Betalingsservice Erhverv

Betalingsservice tilbyder en lang række effektive løsninger, som kan hjælpe dig og din virksomhed med at styre betalingsprocesserne. Med Betalingsservice effektiviseres tilbagevendende og enkeltstående opkrævninger af blandt andet forsikringer, lån, medlemskaber, afgifter og abonnementer.

Hvad er Betalingsservice Erhverv

Be­ta­lings­ser­vi­ce er en tjeneste, der gør det lettere for dig og din virksomhed at sende opkrævninger til jeres kunder.

Når din kunde har indgået en aftale om betaling med din virksomhed, kan du iværksætte Be­ta­lings­ser­vi­ce Automatisk. Her automatiseres ind­be­ta­lin­ger­ne fra kundens konto til din virksomhed. Det er enkelt, nemt og betyder, at din kunde ikke skal foretage sig noget.

Hvordan bliver min virksomhed kunde hos Be­ta­lings­ser­vi­ce?

For at blive kunde hos Be­ta­lings­ser­vi­ce, skal din virksomhed være registreret med et CVR-nummer. Derudover skal du bruge en NemID Me­d­ar­bej­der­sig­na­tur, når du logger på an­søg­nings­por­ta­len. Når du har oprettet dig som kunde i Be­ta­lings­ser­vi­ce Aftaleportal, skal du medsende dokumentation for din virksomheds ejer- og bankforhold.

Hvis din virksomhed er et ApS, A/S eller I/S selskab, skal I tilmed medsende en oversigt over virksomhedens ejere, hvis deres ejerandel overstiger 25% af virksomheden. Ejernes CPR-numre skal også oplyses i ansøgningen.

Sådan fungerer Betalingsservice

Be­ta­lings­ser­vi­ce fungerer ved at sende en samlet oversigt med be­ta­lings­op­lys­nin­ger til forbrugerne. Det betyder, at du som kreditor undgår at skulle skrive og sende ind­be­ta­lings­kort eller regninger ud manuelt. I stedet er det hele elektronisk og krypteret og sendt via internettet, hvilket øger sikkerheden.

Sagt med andre ord, effektiviserer Be­ta­lings­ser­vi­ce dine opkrævninger og be­ta­lings­in­for­ma­tion. Dine kunder kan tilmelde sine faste regninger og girokort til automatisk betaling, når de forefalder. Det kan eksempelvis være årligt, månedligt eller hvert kvartal. Betalingen fortsætter via Be­ta­lings­ser­vi­ce, når den er tilmeldt og ophører først, når kunden aktivt afmelder aftalen.

 

Fordele ved Be­ta­lings­ser­vi­ce

I dag forventer mange forbrugere at kunne betale sine regninger via Be­ta­lings­ser­vi­ce - uanset om regningen kommer fra en stor eller lille virksomhed. Den automatiserede proces gør det nemt og hurtigt at betale regninger, og sparer derfor både dig og dine kunder for tid og penge.

Få fuld kontrol over betalingerne

Be­ta­lings­ser­vi­ce giver dig som kreditor fuld kontrol over betalingerne fra debitor. Når betalingen er sket, modtager du en oversigt med oplysninger, som også viser eventuelle afvisninger og tilbageførsler. Det gør den efterfølgende bogføring hurtig og effektiv.

Hold på kunderne i længere tid

Kunder vil ofte bevare deres tilhørsforhold i længere tid, end hvis de betaler fra gang til gang, i nogen tilfælde op til 50% længere. Regninger tilmeldt Be­ta­lings­ser­vi­ce har også større sandsynlighed for at blive betalt end regninger, der udsendes med et traditionelt ind­be­ta­lings­kort.

Færre rykkere og mindre tab

En aftale om Be­ta­lings­ser­vi­ce resulterer i færre rykkere. Det betyder også at kontoen for tab på dine kunder bliver mindre. Herudover kommer at kreditrisikoen for regninger under 1.000 kr. dækkes af pen­ge­in­sti­tut­ter­ne, så længe din kunde har en aftale med sit pengeinstitut om at bruge Be­ta­lings­ser­vi­ce.

Læs mere om Betalingsservice

Få personlig rådgivning 

Som erhvervskunde i Arbejdernes Landsbank kan du altid kontakte din rådgiver, hvis du er i tvivl om din virksomheds muligheder ved Betalingsservice. Vi står klar med personlig rådgivning, sparring og gode råd – og hvis du har behov for et møde, er vi fleksible. Vi holder gerne mødet i banken, hos din virksomhed, eller online. Vi lægger vægt på dialog i øjenhøjde, tilgængelighed samt personlig involvering og betjening.

Bliv erhvervskunde

Tak for din interesse i at blive erhvervskunde hos os! Til at starte med er der nogle informationer, vi skal have fra dig. Når du har sendt in­for­ma­tio­ner­ne, kontakter vi dig.

Sådan gør du:

Når du har udfyldt for­ret­nings­om­fangs­ske­ma­et, skal det uploades sammen med nedenstående an­søg­nings­for­mu­lar. Det er godt at have følgende dokumenter og informationer klar:

  • Seneste interne årsregnskab inkl. spe­ci­fi­ka­tio­ner
  • For­ret­nings­plan
  • Drifts- og lik­vi­di­tets­bud­get
  • Periodebalance år til dato

For at blive oprettet som erhvervskunde er det en betingelse, at den krævede dokumentation indleveres digitalt via denne formular.

Vi gør opmærksom på, at oprettelse af en erhvervskonto koster kr. 3.000 og efterfølgende et månedligt gebyr på kr. 250.

Præsentation af virksomheden

Virksomhed og kontaktoplysninger

DD.MM.ÅÅÅÅ

Kontaktperson/Indehaver i virksomheden

Oplysninger om forretningen

Jeg bekræfter, at oplysningerne på Virk.dk om de reelle ejere er korrekte*

Oplysninger om nuværende bank

Ønsker virksomheden at være helkunde i Arbejdernes Landsbank? (Flytte Nemkonto og øvrigt engagement fra nuværende bank)*

Oplysninger om revision

Bruger virksomheden en godkendt revisor? (Registreret/Statsautoriseret)*
Bruger virksomheden en ikke-godkendt revisor/bogføringstjeneste?*

*Hvorfor skal jeg oplyse, hvem virksomhedens revisor er?

Erhvervskunder i Arbejdernes Landsbank skal som udgangspunkt benytte en godkendt revisor. Det vil sige en registreret eller statsautoriseret revisor. Det skal du, fordi vi ønsker at bidrage til bekæmpelse af hvidvask og svig med skatter og afgifter. Derfor beder vi dig oplyse din virksomheds revisor.

Vedhæft din virksomheds dokumenter

Nedenfor bedes du vedhæfte din virksomheds dokumenter.
De vedhæftede filer skal være i PDF-format og må ikke være større end 5 MB.

Forretningsomfangsskemaet*
Seneste interne årsregnskab inkl. specifikationer*
Forretningsplan*
Drifts- og likviditetsbudget*
Periodebalance år til dato*

Behandling af personoplysninger

Dine oplysninger behandles fortroligt. Vi indsamler og behandler kun personoplysninger til specifikke formål, og vi sletter oplysningerne igen, når vi ikke længere har et lovligt formål med at opbevare og behandle dem. Du kan læse mere om bankens behandling af personoplysninger her.

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.