Valified gør det nemt at rapportere om bæredygtighed og grøn omstilling

Læs mere om vores tilbud

  • Få adgang til Valifieds platform

    Som erhvervskunde kan du gratis oprette din virksomhed på Valifieds platform - på få minutter.

  • Opret en bæredygtighedsrapport

    Opret gratis en digital ESG-rapport og vis omverdenen, at I arbejder målrettet med bæredygtighed og grøn omstilling.

  • Få hjælp til rapportering

    Få support af Valified til virksomhedens rapportering - så I lever op til kravene og står stærkt i konkurrencen.

Hvad er Valified?

Valifieds digitale platform gør det nemt at samle, analysere og rapportere om virksomhedens arbejde med bæredygtighed og grøn omstilling.

Hvad er Valified?

Nemt

Kom nemt i gang med bæ­re­dyg­tig­heds­rap­por­te­ring ved at besvare en for­hånds­de­fi­ne­ret spørgeramme på platformen, som kommer rundt om basale spørgsmål og rap­por­te­rings­krav i relation til klima og miljø (E), sociale forhold (S) og ansvarlig virk­som­heds­le­del­se (G). På den måde får I et godt overblik over, hvor virksomheden står i dag, og hvilke områder som I skal arbejde videre med.

Effektivt

Supplér besvarelsen af den for­hånds­de­fi­ne­re­de spørgeramme med yderligere informationer og data, som netop jeres virksomhed ønsker at rapportere på. I kan for eksempel angive virksomhedens cer­ti­fi­ce­rin­ger og arbejde med FN's verdensmål. I kan også oprette en digital bæ­re­dyg­tig­heds­rap­port, som du fx kan præsentere på din hjemmeside og dele med kunder, investorer m.fl.

Værdiskabende

Brug Valified som virksomhedens realtime dashboard for arbejdet med bæredygtighed og ESG-data, hvorfra virksomheden kan samle, analysere og offentliggøre virksomhedens aktuelle bæ­re­dyg­tig­heds­da­ta samt indsatser og fremskridt. I kan desuden invitere kunder, investorer og leverandører ind på Valifieds platform, så de også kommer i gang med den grønne omstilling. 

Grøn omstilling

Vi ønsker at skabe værdi for vores erhvervskunder og samtidig understøtte deres grønne omstilling. Derfor tilbyder vi alle erhvervskunder i Arbejdernes Landsbank gratis adgang til Valified.

Omstil til en grønnere fremtid

Verden er i forandring, og kunder, investorer og myndigheder stiller stigende krav til virksomheder om at bidrage til den grønne omstilling og rapportere om indsatser og fremskridt i forhold til bæredygtighed. Nu giver vi vores virk­som­heds­kun­der mulighed for at rapportere om klima, miljø, men­ne­ske­ret­tig­he­der, ar­bejds­ta­ger­ret­tig­he­der, anti-korruption og verdensmål, uden at det vælter budgettet eller stjæler unødvendigt mange me­d­ar­bej­der­ti­mer.

Alle erhvervskunder i banken får – helt uden omkostninger - adgang til den digitale platform Valified, som hjælper din virksomhed godt på vej.

Opret din virksomhed

Q&A om grøn omstilling
Se også