Bankgaranti

En bankgaranti kan være et vigtig, hvis ikke nødvendigt, komponent, når din virksomhed indgår i aftaler eller handler med kunder. En bankgaranti er din modparts sikkerhed for at modtage penge, hvis din virksomhed ikke kan betale – og omvendt. Her kan du læse om de forskellige bankgarantier, og hvornår de er relevante for din virksomhed.

Hvad er en bankgaranti?

En bankgaranti er en sikkerhed, der stilles, når du skal indgå aftaler med f.eks. en kunde, en udlejer eller leverandør. Garantien sikrer, at betalingen sker som aftalt.

Ved en bankgaranti påtager vi os som bank risikoen for tabet ved at stille garanti for betalingen på dine vegne. Ved nogle handler og kontrakter er en bankgaranti et krav, før en aftale kan indgås.

Fordele ved en bankgaranti

En bankgaranti beskytter både dig og dine sam­ar­bejds­part­ne­re mod tab. Det begrænser overraskelser og unødigt træk på virksomhedens likviditet.

  • Du undgår at betale forud ved f.eks. hus­le­je­be­ta­lin­ger.
  • Du belaster ikke virksomhedens likviditet.
  • Du kan finansiere leveringer med for­ud­be­ta­lin­ger fra dine kunder.
  • Du opnår større sikkerhed ved indgåelse af aftaler.
Få rådgivning - Book et møde

Typer af bankgarantier

Afhængigt af, hvilken type aftale eller kontrakt der er tale om, findes der forskellige bankgarantier:

Arbejdsgaranti

Købers sikkerhed for erstatning, hvis sælger ikke leverer varen eller udfører arbejdet.

Betalingsgaranti

Sælgers sikkerhed for betaling, hvis køber ikke kan betale for varen.

Udenlandske garantier

Ved im-/eksport til udlandet kan der kræves sikkerhed for, at betalingen, leverancen eller arbejdet udføres som aftalt.

Entreprisegaranti

Entreprenørens sikkerhed for betaling under en­tre­pri­se­pe­ri­o­den ved større byggeprojekter.

Forskudsgaranti

Købers sikkerhed for at få forskuddet tilbagebetalt, hvis leverancen eller varen ikke leveres.

Toldgaranti

Im-/eksportørens sikkerhed for at afgifter til f.eks. told­myn­dig­he­der kan udskydes.

Eksempel på bankgaranti

En bankgaranti kan udformes på mange forskellige måder afhængig af de specifikke forhold i den konkrete aftale eller kontrakt.

En bankgaranti kan f.eks. bruges i forbindelse med leje af er­hvervslo­ka­ler. Det kan fungere som et alternativ, hvis en udlejer stiller krav om en forudbetaling på eksempelvis tre måneders husleje, før lejeaftalen kan indgås.

 

Hvad koster en bankgaranti

Prisen for en bankgaranti afhænger af typen af garanti, ga­ran­ti­pe­ri­o­den og den konkrete situation. Ofte betaler man en bestemt procentdel af det beløb, der stilles garanti for pr. kvartal, og vi laver altid en ri­si­ko­vur­de­ring, før vi stiller garantien til rådighed.

Hvis du er interesseret i at høre mere om dine muligheder for at få en bankgaranti indskrevet i dine kontrakter, kan du altid kontakte en er­hvervs­rå­d­gi­ver eller besøge et af vores seks lokale erhvervscentre.

Her sidder vores specialiserede er­hvervs­rå­d­gi­ve­re klar med personlig sparring om, hvilken type bankgaranti der er relevant for din virksomhed og giver størst sikkerhed mod tab i lige netop din situation.

Finanseringsmuligheder

Bliv erhvervskunde

Tak for din interesse i at blive erhvervskunde hos os! Til at starte med er der nogle informationer, vi skal have fra dig. Når du har sendt in­for­ma­tio­ner­ne, kontakter vi dig.

Sådan gør du:

Når du har udfyldt for­ret­nings­om­fangs­ske­ma­et, skal det uploades sammen med nedenstående an­søg­nings­for­mu­lar. Det er godt at have følgende dokumenter og informationer klar:

  • Seneste interne årsregnskab inkl. spe­ci­fi­ka­tio­ner
  • For­ret­nings­plan
  • Drifts- og lik­vi­di­tets­bud­get
  • Periodebalance år til dato

For at blive oprettet som erhvervskunde er det en betingelse, at den krævede dokumentation indleveres digitalt via denne formular.

Vi gør opmærksom på, at oprettelse af en erhvervskonto koster kr. 3.000 og efterfølgende et månedligt gebyr på kr. 250.

Præsentation af virksomheden

Virksomhed og kontaktoplysninger

DD.MM.ÅÅÅÅ

Kontaktperson/Indehaver i virksomheden

Oplysninger om forretningen

Jeg bekræfter, at oplysningerne på Virk.dk om de reelle ejere er korrekte*

Oplysninger om nuværende bank

Ønsker virksomheden at være helkunde i Arbejdernes Landsbank? (Flytte Nemkonto og øvrigt engagement fra nuværende bank)*

Oplysninger om revision

Bruger virksomheden en godkendt revisor? (Registreret/Statsautoriseret)*
Bruger virksomheden en ikke-godkendt revisor/bogføringstjeneste?*

*Hvorfor skal jeg oplyse, hvem virksomhedens revisor er?

Erhvervskunder i Arbejdernes Landsbank skal som udgangspunkt benytte en godkendt revisor. Det vil sige en registreret eller statsautoriseret revisor. Det skal du, fordi vi ønsker at bidrage til bekæmpelse af hvidvask og svig med skatter og afgifter. Derfor beder vi dig oplyse din virksomheds revisor.

Vedhæft din virksomheds dokumenter

Nedenfor bedes du vedhæfte din virksomheds dokumenter.
De vedhæftede filer skal være i PDF-format og må ikke være større end 5 MB.

Forretningsomfangsskemaet*
Seneste interne årsregnskab inkl. specifikationer*
Forretningsplan*
Drifts- og likviditetsbudget*
Periodebalance år til dato*

Behandling af personoplysninger

Dine oplysninger behandles fortroligt. Vi indsamler og behandler kun personoplysninger til specifikke formål, og vi sletter oplysningerne igen, når vi ikke længere har et lovligt formål med at opbevare og behandle dem. Du kan læse mere om bankens behandling af personoplysninger her.

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.