Erhvervsleasing

Hos Arbejdernes Landsbank tilbyder vi fleksibel leasing til virksomheder, som gerne vil investere i fx nye maskiner eller firmabil. Med leasing kan du bevare likviditeten i din virksomhed og undgå at binde kapital.

Få større fleksibilitet med erhvervsleasing

Leasing er blevet en populær fi­nan­si­e­rings­løs­ning for mange virk­som­heds­ty­per. Det er et alternativ til fx et erhvervslån eller en anden form for an­lægs­fi­nan­si­e­ring.

Mange vælger leasing til finansiering af fx ny firmabil pga. fleksibilteten. Ved er­hvervs­lea­sing binder du ikke virksomhedens likviditet i et bestemt aktiv, og det frigiver likviditet til andre dele af din forretning.

Når du leaser, overtager du brugsretten i en bestemt periode. Men det er dit leasingselskab, der ejer og køber.

Læs mere om leasing via AL Finans
Fordele ved leasing:
 • Ingen likviditetsbinding - virksomheden binder ikke likviditeten til et køretøj eller et anlæg, og det giver større likviditet til f.eks. drift eller vækst af din forretning.
 • Større budgetsikkerhed - der er ingen ekstraudgifter forbundet med f.eks. service hos en automekaniker, vægtafgifter el.lign. Det giver større kontrol med udgifter og større budgetsikkerhed.
 • Større fleksibilitet - ved leasing er det muligt at sammensatte en aftale med flere løsninger bl.a. en fast service- og/eller vedligeholdelsesaftale afhængig af din virksomheds behov.
 • Ingen mellemfinansiering - når virksomheden leaser, er der ingen mellemfinansiering af moms.
 • Skattefradrag - virksomheden får skattefradrag på leasingydelser, og det er muligt at trække moms helt eller delvist fra.

Leasingformer for erhverv

AL Finans tilbyder er­hvervs­lea­sing gennem tre forskellige lea­sing­mo­del­ler;

 1. Finansiel leasing
  Finansiel leasing er den mest udbredte form for er­hvervs­lea­sing. Her køber lea­sings­el­ska­bet aktivet, og som leasingtager overtager du brugsretten i lea­sing­pe­ri­o­den. Finansiel leasing bruges ofte til finansiering af en firmabil eller en maskine.
 2. Operationel leasing
  Operationel leasing egner sig især til er­hvervs­lea­sing af biler og er en mere fuldintegreret leasingmodel. Her er udgifter til service, vedligehold, forsikring og brændstof ofte inkluderet i leasingydelsen. Her kan virksomheden f.eks. selv vælge model og mærke på den leasede bil.
 3. Splitleasing
  Splitleasing er en model, hvor lea­sin­g­y­del­ser­ne deles mellem en virksomhed og en privatperson. Splitleasing kan være relevant, hvis en virksomhed har medarbejdere, der kører meget erhvervskørsel og ønsker at benytte deres firmabil privat.

Valget af den rette leasingmodel afhænger af faktorer som lik­vi­di­tets­flow, virk­som­heds­ty­pe, og hvad I ønsker at lease.

Læs om erhvervsleasing hos AL Finans

Leasingpriser

Prisen på en leasingaftale afhænger af "aktivet" og øvrige behov.

Hvis du er interesseret i at høre mere om mulighederne for er­hvervs­lea­sing, kan du altid besøge os i et af vores seks lokale erhvervscentre.

Du kan også booke et møde med en er­hvervs­rå­d­gi­ver, som kommer ud til din virksomhed og hjælper dig med at vurdere, hvilke fi­nan­si­e­rings­løs­nin­ger der giver bedst mening for din virksomhed.

Finanseringsmuligheder

Bliv erhvervskunde

Tak for din interesse i at blive erhvervskunde hos os! Til at starte med er der nogle informationer, vi skal have fra dig. Når du har sendt in­for­ma­tio­ner­ne, kontakter vi dig.

Sådan gør du:

Når du har udfyldt for­ret­nings­om­fangs­ske­ma­et, skal det uploades sammen med nedenstående an­søg­nings­for­mu­lar. Det er godt at have følgende dokumenter og informationer klar:

 • Seneste interne årsregnskab inkl. spe­ci­fi­ka­tio­ner
 • For­ret­nings­plan
 • Drifts- og lik­vi­di­tets­bud­get
 • Periodebalance år til dato

For at blive oprettet som erhvervskunde er det en betingelse, at den krævede dokumentation indleveres digitalt via denne formular.

Vi gør opmærksom på, at oprettelse af en erhvervskonto koster kr. 3.000 og efterfølgende et månedligt gebyr på kr. 250.

Præsentation af virksomheden

Virksomhed og kontaktoplysninger

DD.MM.ÅÅÅÅ

Kontaktperson/Indehaver i virksomheden

Oplysninger om forretningen

Jeg bekræfter, at oplysningerne på Virk.dk om de reelle ejere er korrekte*

Oplysninger om nuværende bank

Ønsker virksomheden at være helkunde i Arbejdernes Landsbank? (Flytte Nemkonto og øvrigt engagement fra nuværende bank)*

Oplysninger om revision

Bruger virksomheden en godkendt revisor? (Registreret/Statsautoriseret)*
Bruger virksomheden en ikke-godkendt revisor/bogføringstjeneste?*

*Hvorfor skal jeg oplyse, hvem virksomhedens revisor er?

Erhvervskunder i Arbejdernes Landsbank skal som udgangspunkt benytte en godkendt revisor. Det vil sige en registreret eller statsautoriseret revisor. Det skal du, fordi vi ønsker at bidrage til bekæmpelse af hvidvask og svig med skatter og afgifter. Derfor beder vi dig oplyse din virksomheds revisor.

Vedhæft din virksomheds dokumenter

Nedenfor bedes du vedhæfte din virksomheds dokumenter.
De vedhæftede filer skal være i PDF-format og må ikke være større end 5 MB.

Forretningsomfangsskemaet*
Seneste interne årsregnskab inkl. specifikationer*
Forretningsplan*
Drifts- og likviditetsbudget*
Periodebalance år til dato*

Behandling af personoplysninger

Dine oplysninger behandles fortroligt. Vi indsamler og behandler kun personoplysninger til specifikke formål, og vi sletter oplysningerne igen, når vi ikke længere har et lovligt formål med at opbevare og behandle dem. Du kan læse mere om bankens behandling af personoplysninger her.

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.