Udenlandsk garanti, import- og eksportgaranti

En udenlandsk bankgaranti er en uigenkaldelig forpligtelse fra en bank til at betale et beløb til en tredjepart i udlandet efter forud aftalte vilkår. Er du importør kan du anvende en importgaranti, og er du omvendt eksportør kan du anvende en eksportgaranti. Læs her mere om udenlandske garantier, og fordelene ved at anvende dem.

Hvad er udenlandsk garanti?

Udenlandske garantier bruges typisk af virksomheder, der importerer og/eller eksporterer varer. Det er en måde at sikre din virksomhed økonomisk kompensation, hvis en udenlandsk køber eller sælger ikke overholder aftalte vilkår.

En udenlandsk bankgaranti adskiller sig fra almindelige garantier ved, at det er banken, som påtager sig ansvaret. Derfor kan køber foretage købet og sælger have sikkerhed for betalingen, når der er udstedt en bankgaranti.

Udenlandske garantier er ikke en betalingsmåde i sig selv, men garantier kombineres typisk med en be­ta­lings­me­to­de, da de kun bliver anvendt, hvis forretningen ikke forløber som forventet.

Hvorfor benytte en garanti?

Garantier benyttes normalt til at sikre opfyldelsen af en kontraktmæssig forpligtelse som f.eks. til­ba­ge­be­ta­ling af en forudbetaling, hvis varen ikke bliver leveret, eller som kompensation for manglende/for sen levering.

Der findes forskellige garantier, som alle har forskellige formål, herunder sikring af forudbetaling, som sikkerhed for selve betalingen eller som en garantiperiode.

Fælles for garantier er dog, at de har til formål at afdække de risici, som er forbundet med handlens forpligtelser. De benyttes ved samhandel med virksomheder i udlandet, hvor begge parter kan komme ud for ubehagelige overraskelser, der medfører, at den kontrakt, der er indgået, ikke kan overholdes.

Få personlig rådgivning

Som erhvervskunde i Arbejdernes Landsbank kan du få sparring til udenlandske garantier. Kontakt din personlige rådgiver eller book et møde nedenfor. Vores rådgivere har mange års erfaring med en bred vifte af erhvervskunder.

Fordele ved importgaranti

Hvis du er importør, kan du eksempelvis anvende en importgaranti. Nedenfor finder du en række fordele, der er forbundet med brug af importgaranti:

 • Undgår eller sikrer en forudbetaling
 • Mulighed for at opnå kredit
 • Sikkerhed for kompensation hvis vigtige forpligtelser ikke opfyldes (kontraktbrud).

Når køber og sælger har aftalt kontraktens vilkår, skal de også blive enige om, hvilke vilkår der skal sikres af en garanti. Hvis nogle af dine forpligtelser skal sikres, skal du bede Arbejdernes Landsbank udstede en garanti i favør af modparten.

Hvis der skal stilles sikkerhed for nogle af modpartens forpligtelser, er det dennes bank, som udsteder en garanti i din favør. Den udstedende bank garanterer ikke den fysiske opfyldelse af ordregivers forpligtelse, men kun at betale op til det beløb, som står i garantien.

For at få udstedt en garanti skal du udfylde en ga­ran­ti­be­gæ­ring, som sendes til Arbejdernes Landsbank. Udstedelsen betyder at Arbejdernes Landsbank garanterer betaling til ordregiver, og derfor kræver udstedelsen en kre­dit­be­vil­ling af Arbejdernes Landsbank.

Fordele ved eksportgaranti

Er du omvendt eksportør, kan du med fordel anvende eksportgaranti. Fordelene ved denne form for bankgaranti er:

 • Sikkerhed for betaling
 • Kan opnå forudbetaling
 • Mulighed for at give kredit
 • Sikkerhed for kompensation hvis vigtige forpligtelser ikke opfyldes (kontraktbrud).

Når køber og sælger har aftalt kontraktens vilkår, skal de også blive enige om, hvilke vilkår der skal sikres af en garanti.

Hvis nogle af dine forpligtelser skal sikres, skal du bede Arbejdernes Landsbank om at udstede en garanti i favør af modparten.

Hvis der skal stilles sikkerhed for nogle af modpartens forpligtelser, er det dennes bank, som udsteder en garanti i din favør.

Den udstedende bank garanterer ikke den fysiske opfyldelse af ordregivers forpligtelse, men kun at betale op til det beløb, som står i garantien.

For at få udstedt en garanti skal du udfylde en ga­ran­ti­be­gæ­ring, som sendes til Arbejdernes Landsbank.

Udstedelsen betyder at Arbejdernes Landsbank garanterer betaling til ordregiver, og derfor kræver udstedelsen en kre­dit­be­vil­ling af Arbejdernes Landsbank.

Udenlandsk garanti sammenlignet med Remburs

Både Remburs og Udenlandsk garanti anvendes til at sikre din virksomhed betaling. Nedenfor finder du en oversigt over fordele og ulemper ved Udenlandsk Garanti sammenlignet med Remburs:

Fordele ved garantier:

 • Billigere end remburs
 • Nemmere end remburs ved løbende leverancer over en længere periode
 • An­for­drings­ga­ran­ti­er skal honoreres uden bevisførelse for misligholdelse

Ulempe ved garantier:

 • Eksportøren skal huske at fremsætte krav inden udløb eller kræve garantien forlænget

Fordele ved Remburs:

 • Giver eksportøren sikkerhed for betaling mod levering af dokumenter
 • Kan evt. belånes

Ulempe ved Remburs:

 • Dyrere end garantier
 • Tung administration (kontrol af dokumenter)
Læs mere om remburs

Læs om de forskellige typer af garantier og deres formål


Betalingspligt

Ved udstedelse af garantier bør virksomheden være opmærksom på den juridiske betydning af en garantitekst, da visse typer af garantier er mere risikofyldte end andre.

Der findes 2 formuleringer for en be­ta­lings­for­plig­tel­se, som udsteders bank har, hvis der skal fremsættes krav under garantien. Begge vedrører det de krav, som ga­ran­ti­mod­ta­ge­ren skal opfylde for at kunne få garantibeløbet udbetalt:

Anfordringsgaranti

Hvis garantien er udstedt som en an­for­drings­ga­ran­ti, er det en uigenkaldelig og ubetinget be­ta­lings­for­plig­tel­se.

Arbejdernes Landsbank skal straks betale under garantien, når den modtaget et krav, der opfylder garantiens betingelser.

Betinget garanti

Er garantien udstedt som en betinget garanti, skal Arbejdernes Landsbank kun betale, hvis du accepterer at betale, eller hvis der foreligger en retslig afgørelse mellem parterne.

Denne forpligtigelse anvendes sjældent.

Links til PDF-filer

Nedenfor finder du skabeloner på garantianmodning og ændringsanmodning, som du kan udfylde og sende til banken. Du åbner PDF-filerne ved at klikke på den ønskede fil, og herefter udfylder du formularen på skærmen. Formularen gemmes ikke, så hvis du ønsker at gemme en kopi, skal du selv gemme dem på din pc.

Præsentation af virksomheden

Virksomhed og kontaktoplysninger

DD.MM.ÅÅÅÅ

Kontaktperson/Indehaver i virksomheden

Oplysninger om forretningen

Jeg bekræfter, at oplysningerne på Virk.dk om de reelle ejere er korrekte*

Oplysninger om nuværende bank

Ønsker virksomheden at være helkunde i Arbejdernes Landsbank? (Flytte Nemkonto og øvrigt engagement fra nuværende bank)*

Oplysninger om revision

Bruger virksomheden en godkendt revisor? (Registreret/Statsautoriseret)*
Bruger virksomheden en ikke-godkendt revisor/bogføringstjeneste?*

*Hvorfor skal jeg oplyse, hvem virksomhedens revisor er?

Erhvervskunder i Arbejdernes Landsbank skal som udgangspunkt benytte en godkendt revisor. Det vil sige en registreret eller statsautoriseret revisor. Arbejdernes Landsbank ønsker at bidrage til bekæmpelse af hvidvask og svig med skatter og afgifter. Derfor ønsker vi oplysninger om godkendt revisor, fordi det signalerer, at virksomheden er professionel og har til hensigt at følge gældende lovgivning.

Behandling af personoplysninger

Dine oplysninger behandles fortroligt. Vi indsamler og behandler kun personoplysninger til specifikke formål, og vi sletter oplysningerne igen, når vi ikke længere har et lovligt formål med at opbevare og behandle dem. Du kan læse mere om bankens behandling af personoplysninger her.

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.