Driftsfinansiering

Hos Arbejdernes Landsbank kan du få en driftskonto på gode vilkår. Du har også mulighed for at få knyttet en driftskredit til kontoen. På den måde er du sikret den bedst mulige håndtering af den daglige økonomi med ind- og udbetalinger.

Finansiering af den daglige drift

Finansiering af den daglige drift skal gerne passe til virksomhedens strategi og tilpasses din virksomheds lik­vi­di­tets­bud­get. Langt de fleste virksomheder vil opleve perioder, hvor der opstår forskydninger mellem ind- og udbetalinger, og her kan vi hjælpe med kapital for at få budgettet til at gå op.

Som erhvervskunde hos Arbejdernes Landsbank har du flere muligheder inden for drifts­fi­nan­si­e­ring, som kan sikre den nødvendige likviditet og give plads i budgettet, så du kan fokusere på at drive din forretning.

Et præcist tilbud på, hvordan drifts­fi­nan­si­e­rin­gen kan se ud, får du ved at kontakte et af vores erhvervscentre.

 

Hvad er driftsfinansiering?

Drifts­fi­nan­si­e­ring er en bred betegnelse, der dækker al økonomi, der vedrører den daglige drift af virksomheden. Det dækker blandt andet over finansiering af indkøb, lønninger, produktion, husleje og andre faste udgifter.

Som erhvervskunde hos Arbejdernes Landsbank kan du få en driftskonto til administration af de daglige ind- og udbetalinger, så du kan holde overblik over drifts­ud­gif­ter­ne i din virksomhed. Udover en driftskonto har vores erhvervskunder fleksible muligheder for at få en erhvervskonto, både til drift og øvrig daglig økonomiføring.

Bliv kontaktet af en rådgiver

Løsninger inden for driftsfinansiering

Du har forskellige muligheder for finansiering hos Arbejdernes Landsbank. Valget af den rette løsning for dig og din forretning afhænger af flere faktorer som fx strategi, budget og virk­som­heds­stør­rel­se. Du kan altid tale med din er­hvervs­rå­d­gi­ver om, hvilken fi­nan­si­e­rings­løs­ning der er den bedste for din virksomhed.

Kassekredit

En kassekredit bliver tilknyttet din driftskonto eller en øvrig konto, hvor dine daglige ind- og udbetalinger foretages. Kassekreditten kan være en fordel, hvis du i nogle perioder har større udgifter end andre. Det kan være en fleksibel fi­nan­si­e­rings­løs­ning for mange virksomheder, når udgifterne ikke stemmer overens med indtægterne.

Din maksimale kredit bliver fastlagt ud fra et lik­vi­di­tets­bud­get fra din revisor, der kan vise, hvilke perioder der er behov for likviditet, og i hvilke perioder der er overskud. Du betaler kun for den del af kassekreditten, du bruger.

Læs om kassekredit til erhverv

Mellemfinansiering

Mel­lem­fi­nan­si­e­ring fungerer som en midlertidig kassekredit. Det kan være en løsning, hvis du i en begrænset periode venter på betalinger fra kunder, fx når du har leveret en service, før du fakturerer.

Mel­lem­fi­nan­si­e­ring kan sikre balance i regnskabet, mens du venter på, at alle betalinger går igennem.

Læs om mel­lem­fi­nan­si­e­ring

Factoring

Factoring kan være en fi­nan­si­e­rings­mu­lig­hed for B2B-virksomheder, der arbejder med lange be­ta­lings­fri­ster. Gennem factoring kan du frigive likviditet med det samme, der kan finansiere driftsom­kost­nin­ger til fx lønninger eller indkøb.

Factoring giver lavere risiko for tab og et bedre overblik over udeståender. Og det er generelt en fordel, hvis du ønsker, at likviditeten og ak­ti­vi­tets­ni­veau­et i virksomheden skal være tæt forbundne.

Læs om factoring

Driftsfinansiering der passer til din virksomhed

Hos Arbejdernes Landsbank tilbyder vi specialiseret er­hvervs­rå­d­giv­ning til vores kunder fra seks erhvervscentre fordelt over hele landet.

Det er afgørende for os at kunne tilbyde en økonomisk støtte og sparring, der giver værdi for din forretning og matcher dine behov.

Som erhvervskunde hos os får du tilknyttet en personlig rådgiver, der er ekspert i dit for­ret­nings­om­rå­de og følger din virksomhed tæt.

Du kan altid få råd og vejledning om fi­nan­si­e­rings­løs­nin­ger, erhvervslån, investering og alle andre aspekter af din virk­som­hed­s­ø­ko­no­mi. Du kan enten booke et møde i dit lokale erhvervscenter, men er­hvervs­rå­d­gi­ve­ren kommer også gerne ud til dig.

Vil du i gang med investering?

Hos Arbejdernes Landsbank hjælper vi med at lave en investeringsprofil i samarbejde med dig og virksomheden.

Andre løsninger for erhvervskunder

Bliv erhvervskunde

Tak for din interesse i at blive erhvervskunde hos os! Til at starte med er der nogle informationer, vi skal have fra dig. Når du har sendt in­for­ma­tio­ner­ne, kontakter vi dig.

Sådan gør du:

Når du har udfyldt for­ret­nings­om­fangs­ske­ma­et, skal det uploades sammen med nedenstående an­søg­nings­for­mu­lar. Det er godt at have følgende dokumenter og informationer klar:

  • Seneste interne årsregnskab inkl. spe­ci­fi­ka­tio­ner
  • For­ret­nings­plan
  • Drifts- og lik­vi­di­tets­bud­get
  • Periodebalance år til dato

For at blive oprettet som erhvervskunde er det en betingelse, at den krævede dokumentation indleveres digitalt via denne formular.

Vi gør opmærksom på, at oprettelse af en erhvervskonto koster kr. 3.000 og efterfølgende et månedligt gebyr på kr. 250.

Præsentation af virksomheden

Virksomhed og kontaktoplysninger

DD.MM.ÅÅÅÅ

Kontaktperson/Indehaver i virksomheden

Oplysninger om forretningen

Jeg bekræfter, at oplysningerne på Virk.dk om de reelle ejere er korrekte*

Oplysninger om nuværende bank

Ønsker virksomheden at være helkunde i Arbejdernes Landsbank? (Flytte Nemkonto og øvrigt engagement fra nuværende bank)*

Oplysninger om revision

Bruger virksomheden en godkendt revisor? (Registreret/Statsautoriseret)*
Bruger virksomheden en ikke-godkendt revisor/bogføringstjeneste?*

*Hvorfor skal jeg oplyse, hvem virksomhedens revisor er?

Erhvervskunder i Arbejdernes Landsbank skal som udgangspunkt benytte en godkendt revisor. Det vil sige en registreret eller statsautoriseret revisor. Det skal du, fordi vi ønsker at bidrage til bekæmpelse af hvidvask og svig med skatter og afgifter. Derfor beder vi dig oplyse din virksomheds revisor.

Vedhæft din virksomheds dokumenter

Nedenfor bedes du vedhæfte din virksomheds dokumenter.
De vedhæftede filer skal være i PDF-format og må ikke være større end 5 MB.

Forretningsomfangsskemaet*
Seneste interne årsregnskab inkl. specifikationer*
Forretningsplan*
Drifts- og likviditetsbudget*
Periodebalance år til dato*

Behandling af personoplysninger

Dine oplysninger behandles fortroligt. Vi indsamler og behandler kun personoplysninger til specifikke formål, og vi sletter oplysningerne igen, når vi ikke længere har et lovligt formål med at opbevare og behandle dem. Du kan læse mere om bankens behandling af personoplysninger her.

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.