Valutalån til virksomheder

Hvis du som erhvervskunde i Arbejdernes Landsbank handler med udlandet, har du blandt andet mulighed for at få sparring og rådgivning om, hvordan du sikrer et tilgodehavende i udlandet. Vi hjælper dig også gerne med at optage eventuelle valutalån.

Lån i en anden valuta

Som erhvervskunde i Arbejdernes Landsbank har du mulighed for at optage et lån i en anden valuta – det er også det vi kalder et valutalån.

Denne låntype kan være fordelagtig for dig, hvis din virksomhed ofte handler med udlandet. Et valutalån er et lån optaget i den valuta, du handler i.

Det minimerer kursrisikoen og sikrer stabile indtægter, da dine indtægter og låneudgifter er i samme valuta. Du nedsætter dermed risikoen ved kursudsving, som kan have konsekvenser for bundlinjen.

Et valutalån kan optages i følgende valutaer: USD, EUR, GBP, SEK og NOK.

Bliv erhvervskunde

Valutakonto

Hos Arbejdernes Landsbank kan I have en valutakonto i den samme valuta, som lånet optages i.

En valutakonto er ligesom en almindelig konto, forskellen er blot, at den føres i fremmed valuta. Det kan være med til at give et bedre overblik over virksomhedens økonomi, valutaflow og generelt samhandel med udlandet.

Som virk­som­heds­le­der kan du via netbanken disponere over valutakonti og foretage ind- og udbetalinger lige så ofte, du har behov for.

Ved en valutakonto reducerer du din virksomheds udgifter til veksling, når betalingerne foregår fra din egen valutakonto.

Læs mere om valutakonto

Fordele ved et valutalån

Der er flere fordele forbundet med at optage et lån i den valuta, virksomheden handler i. Vi har samlet nogle af fordelene her:

  • Et valutalån kan udligne din kursrisiko, når du handler med udlandet.
  • Der er mulighed for at vælge mellem en fast eller variabel rente. Det kan betyde, at din virksomhed ikke påvirkes af fremtidige ren­testig­nin­ger.
  • Med et valutalån hos AL-Bank får du adgang til kyndig rådgivning af vores eksperter.

Valutakredit

Som erhvervskunde har du også mulighed for at oprette en valutakredit, som er en kassekredit til erhverv i fremmed valuta med et aftalt maksimum.

Med en valutakredit kan du eksempelvis finansiere driften i din virksomhed i de perioder, hvor indtægterne ikke matcher udgifterne.

Va­luta­kre­dit­ten kan tilknyttes virksomhedens valutakonto, hvor de løbende ind- og udbetalinger foretages. I fællesskab aftaler vi et kreditmaksimum, som kan udnyttes efter behov.

Kontakt en af vores rådgivere for at høre mere om oprettelse af valutakredit og andre fi­nan­si­e­rings­mu­lig­he­der.

Er der risici forbundet med valutalån?

Du skal være opmærksom på, at der kan være valutarisiko forbundet med optagelse af et lån i fremmed valuta.

Det skyldes, at lånet afvikles i en bestemt valuta, hvor eventuelle kursudsving kan få betydning for størrelsen på det beløb, du skal indbetale ved omlægning eller indfrielse af lånet.

Book et møde med en af vores rådgivere, og få rådgivning til at finde den bedste løsning for din virksomhed.

Kontakt os

Læs også

Ansøgningsformular

Udfyld formularen for at sende en ansøgning til banken. Du vil herefter modtage en mail fra os, hvor vi beder om flere oplysninger fra dig. Du vil blive kontaktet af os, når vi har modtaget alle dokumenter og oplysninger fra dig.

Vi gør opmærksom på, at oprettelse af en erhvervskonto koster kr. 3.000 og efterfølgende et månedligt gebyr på kr. 250.

Præsentation af virksomheden

Virksomhed og kontaktoplysninger

DD.MM.ÅÅÅÅ

Kontaktperson/Indehaver i virksomheden

Oplysninger om forretningen

Jeg bekræfter, at oplysningerne på Virk.dk om de reelle ejere er korrekte*

Oplysninger om nuværende bank

Ønsker virksomheden at være helkunde i Arbejdernes Landsbank? (Flytte Nemkonto og øvrigt engagement fra nuværende bank)*

Oplysninger om revision

Bruger virksomheden en godkendt revisor? (Registreret/Statsautoriseret)*
Bruger virksomheden en ikke-godkendt revisor/bogføringstjeneste?*

*Hvorfor skal jeg oplyse, hvem virksomhedens revisor er?

Erhvervskunder i Arbejdernes Landsbank skal som udgangspunkt benytte en godkendt revisor. Det vil sige en registreret eller statsautoriseret revisor. Arbejdernes Landsbank ønsker at bidrage til bekæmpelse af hvidvask og svig med skatter og afgifter. Derfor ønsker vi oplysninger om godkendt revisor, fordi det signalerer, at virksomheden er professionel og har til hensigt at følge gældende lovgivning.

Behandling af personoplysninger

Dine oplysninger behandles fortroligt. Vi indsamler og behandler kun personoplysninger til specifikke formål, og vi sletter oplysningerne igen, når vi ikke længere har et lovligt formål med at opbevare og behandle dem. Du kan læse mere om bankens behandling af personoplysninger her.

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.