta og va­luta­de­ri­va­ter med henblik på ri­si­ko­af­dæk­ning.

Som erhvervskunde kan du få rådgivning direkte af valuta-dealerne i Markets – en service som ellers kun få udvalgte kunder har adgang til i andre banker.
Kontakt os, og hør mere om din virksomheds muligheder for ri­si­ko­af­dæk­ning.

Kontakt os

Valutakursen kan påvirke din forretning

Hvis din virksomhed handler med udlandet, eller har værdier i en anden valuta, kan den være eksponeret for va­luta­ku­rs­ri­si­ci. Udsving i den pågældende valuta kan påvirke virksomhedens økonomi.

Derfor er det vigtigt løbende at afdække de risici, der kan være forbundet med at handle i en anden valuta. En god og aktiv styring af virksomhedens valutarisici kan være med til at sikre lønsomheden, lik­vi­di­tets­si­tu­a­tio­nen og kon­kur­ren­ce­ev­nen.

Hos Arbejdernes Landsbank handler vi med forskellige va­lutain­stru­men­ter. Når vi rådgiver afdækker vi alle muligheder og med de rette instrumenter kan vi sammen skræddersy en løsning, som tager udgangspunkt i lige præcis din virksomhed. Vores formål er at beskytte din forretning mod uønskede udsving i valutakursen og dermed minimere valutarisikoen.

Afdækning af valutarisiko

Som erhvervskunde i Arbejdernes Landsbank kan du få sparring og hjælp til at afdække de risici, der kan være forbundet med udsving i valutakurserne. Kontakt din personlige rådgiver, eller book et møde.

Valutainstrumenter til at minimere valutarisiko

Finansielle instrumenter kan være med til at minimere valutarisikoen og usikkerheden i forhold til virksomhedens finansielle mål. Denne afdækning af risici er en måde, hvorpå du kan sikre, at de valutakurser, der påvirker bundlinjen ikke er alt for forskellige fra de kurser, der lægges til grund for beslutningerne.

FX-swap

En FX-swap er en bindende aftale om at bytte valutaer i en aftalt periode til en aftalt kurs.

FX-swap bruges for at muliggøre at en valuta termin forlænges i løbetid eller kortes ned i løbetid. Det kan blive aktuelt hvis din ordre bliver forsinket eller leveret før tid og din virksomhed skal ændre betalingsdato.

Valutaterminer

En valutatermin er en bindende aftale mellem dig og Arbejdernes Landsbank om køb eller salg af et pågældende valutabeløb til en fast kurs på et fremtidigt tidspunkt.

Valutaterminer er relevante for dig, som ønsker at afdække fremtidige risici i forbindelse med valuta.

Valuta spot

En spothandel er et direkte køb af valuta til en aktuel markedspris. Handlen foregår gennem spotmarkeder og forfalder normalt efter to bankdage.

Gennem AL FX-Trader, der er vores online han­dels­plat­form, kan du afdække valutaflow og -risici, og foretage valutahandler med liveopdaterede kurser.

Valutakonto

En anden måde du kan minimere valutarisikoen, er ved at oprette en valutakonto i samme valuta som du handler i.

Hvis du regelmæssigt sender og modtager penge til og fra udlandet, kan det være en god ide at oprette en valutakonto, hvor alle dine ind- og udbetalinger i samme valuta kan bogføres.

Gode grunde til at handle i fremmed valuta

Der er flere fordele forbundet med at handle i fremmed valuta, men det er en forudsætning, at din virksomhed får afdækket valutarisikoen.

Ved at afdække valutarisici kan din virksomhed opnå større salg og højere kun­de­til­freds­hed, ved at tilbyde jeres kunder at handle i deres lokale valuta.

Når dine kunder kan betale i deres egen valuta ved de præcis, hvor meget de skal betale. Og det er altid godt for forretningen at gøre det nemt for kunden.

En anden fordel ved at afdække valutarisici er, at det kan give en økonomisk gevinst, hvis du betaler dine leverandører i deres egen valuta. Det gør nemlig, at de ikke behøver lægge en risikopræmie til deres priser, og du kan derfor opnå lavere priser og omkostninger.

Læs mere om valutasikring

Spar tid med automatiseret valutahåndtering

Som erhvervskunde i Arbejdernes Landsbank kan du få adgang til AL FX-Trader, der er vores web-baserede og enkle løsning til valutahandel.

Denne han­dels­plat­form gør det muligt at afdække valutarisici og minimere manuelt arbejde, så du både kan spare tid og penge, når du handler valuta.

Med AL FX-Trader handler du valuta med få klik på liveopdaterede kurser. Arbejdernes Landsbank hjælper dig med at komme godt i gang med at handle og afdække risici på AL FX- Trader.

Aftal et møde med din personlige rådgiver, og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed.

Kontakt os

Læs også

Ansøgningsformular

Udfyld formularen for at sende en ansøgning til banken. Du vil herefter modtage en mail fra os, hvor vi beder om flere oplysninger fra dig. Du vil blive kontaktet af os, når vi har modtaget alle dokumenter og oplysninger fra dig.

Vi gør opmærksom på, at oprettelse af en erhvervskonto koster kr. 3.000 og efterfølgende et månedligt gebyr på kr. 250.

Præsentation af virksomheden

Virksomhed og kontaktoplysninger

DD.MM.ÅÅÅÅ

Kontaktperson/Indehaver i virksomheden

Oplysninger om forretningen

Jeg bekræfter, at oplysningerne på Virk.dk om de reelle ejere er korrekte*

Oplysninger om nuværende bank

Ønsker virksomheden at være helkunde i Arbejdernes Landsbank? (Flytte Nemkonto og øvrigt engagement fra nuværende bank)*

Oplysninger om revision

Bruger virksomheden en godkendt revisor? (Registreret/Statsautoriseret)*
Bruger virksomheden en ikke-godkendt revisor/bogføringstjeneste?*

*Hvorfor skal jeg oplyse, hvem virksomhedens revisor er?

Erhvervskunder i Arbejdernes Landsbank skal som udgangspunkt benytte en godkendt revisor. Det vil sige en registreret eller statsautoriseret revisor. Arbejdernes Landsbank ønsker at bidrage til bekæmpelse af hvidvask og svig med skatter og afgifter. Derfor ønsker vi oplysninger om godkendt revisor, fordi det signalerer, at virksomheden er professionel og har til hensigt at følge gældende lovgivning.

Behandling af personoplysninger

Dine oplysninger behandles fortroligt. Vi indsamler og behandler kun personoplysninger til specifikke formål, og vi sletter oplysningerne igen, når vi ikke længere har et lovligt formål med at opbevare og behandle dem. Du kan læse mere om bankens behandling af personoplysninger her.

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.