NemKonto til erhverv

Alle virksomheder skal have en NemKonto. Det er den konto, som offentlige myndigheder kan indbetale på. Du kan selv vælge, hvilken konto der skal fungere som virksomhedens NemKonto. Det kan enten være en eksisterende erhvervskonto, eller du kan oprette en ny til formålet.

Hvad er en NemKonto til Erhverv?

NemKonto er det fælles danske ud­be­ta­lings­sy­stem. Alle udbetalinger fra det offentlige bliver overført til virksomhedens NemKonto. Det er f.eks. på din virksomheds NemKonto, at du modtager overskydende skat og moms.

NemKontoen er tilknyttet din virksomheds CVR-nummer, og alle offentlige instanser kan indbetale til den, når du har oprettet den. Ad­mi­ni­stra­tio­nen med dine indbetalinger bliver lettet, det sikrer færre fejlbetalinger, og du undgår at skulle angive et kontonummer, hver gang du skal have penge fra en myndighed.

Du kan også bruge virksomhedens NemKonto til at betale kunder eller udbetale løn til dine medarbejdere. Her matcher NemKonto dine medarbejderes CPR-numre med de rette konti, og lønnen bliver automatisk udbetalt.

Læs mere om udbetaling via NemKonto

Overvejer du at skifte bank?

Opret NemKonto til din virksomhed

Du vælger selv, hvilken erhvervskonto du ønsker at angive som din NemKonto. Hvis du har flere erhvervskonti, kan du vælge én af dine eksisterende. Det kan være din almindelige erhvervskonto, som du bruger til øvrige ind- og udbetalinger i virksomheden, eller du kan oprette en ny til formålet.

Det er nemt og hurtigt at oprette en NemKonto til din virksomhed hos Arbejdernes Landsbank. 

Kontakt os og få hjælp til at indberette din NemKonto korrekt

Ændre eller skift NemKonto for din virksomhed

Du kan altid tjekke, hvilken konto du har indberettet via selv­be­tje­nin­gen på Nemkonto.dk. Men hvis du vil ændre eller skifte din NemKonto, kræver det bankens involvering.

Hvis du skal oprette en NemKonto, eller du gerne vil ændre din nuværende konto, kan du få hjælp af din er­hvervs­rå­d­gi­ver hos os.

Er du nystartet selvstændig? Opret NemKonto via nemkonto.dk.

Læs også

Bliv erhvervskunde

Tak for din interesse i at blive erhvervskunde hos os! Til at starte med er der nogle informationer, vi skal have fra dig. Når du har sendt in­for­ma­tio­ner­ne, kontakter vi dig.

Sådan gør du:

Når du har udfyldt for­ret­nings­om­fangs­ske­ma­et, skal det uploades sammen med nedenstående an­søg­nings­for­mu­lar. Det er godt at have følgende dokumenter og informationer klar:

  • Seneste interne årsregnskab inkl. spe­ci­fi­ka­tio­ner
  • For­ret­nings­plan
  • Drifts- og lik­vi­di­tets­bud­get
  • Periodebalance år til dato

For at blive oprettet som erhvervskunde er det en betingelse, at den krævede dokumentation indleveres digitalt via denne formular.

Vi gør opmærksom på, at oprettelse af en erhvervskonto koster kr. 3.000 og efterfølgende et månedligt gebyr på kr. 250.

Præsentation af virksomheden

Virksomhed og kontaktoplysninger

DD.MM.ÅÅÅÅ

Kontaktperson/Indehaver i virksomheden

Oplysninger om forretningen

Jeg bekræfter, at oplysningerne på Virk.dk om de reelle ejere er korrekte*

Oplysninger om nuværende bank

Ønsker virksomheden at være helkunde i Arbejdernes Landsbank? (Flytte Nemkonto og øvrigt engagement fra nuværende bank)*

Oplysninger om revision

Bruger virksomheden en godkendt revisor? (Registreret/Statsautoriseret)*
Bruger virksomheden en ikke-godkendt revisor/bogføringstjeneste?*

*Hvorfor skal jeg oplyse, hvem virksomhedens revisor er?

Erhvervskunder i Arbejdernes Landsbank skal som udgangspunkt benytte en godkendt revisor. Det vil sige en registreret eller statsautoriseret revisor. Det skal du, fordi vi ønsker at bidrage til bekæmpelse af hvidvask og svig med skatter og afgifter. Derfor beder vi dig oplyse din virksomheds revisor.

Vedhæft din virksomheds dokumenter

Nedenfor bedes du vedhæfte din virksomheds dokumenter.
De vedhæftede filer skal være i PDF-format og må ikke være større end 5 MB.

Forretningsomfangsskemaet*
Seneste interne årsregnskab inkl. specifikationer*
Forretningsplan*
Drifts- og likviditetsbudget*
Periodebalance år til dato*

Behandling af personoplysninger

Dine oplysninger behandles fortroligt. Vi indsamler og behandler kun personoplysninger til specifikke formål, og vi sletter oplysningerne igen, når vi ikke længere har et lovligt formål med at opbevare og behandle dem. Du kan læse mere om bankens behandling af personoplysninger her.

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.