Remburs

Remburser er en international anerkendt betalingsmåde, hvor købers bank forpligter sig til at betale sælger, når rembursens betingelser er opfyldt. Rembursen udstedes af købers bank i henhold til instruktioner fra køber.

Hvad er en remburs?

En remburs er en betalingsform, som kan sikre, at sælger modtager betalinger lige så snart, at varerne er sendt afsted. Med en rembursaftale er det også muligt at indarbejde en eventuel kredittid i be­ta­lings­be­tin­gel­ser­ne og at bruge rembursen som finansiering. Førstnævnte mulighed kan give sælger en sikkerhed i, at betalingen falder, når kredittiden udløber.

Når banken udsteder en remburs, forpligter banken sig til at gennemføre betalingen på vegne af køber. Omvendt får køber sikkerhed for, at betalingen først sker, når sælger opfylder de dokumentkrav, der er stillet.

Hvornår er det relevant at benytte remburs?

Remburs kan med fordel benyttes i de tilfælde hvor:

 • sælger og køber ikke kender hinanden godt nok til, at sælger vil afsende eller producere varen uden sikkerhed for betaling (garanti)
 • samhandelen ønskes finansieret på grundlag af rembursens krav
 • der er bestemmelser i et land, der betinger, at al import eller eksport af visse varegrupper kræver myndighedernes tilladelse.

Købers fordele og ulemper

Hvis din virksomhed er køber af et produkt, kan I med fordel udstede en remburs som sikkerhed. Nedenfor finder I fordele såvel som ulemper og risici forbundet med denne be­ta­lings­me­to­de:

Fordele

 • I er sikker på at få dokumenter til brug for udlevering af varen.
 • I er garanteret, at af­sen­del­ses­fri­sten for varen overholdes.
 • Selve betalingen sker via rembursen.
 • I kan få bevis på, at forsikring er tegnet.

Ulemper

 • Når rembursen er åbnet er det for sent at fortryde.
 • En remburs er ikke en sikkerhed for at modtage varer i den rette kvalitet. Remburs relaterer sig til dokumenterne.
 • Importøren kan ikke tilbagekalde betalingen via banken. Heller ikke hvis varerne ikke lever op til for­vent­nin­ger­ne.

Risici

 • Der kan være uove­r­ens­stem­mel­se mellem dokumenter og den faktiske leverance. Er dette tilfældet, er det en sag mellem køber og sælger.

For at få udstedt en remburs skal du som importør udfylde en remburs begæring, som sendes til Arbejdernes Landsbank.

Udstedelsen betyder, at Arbejdernes Landsbank garanter betaling til sælger såfremt at rem­burs­be­tin­gel­ser­ne er opfyldt, derfor kræver udstedelsen en kre­dit­be­vil­ling af Arbejdernes Landsbank.

Sælgers fordele og ulemper

Hvis du er på den anden side af bordet og sælger varer, er der også nogle risici, du bør være opmærksom på.

Fordele

 • Du får garanti for betaling, før du afsender varen, såfremt rembursens betingelser overholdes.

 • Det er din sikkerhed for at køber ikke annullerer eller ændrer ordren uden din accept.

 • Kan være et finansierings-instrument.

 • Betalingen sker på det aftalte tidspunkt.

Ulemper

 • Der forekommer faldgruber i rembursen, som gør, at rembursen bør læses grundigt igennem ved modtagelsen.

  Undersøg om du som sælger kan opfylde betingelserne, ellers skal du bede køber om at rette rembursen til.

Risici

 • Hvis du ikke overholder betingelserne i rembursen, kan du miste sin sikkerhed for betalingen, da det herefter er op til køber at acceptere dokumenterne.

  Det kan medføre at køber kræver varen retur og deraf følgende ek­stra­om­kost­nin­ger.

Transferabel remburs

Eksportøren har den mulighed, såfremt rembursen giver mulighed for transferring, at videre transferere rembursen til en evt. producent af varen. I praksis foregår det ved at den oprindelige remburs sendes videre til producenten men med følgende ændringer:

 • beløb og enhedspris kan reduceres
 • gyldigheds-, afskibnings- og præ­sen­ta­tions­fri­ster kan afkortes
 • en evt. for­sik­rings­sats kan forhøjes.

Ved præsentation af dokumenter fra producenten vil banken kontakte deres kunde (eksportøren) således at denne kan komme og ombytte sin faktura med den fra producenten præsenterede.

Hvis eksportøren ikke levere sin faktura til ombytning, vil den af producenten udfærdigede faktura blive fremsendt til importørens bank, og eksportøren mister hermed sin fortjeneste på handlen.

Anmod om remburs

Nedenfor finder du en liste med de forskellige remburs PDF-filer, hvori du digitalt kan udfylde den formular, du ønsker. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at formularerne ikke gemmes, du skal derfor gemme en kopi på egen computer.