Kassekredit til erhverv

For mange virksomheder er der perioder, hvor indbetalingerne ikke altid matcher udbetalingerne. En kassekredit kan bruges til finansiering af virksomhedens driftsomkostninger og sikre overskud i de perioder, hvor indtægterne ikke stemmer fuldkomment overens med udgifterne. Du kan tilknytte en kassekredit til din erhvervskonto, og du betaler kun for den kredit, du bruger.

Hvordan fungerer en kassekredit til erhverv?

En kassekredit for erhverv fungerer på samme måde som en kassekredit til private. Den kan tilknyttes virksomhedens driftskonto eller til den konto, hvor de løbende ind- og udbetalinger foretages. Kassekreditten fungerer i princippet på samme måde som et overtræk, men til en lavere rente, og du har mulighed for at tilknytte et noget højere beløb.

En kassekredit kan derfor være en billigere og mere fleksibel løsning, hvis du i en kort periode har brug for ekstra likviditet i virksomheden.

En kassekredit kan sikre balance i budgettet for virksomheder med vekslende indtægter og/eller omkostninger.

Som kunde i Arbejdernes Landsbank kan du få en kassekredit tilknyttet din erhvervskonto, uanset hvilken virksomhed du driver. Vi tilbyder fleksible løsninger i tre forskellige erhvervspakker, som du nemt kan tilpasse til dine behov og din forretning.

Se vores kontoløsninger til erhverv

Hvornår er kassekredit en god løsning?

Kassekredit til erhverv kan være en god løsning for flere typer virksomheder. Kreditten kan finansiere et periodisk underskud, fx mens du venter på en indbetaling fra en kunde eller en leverance.

Kassekreditten kan også bruges, hvis du i nogle måneder har flere eller større udgifter end ellers.

Det kan give dig ekstra likviditet til at dække udgifter og sikrer overskud i regnskabet, når indtægterne er mindre end sædvanligt.

Få en kassekredit - book møde

Hvad er renten på en kassekredit til erhverv?

Renten varierer, alt efter hvor stor en kassekredit du ønsker at have tilknyttet din erhvervskonto. Du betaler et fast beløb for at have kassekreditten til rådighed, og derudover betaler du rente af den del af kreditten, du bruger.

Når du tilknytter en kassekredit til din driftskonto i din virksomhed, aftaler du med din er­hvervs­rå­d­gi­ver et maksimalt beløb for, hvor meget kassekredit du ønsker at have til rådighed.

Renten fastsættes ud fra virksomhedens størrelse og lik­vi­di­tets­bud­get, så den matcher økonomien i forretningen.

Personlighed rådgivning om finansiering for din virksomhed

Hos Arbejdernes Landsbank har vi seks erhvervscentre fordelt over hele Danmark, som tilbyder specialiseret rådgivning til dig som erhvervskunde – uanset branche og virk­som­heds­stør­rel­se.

Som erhvervskunde hos os får du en personlig rådgiver, der har indgående viden om din branche og forretning. Din rådgiver følger virksomheden tæt, så vi kan tilbyde dig de fi­nan­si­e­rings­mu­lig­he­der, der giver størst værdi for din virksomhed.

Du er altid velkommen til at kontakte en er­hvervs­rå­d­gi­ver i et af vores erhvervscentre for at høre mere om dine muligheder for at få en kassekredit.

Andre finansieringsmuligheder for virksomheder

Bliv erhvervskunde

Tak for din interesse i at blive erhvervskunde hos os! Til at starte med er der nogle informationer, vi skal have fra dig. Når du har sendt in­for­ma­tio­ner­ne, kontakter vi dig.

Sådan gør du:

Når du har udfyldt for­ret­nings­om­fangs­ske­ma­et, skal det uploades sammen med nedenstående an­søg­nings­for­mu­lar. Det er godt at have følgende dokumenter og informationer klar:

  • Seneste interne årsregnskab inkl. spe­ci­fi­ka­tio­ner
  • For­ret­nings­plan
  • Drifts- og lik­vi­di­tets­bud­get
  • Periodebalance år til dato

For at blive oprettet som erhvervskunde er det en betingelse, at den krævede dokumentation indleveres digitalt via denne formular.

Vi gør opmærksom på, at oprettelse af en erhvervskonto koster kr. 3.000 og efterfølgende et månedligt gebyr på kr. 250.

Præsentation af virksomheden

Virksomhed og kontaktoplysninger

DD.MM.ÅÅÅÅ

Kontaktperson/Indehaver i virksomheden

Oplysninger om forretningen

Jeg bekræfter, at oplysningerne på Virk.dk om de reelle ejere er korrekte*

Oplysninger om nuværende bank

Ønsker virksomheden at være helkunde i Arbejdernes Landsbank? (Flytte Nemkonto og øvrigt engagement fra nuværende bank)*

Oplysninger om revision

Bruger virksomheden en godkendt revisor? (Registreret/Statsautoriseret)*
Bruger virksomheden en ikke-godkendt revisor/bogføringstjeneste?*

*Hvorfor skal jeg oplyse, hvem virksomhedens revisor er?

Erhvervskunder i Arbejdernes Landsbank skal som udgangspunkt benytte en godkendt revisor. Det vil sige en registreret eller statsautoriseret revisor. Det skal du, fordi vi ønsker at bidrage til bekæmpelse af hvidvask og svig med skatter og afgifter. Derfor beder vi dig oplyse din virksomheds revisor.

Vedhæft din virksomheds dokumenter

Nedenfor bedes du vedhæfte din virksomheds dokumenter.
De vedhæftede filer skal være i PDF-format og må ikke være større end 5 MB.

Forretningsomfangsskemaet*
Seneste interne årsregnskab inkl. specifikationer*
Forretningsplan*
Drifts- og likviditetsbudget*
Periodebalance år til dato*

Behandling af personoplysninger

Dine oplysninger behandles fortroligt. Vi indsamler og behandler kun personoplysninger til specifikke formål, og vi sletter oplysningerne igen, når vi ikke længere har et lovligt formål med at opbevare og behandle dem. Du kan læse mere om bankens behandling af personoplysninger her.

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.