LEI-koder

Ifølge EU-lovgivning fra den 3. januar 2018 skal alle erhvervskunder og foreninger have en LEI-kode for at kunne handle værdipapirer og andre finansielle instrumenter.

Hvad er en LEI-kode?

En LEI-kode (Legal Entity Identifier) er en standardiseret kode på 20 karakterer, der består af både tal og bogstaver. LEI-koden gør det muligt at identificere en juridisk enhed, som deltager i finansielle transaktioner på tværs af landegrænser, markeder og retssystemer. Dermed får myndighederne bedre muligheder for at overvåge markederne og øge han­dels­sik­ker­he­den.

Hvad er omfattet? 

Som udgangspunkt er alle ”finansielle instrumenter”, som handles på en reguleret markedsplads, omfattet. Finansielle instrumenter skal forstås bredt og inkluderer aktier obligationer, derivater mv.

 

Hvem skal have en LEI-kode?

Alle juridiske enheder i EU skal have en LEI-kode for at kunne handle med værdipapirer eller andre finansielle instrumenter. Kravet omfatter alle former for selskaber, hvad enten de er privat eller offentligt ejede, men også foreninger, an­dels­bo­lig­for­e­nin­ger og fonde med flere.

Filialer eller for­ret­nings­en­he­der, som er en del af en større virksomhed og dermed ikke selvstændige juridiske enheder, skal som udgangspunkt anvende mo­der­virk­som­he­dens LEI-kode.

Ved pri­vat­per­so­ners og en­kelt­mands­virk­som­he­ders handel med værdipapirer stilles der ikke krav om LEI-kode. De kan blot handle ved anvendelse af deres nationale iden­ti­fi­ka­tions­num­mer (CPR-nummer).

Dog skal en­kelt­mands­virk­som­he­der, der handler med derivater, have en LEI-kode.

 

Hvornår skal man bruge en LEI-kode?

LEI-koden skal først benyttes i forbindelse med handel af værdipapirer eller andre finansielle instrumenter. Der er ikke en bagatelgrænse for, hvornår man skal have en LEI-kode. Antallet eller værdien af værdipapirer, der handles, er uden betydning. Man skal også benytte LEI-kode ved brug af tegningsretter og ak­tie­e­mis­sio­ner.

Hvordan får man en LEI-kode?

Du kan oprette en LEI-kode hos en officielt godkendt LEI-udsteder, en LOU (Local Operating Unit), som validerer en række oplysninger om din virksomhed/forening, inden LEI-koden udstedes.


LEI-udstederne opkræver et gebyr for oprettelsen af en LEI-kode samt et årligt for­ny­el­ses­ge­byr. Det koster p.t. ca. 1.000 kr. i oprettelse – derefter ca. 800 kr. om året i fornyelse.

Danske udbydere

Blandt de danske udbydere er:

Global Finreg A/S
NordLei
Dansk Lei ApS
LEI Register
Lei Kode
LEI service

Se den fulde liste over udbydere.

Ved oprettelsen af en LEI-kode kræver nogle udbydere, at virksomheden oplyser et VAT-nummer. I disse tilfælde er det virksomhedens CVR-nummer, der skal oplyses. CVR-nummeret vil nogle steder skulle angives som DK efterfulgt af det 8-cifrede CVR-nummer, dvs. som "DK xxxxxxxx".

Hvor lang tid tager det at oprette en LEI-kode?

Det tager ca. 15 minutter at oprette en LEI-kode, men udbyderens eks­pe­di­tion­s­tid kan normalt vare op til en uge. Det anbefales derfor at købe en LEI-kode i god tid.

Du skal dog være opmærksom på, at hvis du som erhvervskunde eller forening ikke har fået registreret en LEI-kode, kan vi ikke gennemføre din ordre om handel med værdipapirer og andre finansielle instrumenter, før dette er sket. Banken vil i den situation ikke være ansvarlig for eventuelle kursudsving, der kan opstå, mens du venter på en LEI-kode.

Når du har modtaget LEI-koden skal den registreres hos Arbejdernes Landsbank. Dette sker ved at sende en mail til din rådgiver, hvor du oplyser dit depot- eller kundenummer og LEI-kode.

 

Hvis din virksomhed allerede har en LEI-kode?

Hvis din virksomhed, forening eller fond allerede har en LEI-kode, bør du altid sende den til din rådgiver for at sikre, at den er registreret korrekt i banken.

Fornyelse af LEI-kode

Du skal forny din LEI-kode én gang hvert år. Derfor skal du kontakte udbyderen af LEI-koden og betale et for­ny­el­ses­ge­byr på ca. 800 kr. Banken har ikke et va­li­de­rings­sy­stem, som viser, hvornår LEI-koden udløber. Det er derfor op til dig selv at sørge for fornyelse af LEI-koden. Udbyderen af LEI-koden vil som oftest sende dig en besked, når koden skal fornyes.

Hvis du vil vide mere?

Yderligere information om LEI-koder, og hvad LEI-koderne betyder for din virksomhed, kan findes hos Finanstilsynet og Finans Danmark. Hvis du har yderligere spørgsmål om LEI-koder, er du velkommen til at kontakte din rådgiver.