Trade Finance

Hvis din virksomhed ofte handler med udlandet, kan du med en Trade Finance løsning, som blandt andet omfatter remburser og internationale garantier, reducere risikoen for økonomisk tab.

Remburs

Remburser er en international anerkendt betalingsmåde, hvor købers bank forpligter sig til at betale sælger, når rembursens betingelser er opfyldt. Rembursen udstedes af købers bank i henhold til instruktioner fra køber.

Læs mere

Udenlandsk inkasso

Udenlandsk inkasso, også kaldet "dokument inkasso", er en betalingsform, der anvendes ved international handel med varer.

Læs mere

Udenlandske garantier

En udenlandsk bankgaranti er en uigenkaldelig forpligtelse fra en bank til at betale et beløb til en tredjepart i udlandet efter forud aftalte vilkår.

Læs mere

Se også