Hvad er OverførselsService?

Med Over­før­sels­Ser­vi­ce får du en serviceaftale, der er en om­kost­nings­ef­fek­tiv og velfungerende måde at håndtere overførsel af løn, ATP, A-skat, pension samt øvrige ind- og udbetalinger i forbindelse med en lønkørsel.

Over­før­sels­Ser­vi­ce kan også bruges, når du skal gennemføre andre typer udbetalinger, eksempelvis ska­des­ud­be­ta­lin­ger, til­ba­ge­be­ta­lin­ger af overskydende aconto-beløb og lignende.

Som erhvervskunde i Arbejdernes Landsbank kan du altid kontakte din er­hvervs­rå­d­gi­ver for sparring eller hjælp til at oprette en Over­før­sels­Ser­vi­ce-aftale.

Fordele ved OverførselsService

Over­før­sels­Ser­vi­ce er en god løsning, når ind- og udbetalinger skal klares. Med denne serviceaftale reduceres din arbejdsbyrde, da alt sker i én arbejdsgang, frem for flere manuelle udbetalinger.

Det betyder også, at din virksomhed reducerer eller helt undgår indbetalings- og rykkergebyrer, og i den sammenhæng måske henter en rentegevinst, da betalingen falder på den sidste rettidige betalingsdag.

Med en Over­før­sels­Ser­vi­ce-aftale har din virksomhed mulighed for at udbetale beløb direkte til modtagernes NemKonto. Når overførslen sker direkte via virksomhedens konto til modtagernes konto, er det ikke nødvendigt at kende kontonummeret på modtageren. I stedet skal I som afsender blot angive modtagers CPR-nummer, hvis overførslen er til en privatperson – eller et CVR-nummer, hvis I skal overføre et beløb til en anden virksomhed.

En anden fordel ved Over­før­sels­Ser­vi­ce er, at oplysningen om udbetalinger kan afleveres indtil dagen før dis­po­si­tions­da­gen. Ved konto-baserede overførsler via internettet er det kl. 12.00 bankdagen før dis­po­si­tions­da­gen. Ved NemKonto-baserede overførsler via internettet er det kl. 09.00. Læs mere om udbetaling via NemKonto. 

Hvordan virker OverførselsService?

Over­før­sels­Ser­vi­ce-aftalen sker direkte mellem Mastercard Payment Services og virksomheden via en da­ta­trans­mis­sion. For at kunne sende over­før­sels­da­ta skal der indgås en da­ta­le­ve­ran­døraf­ta­le mellem virksomheden og Mastercard Payment Services.

I denne sammenhæng har Mastercard Payment Services rollen som dataansvarlig. Sammen med dig som be­ta­lings­af­sen­der vedligeholder dit pengeinstitut aftalen om Over­før­sels­Ser­vi­ce samt godkender be­løb­sover­førs­ler­ne.

Mastercard Payment Services danner be­ta­lings­grund­lag i henhold til den indgåede aftale og har kontakten til dig som be­ta­lings­af­sen­der eller dataleverandør.

Læs mere om Mastercard Payment Services

Hvad er Mastercard Payment Services? 

Mastercard Payment Services er et digitalt re­al­tids­be­ta­lings­sy­stem, hvor det er muligt at betale regninger og fakturere digitalt.

I 2021 sluttede Mastercard Payment Services sig til Mastercard og sammen har de to organisationer en mission om at forbinde og drive en inkluderende og digital økonomi ved at gøre transaktioner sikre, enkle, smarte og tilgængelige.

Arbejdernes Landsbank erhvervscentre

Hos Arbejdernes Landsbank er der plads til alle, hvad end I er en større eller mindre virksomhed.

Som erhvervsbank har vi en interesse i at skabe værdi for alle, og som erhvervskunde har du din egen personlige rådgiver. Når der er behov for møder, kan du vælge at holde møderne fysisk hos jer, i banken eller online.

Vi er fleksible og forstår vigtigheden af løbende dialog og hel­heds­rå­d­giv­ning. Vi har seks erhvervscentre fordelt over landet, hvilket giver mulighed for personlig og lokal rådgivning, da vores rådgivere har kendskab til markedet og nærområdet. Du finder vores erhvervscentre i Aalborg, Glostrup, København V, Kolding, Odense og Åbyhøj.

Du får svar inden for 2 dage

Ønsker du at høre mere om dine muligheder som erhvervskunde hos Arbejdernes Landsbank, kan du udfylde vores kon­takt­for­mu­lar – så vender vi tilbage til dig inden for to dag.

Få rådgivning om den bedste ad­mi­ni­stra­tions­løs­ning for din virksomhed.

Strømlinet finansiering

Præsentation af virksomheden

Virksomhed og kontaktoplysninger

DD.MM.ÅÅÅÅ

Kontaktperson/Indehaver i virksomheden

Oplysninger om forretningen

Jeg bekræfter, at oplysningerne på Virk.dk om de reelle ejere er korrekte*

Oplysninger om nuværende bank

Ønsker virksomheden at være helkunde i Arbejdernes Landsbank? (Flytte Nemkonto og øvrigt engagement fra nuværende bank)*

Oplysninger om revision

Bruger virksomheden en godkendt revisor? (Registreret/Statsautoriseret)*
Bruger virksomheden en ikke-godkendt revisor/bogføringstjeneste?*

*Hvorfor skal jeg oplyse, hvem virksomhedens revisor er?

Erhvervskunder i Arbejdernes Landsbank skal som udgangspunkt benytte en godkendt revisor. Det vil sige en registreret eller statsautoriseret revisor. Det skal du, fordi vi ønsker at bidrage til bekæmpelse af hvidvask og svig med skatter og afgifter. Derfor beder vi dig oplyse din virksomheds revisor.

Vedhæft din virksomheds dokumenter

Nedenfor bedes du vedhæfte din virksomheds dokumenter.
De vedhæftede filer skal være i PDF-format og må ikke være større end 5 MB.

Forretningsomfangsskemaet*
Seneste interne årsregnskab inkl. specifikationer*
Forretningsplan*
Drifts- og likviditetsbudget*
Periodebalance år til dato*

Behandling af personoplysninger

Dine oplysninger behandles fortroligt. Vi indsamler og behandler kun personoplysninger til specifikke formål, og vi sletter oplysningerne igen, når vi ikke længere har et lovligt formål med at opbevare og behandle dem. Du kan læse mere om bankens behandling af personoplysninger her.

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.