Valutakonto

Som erhvervskunde i Arbejdernes Landsbank har du mulighed for at oprette en valutakonto til din virksomhed. En valutakonto er især fordelagtig for erhvervskunder, som har udgifter og indtægter i fremmed valuta. Det skyldes, at en valutakonto nedbringer vekselgebyret, som ellers er forbundet med handel i fremmed valuta.

Hvad er en valutakonto?

En valutakonto er en klassisk bankkonto, som er oprettet i en fremmed valuta. Kontoen er især fordelagtig, hvis din virksomhed handler med udenlandske kunder i fremmed valuta.

Valutakontoen kan oprettes i de mest omsatte valutaer:

 • US dollars (USD)
 • Euro (EUR)
 • Britiske pund (GBP)
 • Svenske kroner (SEK)
 • Norske kroner (NOK)
 • Schweiziske franc (CHF)
 • Japanske yen (JPY)

Hvis din virksomhed har behov for en konto i en anden valuta, kan du kontakte din rådgiver for at høre om muligheden.

Hvordan fungerer en valutakonto?

En valutakonto minder om en almindelig driftskonto, og derfor fungerer den også på samme måde. Kontoen kan tilgås via netbank, og her kan du foretage ind- og udbetalinger, lige så ofte du har behov for det.

Kontoen kan tilpasses dine kunders valuta, så du nemt kan foretage ban­ko­ver­førs­ler og undgå vekselgebyrer. En valutakonto gør det også muligt at få overblik over, hvad der bliver brugt valuta på.

Hvordan benyttes en valutakonto?

En valutakonto er relevant, hvis din virksomhed ofte handler med udlandet, uanset om der er tale om udgifter eller indtægter. Da overførslerne foregår i samme valuta, kan det spare virksomheden for vek­se­lom­kost­nin­ger­ne, og en eventuel kursrisiko mindskes.

Fakta om valutakonto

 • Valutakonti kan kun føres i de mest omsatte valutaer. 
 • Der kan ikke hæves eller indsættes kontanter på en valutakonto, da saldoen består af såkaldte elektroniske penge.
 • Der kan ikke knyttes kreditkort eller Be­ta­lings­ser­vi­ce til en valutakonto.
 • En valutakonto kan ikke føres som lønkonto eller som en kassekredit med træk­nings­mak­si­mum, da saldoen på kontoen ikke må være negativ.
 • En valutakonto kan håndteres via AL-NetBank, og der kan bestilles overførsler til udlandet samt modtages betalinger fra udlandet til kontoen. Bankens sædvanlige gebyr for transaktionen vil blive omregnet og fratrukket på kontoen i valuta.
 • Va­luta­omveks­ling mellem egne konti valideres med eks­pe­di­tions­da­gen + 2 bankdage (samme valør på begge konti) og kan bestilles via AL-NetBank under menupunktet 'Overførsel – egne konti'. Dette er billigere, end hvis banken kontaktes uden om AL-NetBank for at udføre omvekslingen.
 • Det til enhver tid gældende gebyr for oprettelse af valutakonto samt kvar­tals­mæs­sigt kontogebyr fremgår af ’For­ret­nings­be­tin­gel­ser for overførsler til/fra udlandet’.
 • Rentevilkår for valutakonti fremgår af ’For­ret­nings­be­tin­gel­ser for overførsler til/fra udlandet’.

Hør mere om mulighederne med en valutakonto

Hos Arbejdernes Landsbank har vi seks erhvervscentre fordelt over hele landet. Herfra har du mulighed for at modtage personlig rådgivning. Vores medarbejdere har en dybdegående indsigt i er­hvervs­om­rå­det og står klar med sparring og gode råd.

Du er altid velkommen til at booke et møde, så vi sammen kan finde den bedste løsning til din virksomhed. Book møde med en rådgiver.

Læs også

Bliv erhvervskunde

Tak for din interesse i at blive erhvervskunde hos os! Til at starte med er der nogle informationer, vi skal have fra dig. Når du har sendt in­for­ma­tio­ner­ne, kontakter vi dig.

Sådan gør du:

Når du har udfyldt for­ret­nings­om­fangs­ske­ma­et, skal det uploades sammen med nedenstående an­søg­nings­for­mu­lar. Det er godt at have følgende dokumenter og informationer klar:

 • Seneste interne årsregnskab inkl. spe­ci­fi­ka­tio­ner
 • For­ret­nings­plan
 • Drifts- og lik­vi­di­tets­bud­get
 • Periodebalance år til dato

For at blive oprettet som erhvervskunde er det en betingelse, at den krævede dokumentation indleveres digitalt via denne formular.

Vi gør opmærksom på, at oprettelse af en erhvervskonto koster kr. 3.000 og efterfølgende et månedligt gebyr på kr. 250.

Præsentation af virksomheden

Virksomhed og kontaktoplysninger

DD.MM.ÅÅÅÅ

Kontaktperson/Indehaver i virksomheden

Oplysninger om forretningen

Jeg bekræfter, at oplysningerne på Virk.dk om de reelle ejere er korrekte*

Oplysninger om nuværende bank

Ønsker virksomheden at være helkunde i Arbejdernes Landsbank? (Flytte Nemkonto og øvrigt engagement fra nuværende bank)*

Oplysninger om revision

Bruger virksomheden en godkendt revisor? (Registreret/Statsautoriseret)*
Bruger virksomheden en ikke-godkendt revisor/bogføringstjeneste?*

*Hvorfor skal jeg oplyse, hvem virksomhedens revisor er?

Erhvervskunder i Arbejdernes Landsbank skal som udgangspunkt benytte en godkendt revisor. Det vil sige en registreret eller statsautoriseret revisor. Det skal du, fordi vi ønsker at bidrage til bekæmpelse af hvidvask og svig med skatter og afgifter. Derfor beder vi dig oplyse din virksomheds revisor.

Vedhæft din virksomheds dokumenter

Nedenfor bedes du vedhæfte din virksomheds dokumenter.
De vedhæftede filer skal være i PDF-format og må ikke være større end 5 MB.

Forretningsomfangsskemaet*
Seneste interne årsregnskab inkl. specifikationer*
Forretningsplan*
Drifts- og likviditetsbudget*
Periodebalance år til dato*

Behandling af personoplysninger

Dine oplysninger behandles fortroligt. Vi indsamler og behandler kun personoplysninger til specifikke formål, og vi sletter oplysningerne igen, når vi ikke længere har et lovligt formål med at opbevare og behandle dem. Du kan læse mere om bankens behandling af personoplysninger her.

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.