Erhvervslån – en investering i virksomheden

Med et erhvervslån kan din virksomhed låne til større investeringer, der er nødvendige for virksomhedens drift, udvikling eller stiftelse. Lånet kan blandt andet finansiere istandsættelse af lokaler, IT-udstyr eller nyt produktionsudstyr.

Finansieringsmuligheder med et erhvervslån

Når din virksomhed investerer i aktiver, der har en lang levetid, som eksempelvis maskiner, firmabiler eller anlæg, skal det gerne ske uden at tynge den daglige drift. For mange virksomheder kan et erhvervslån være en god løsning til at finansiere aktiverne.

Et erhvervslån er det mest almindelige lån, hvis din virksomhed ønsker at foretage investeringer, der kan skabe vækst.

Hos Arbejdernes Landsbank tilbyder vi et fleksibelt erhvervslån uanset branche og behov. I samarbejde med vores rådgivere kan lånet tilpasses, så det passer til din virksomheds økonomi.

Fordele ved et erhvervslån:

  • Virksomheden kan optage lånet i enten danske kroner eller udenlandsk valuta.
  • Renten kan være fast eller variabel.
  • Der er en løbetid på op til 10 år for pro­duk­tions­ma­ski­ner og -udstyr.
  • I nogle tilfælde er det muligt at få afdragsfrihed i en periode.

 

 

Erhvervslån med fast eller variabel rente

Hos Arbejdernes Landsbank tilbyder vi erhvervslån med enten fast eller variabel rente. Valget af rente afhænger af din virksomheds nuværende økonomi og frem­tids­ud­sig­ter.

Et fastforrentet erhvervslån giver maksimal bud­get­sik­ker­hed, mens en variabel rente normalt giver den laveste ydelse nu og her.

Har virksomheden et ønske om at optage et lån til en ny er­hverv­se­jen­dom, kan et erhvervslån kombineres med et realkreditlån til erhverv som en del af fi­nan­si­e­rings­løs­nin­gen.

Når du optager et lån til erhverv gennem Arbejdernes Landsbank, tilrettelægger vi til­ba­ge­be­ta­lin­gen af lånet, så det passer ind i din virksomheds lik­vi­di­tets­flow.

Erhvervslån i udenlandsk valuta

Det er også muligt at optage et erhvervslån i udenlandsk valuta.

Det kan være en fordel, hvis din virksomhed har regelmæssige indbetalinger i fremmed valuta. På den måde minimerer du kursrisici, og derved kan lånet indgå som et led i firmaets valutastyring.

Hos Arbejdernes Landsbank tilbyder vi løbende sparring og dialog, så du er sikret den rette fi­nan­si­e­rings­løs­ning for virksomheden, der frigiver tid til at fokusere på den daglige drift.

Andre finansieringsløsninger til erhverv

I Arbejdernes Landsbank har vi flere løsninger, der kan finansiere nye investeringer, sikre bedre lik­vi­di­tets­flow og skabe mere stabilitet, når der er forskydninger mellem indtægter og udgifter.

Herunder kan du læse mere om de forskellige fi­nan­si­e­rings­mu­lig­he­der.

Mellemfinansiering

En mel­lem­fi­nan­si­e­ring er et midlertidigt lån, der sikrer din virksomhed finansiel tryghed i den afgrænsede periode, hvor I venter på, at en konkret indtægt går igennem. Læs mere

Kassekredit erhverv

En kassekredit giver virksomheden ekstra økonomisk sikkerhed i de perioder, hvor der er lavere indtjening uden risiko for at mangle likviditet. Læs mere

Driftsfinansiering

Drifts­fi­nan­si­e­ring kan sikre virksomheden den nødvendige likviditet, når der i perioder er forskydninger mellem ind- og udbetalinger. Læs mere

Anlægsfinansiering

An­lægs­fi­nan­si­e­rin­ger en fleksibel løsning for virksomheder, der ønsker at foretage større investeringer i f.eks. pro­duk­tions­an­læg eller teknologi. Læs mere

Få rådgivning om erhvervsfinansiering

Der er mange overvejelser forbundet med at foretage nye investeringer i en virksomhed. Hos Arbejdernes Landsbank står vi til rådighed med rådgivning inden for vores forskellige fi­nan­si­e­rings­løs­nin­ger, og vi hjælper gerne med at finde det rette erhvervslån for din virksomhed.

Som erhvervskunde i Arbejdernes Landsbank har du altid mulighed for at kontakte en rådgiver på et af vores seks erhvervscentre, der er fordelt over hele landet.

Book et møde, og du hører fra os inden 24 timer 

Læs også

Bliv erhvervskunde

Tak for din interesse i at blive erhvervskunde hos os! Til at starte med er der nogle informationer, vi skal have fra dig. Når du har sendt in­for­ma­tio­ner­ne, kontakter vi dig.

Sådan gør du:

Når du har udfyldt for­ret­nings­om­fangs­ske­ma­et, skal det uploades sammen med nedenstående an­søg­nings­for­mu­lar. Det er godt at have følgende dokumenter og informationer klar:

  • Seneste interne årsregnskab inkl. spe­ci­fi­ka­tio­ner
  • For­ret­nings­plan
  • Drifts- og lik­vi­di­tets­bud­get
  • Periodebalance år til dato

For at blive oprettet som erhvervskunde er det en betingelse, at den krævede dokumentation indleveres digitalt via denne formular.

Vi gør opmærksom på, at oprettelse af en erhvervskonto koster kr. 3.000 og efterfølgende et månedligt gebyr på kr. 250.

Præsentation af virksomheden

Virksomhed og kontaktoplysninger

DD.MM.ÅÅÅÅ

Kontaktperson/Indehaver i virksomheden

Oplysninger om forretningen

Jeg bekræfter, at oplysningerne på Virk.dk om de reelle ejere er korrekte*

Oplysninger om nuværende bank

Ønsker virksomheden at være helkunde i Arbejdernes Landsbank? (Flytte Nemkonto og øvrigt engagement fra nuværende bank)*

Oplysninger om revision

Bruger virksomheden en godkendt revisor? (Registreret/Statsautoriseret)*
Bruger virksomheden en ikke-godkendt revisor/bogføringstjeneste?*

*Hvorfor skal jeg oplyse, hvem virksomhedens revisor er?

Erhvervskunder i Arbejdernes Landsbank skal som udgangspunkt benytte en godkendt revisor. Det vil sige en registreret eller statsautoriseret revisor. Det skal du, fordi vi ønsker at bidrage til bekæmpelse af hvidvask og svig med skatter og afgifter. Derfor beder vi dig oplyse din virksomheds revisor.

Vedhæft din virksomheds dokumenter

Nedenfor bedes du vedhæfte din virksomheds dokumenter.
De vedhæftede filer skal være i PDF-format og må ikke være større end 5 MB.

Forretningsomfangsskemaet*
Seneste interne årsregnskab inkl. specifikationer*
Forretningsplan*
Drifts- og likviditetsbudget*
Periodebalance år til dato*

Behandling af personoplysninger

Dine oplysninger behandles fortroligt. Vi indsamler og behandler kun personoplysninger til specifikke formål, og vi sletter oplysningerne igen, når vi ikke længere har et lovligt formål med at opbevare og behandle dem. Du kan læse mere om bankens behandling af personoplysninger her.

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.