Remburs - importremburs og eksportremburs

Remburser er en international anerkendt betalingsmåde, hvor købers bank forpligter sig til at betale sælger, når rembursens betingelser er opfyldt. Rembursen udstedes af købers bank i henhold til instruktioner fra køber.

Hvad er en remburs?

Remburs er en betalingsform, som kan sikre, at sælger modtager betalinger lige så snart, at varerne er sendt afsted. I nogle dokumenter omtales remburs som Letter of Credit eller Documentary Credit, men alle formuleringer dækker over samme be­ta­lings­løs­ning.

Med en rembursaftale er det muligt at indarbejde en eventuel kredittid i be­ta­lings­be­tin­gel­ser­ne og bruge rembursen som finansiering. Førstnævnte mulighed kan give sælger en sikkerhed i, at betalingen falder, når kredittiden udløber.

Når banken udsteder en remburs, forpligter banken sig til at gennemføre betalingen på vegne af køber. Omvendt får køber sikkerhed for, at betalingen først sker, når sælger opfylder de dokumentkrav, der er stillet.

Der findes to typer remburser: Bekræftet remburs og ubekræftet remburs.

Bekræftet remburs stiller krav til, at Arbejdernes Landsbank har en be­ta­lings­for­plig­ti­gel­se, hvis du opfylder rembursens betingelser. Ved ubekræftet remburser har Arbejdernes Landsbank ikke en be­ta­lings­for­plig­ti­gel­se, før vi har modtaget betaling fra den bank i udlandet, der har udstedt rembursen.

Hvornår er en remburs relevant?

Remburs kan med fordel benyttes i de tilfælde hvor:

 • sælger og køber ikke kender hinanden godt nok til, at sælger vil afsende eller producere varen uden sikkerhed for betaling (garanti)
 • samhandelen ønskes finansieret på grundlag af rembursens krav
 • der er bestemmelser i et land, der betinger, at al import eller eksport af visse varegrupper kræver myndighedernes tilladelse.

Sidstnævnte gælder typisk hvis du eksporterer til lande i Mellemøsten, Fjernøsten, Afrika eller Sydamerika. I disse lande kan det være relevant at benytte en remburs som betalingsform.

Bliv kunde i Arbejdernes Landsbank

Som erhvervskunde i Arbejdernes Landsbank kan du få sparring til alt fra remburser og Trade Finance til valutakonti og daglig drift. Vores rådgivere har mange års erfaring med en bred vifte af erhvervskunder.

Købers fordele og ulemper

Hvis din virksomhed er køber af et produkt, kan I med fordel udstede en remburs som sikkerhed. Nedenfor finder I fordele såvel som ulemper og risici forbundet med denne be­ta­lings­me­to­de:

Fordele

 • I er sikker på at få dokumenter til brug for udlevering af varen.
 • I er garanteret, at af­sen­del­ses­fri­sten for varen overholdes.
 • Selve betalingen sker via rembursen.
 • I kan få bevis på, at forsikring er tegnet.

Ulemper

 • Når rembursen er åbnet er det for sent at fortryde.
 • En remburs er ikke en sikkerhed for at modtage varer i den rette kvalitet. Remburs relaterer sig til dokumenterne.
 • Importøren kan ikke tilbagekalde betalingen via banken. Heller ikke hvis varerne ikke lever op til for­vent­nin­ger­ne.

Sælgers fordele og ulemper

Hvis du er på den anden side af bordet og sælger varer, er der også nogle risici, du bør være opmærksom på.

Fordele

 • Du får garanti for betaling, før du afsender varen, såfremt rembursens betingelser overholdes.
 • Det er din sikkerhed for, at køber ikke annullerer eller ændrer ordren uden din accept.
 • Kan være et finansierings-instrument.
 • Betalingen sker på det aftalte tidspunkt.

Ulemper

 • Der forekommer faldgruber i rembursen, som gør, at rembursen bør læses grundigt igennem ved modtagelsen.
 • Undersøg om du, som sælger kan opfylde betingelserne, ellers skal du bede køber om at rette rembursen til.

Risici ved remburser

Hos Arbejdernes Landsbank gør vi opmærksom på, at der både som sælger og køber kan være nogle risici forbundet med brug af rembus som be­ta­lings­løs­ning.

Som køber bør du være opmærksom på, at der kan være uove­r­ens­stem­mel­se mellem dokumenter og den faktiske leverance. Hvis dette er tilfældet, er det en sag mellem køber og sælger.

For at få udstedt en rembus, skal du som importør udfylde en rembus begæring, som sendes til Arbejdernes Landsbank. Udstedelsen betyder, at vi garanterer betaling til sælger, såfremt at rem­burs­be­tin­gel­ser­ne er opfyldt. Derfor kræver udstedelsen en kre­dit­be­vil­ling af Arbejdernes Landsbank.

Som sælger, kan der være risici, hvis du ikke overholder betingelserne i rembursen. I dette tilfælde kan du miste din sikkerhed for betaling, da det herefter er op til køber at acceptere dokumenterne.

Det kan medføre, at køber kræver varen retur og deraf følgende ek­stra­om­kost­nin­ger.

Transferabel remburs

Eksportøren har den mulighed, såfremt rembursen giver mulighed for transferring, at videre-transferere rembursen til en evt. producent af varen. I praksis foregår det ved, at den oprindelige remburs sendes videre til producenten, men med følgende ændringer:

 • Beløb og enhedspris kan reduceres.
 • Gyldigheds-, afskibnings- og præ­sen­ta­tions­fri­ster kan afkortes.
 • En evt. for­sik­rings­sats kan forhøjes.

Ved præsentation af dokumenter fra producenten vil banken kontakte deres kunde (eksportøren), så denne kan komme og ombytte sin faktura med den fra producenten præsenterede.

Hvis eksportøren ikke leverer sin faktura til ombytning, vil den af producenten udfærdigede faktura blive fremsendt til importørens bank, og eksportøren mister hermed sin fortjeneste på handlen.

Kontakt os, hvis du vil vide mere om, hvad vi kan tilbyde dig og din virksomhed

Anmod om remburs

Hvis I som virksomhed ønsker at benytte remburs som betalingsløsning, kan I anmode om det gennem Arbejdernes Landsbank. Nedenfor finder du en liste med de forskellige remburs PDF-filer, hvori du digitalt kan udfylde den formular, du ønsker. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at formularerne ikke gemmes, du skal derfor gemme en kopi på egen computer. Du er også velkommen til at kontakte Arbejdernes Landsbank, hvis du har behov for hjælp eller sparring. Vores eksperter er klar til at hjælpe dig godt videre.

Ansøgningsformular

Udfyld formularen for at sende en ansøgning til banken. Du vil herefter modtage en mail fra os, hvor vi beder om flere oplysninger fra dig. Du vil blive kontaktet af os, når vi har modtaget alle dokumenter og oplysninger fra dig.

Vi gør opmærksom på, at oprettelse af en erhvervskonto koster kr. 3.000 og efterfølgende et månedligt gebyr på kr. 250.

Præsentation af virksomheden

Virksomhed og kontaktoplysninger

DD.MM.ÅÅÅÅ

Kontaktperson/Indehaver i virksomheden

Oplysninger om forretningen

Jeg bekræfter, at oplysningerne på Virk.dk om de reelle ejere er korrekte*

Oplysninger om nuværende bank

Ønsker virksomheden at være helkunde i Arbejdernes Landsbank? (Flytte Nemkonto og øvrigt engagement fra nuværende bank)*

Oplysninger om revision

Bruger virksomheden en godkendt revisor? (Registreret/Statsautoriseret)*
Bruger virksomheden en ikke-godkendt revisor/bogføringstjeneste?*

*Hvorfor skal jeg oplyse, hvem virksomhedens revisor er?

Erhvervskunder i Arbejdernes Landsbank skal som udgangspunkt benytte en godkendt revisor. Det vil sige en registreret eller statsautoriseret revisor. Arbejdernes Landsbank ønsker at bidrage til bekæmpelse af hvidvask og svig med skatter og afgifter. Derfor ønsker vi oplysninger om godkendt revisor, fordi det signalerer, at virksomheden er professionel og har til hensigt at følge gældende lovgivning.

Behandling af personoplysninger

Dine oplysninger behandles fortroligt. Vi indsamler og behandler kun personoplysninger til specifikke formål, og vi sletter oplysningerne igen, når vi ikke længere har et lovligt formål med at opbevare og behandle dem. Du kan læse mere om bankens behandling af personoplysninger her.

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.