Lån til erhvervsejendom

Skal du låne til finansiering af din erhvervsejendom, er erhvervslånet ikke nødvendigvis den bedste mulighed. Du kan vælge at finansiere op til 60 % af værdiansættelsen* ved hjælp af et realkreditlån. De sidste 40 % skal du enten kunne lægge kontant eller låne via et erhvervslån i banken.

Fleksibelt realkreditlån til erhverv

Den rigtige er­hverv­se­jen­dom giver din forretning de bedste betingelser for udvikling og vækst, uanset om du driver en pro­duk­tions­virk­som­hed, et landbrug, en andelsforening eller udlejer ejendomme.

Hos Arbejdernes Landsbank kan du kombinere et erhvervslån med et realkreditlån til finansiering af din er­hverv­se­jen­dom. Du får fleksible lånemuligheder, og vi sammensætter lånet, så det passer til din branche og din virksomheds økonomiske behov.

Vi tilbyder lån til er­hverv­se­jen­dom­me på tværs af brancher og for­ret­nings­ty­per i samarbejde med Totalkredit og DLR Kredit. Det sikrer dig ultimativ fleksibilitet og gode lånemuligheder, uanset hvilken type er­hverv­se­jen­dom du ønsker at låne til.

Grønne lån til er­hverv­se­jen­dom­me

Hos Arbejdernes Landsbank er det muligt at optage grønne lån til finansiering af er­hverv­se­jen­dom­men, hvis ejendommen og re­al­kre­dit­lå­net opfylder en række betingelser. Et grønt realkreditlån kan bruges til finansiering af energivenlige ejendomme.

Hør om dine muligheder for at optage et grønt realkreditlån til erhverv. 

Finansiering af udlejningsejendom

Afhængig af ejendomstypen kan du finansiere helt op til 80 % af vær­di­an­sæt­tel­sen af ud­lej­nings­e­jen­dom­men med et realkreditlån hos Arbejdernes Landsbank.

Lånet vil også variere alt efter om der er tale om en nybygget eller en ældre ejendom, og hvorvidt ejendommen fungerer som udlejning i forvejen, eller ejendommens formål skal omdannes.

Uanset om du ejer en enkelt ud­lej­nings­e­jen­dom med få lejemål, eller du ejer en hel portefølje af ud­lej­nings­e­jen­dom­me med mange tilgængelige lejemål, kan du optage et realkreditlån til finansieringen af ejendommen.

Få rabat på dit realkreditlån til erhverv

Optager du et realkreditlån til finansiering af er­hverv­se­jen­dom­me hos Arbejdernes Landsbank, kan du få rabat på din til­ba­ge­be­ta­ling af lånet. Hos Totalkredit kaldes det KundeKroner, og hos DLR Kredit kaldes det For­delskun­de­ra­bat. For begge rabatordninger gælder nogle særlige vilkår, for at rabatten kan fratrækkes restgælden.

Læs mere hos DLR Kredit

Læs mere hos Totalkredit

Læs mere om finansiering til erhverv

Bliv erhvervskunde

Tak for din interesse i at blive erhvervskunde hos os! Til at starte med er der nogle informationer, vi skal have fra dig. Når du har sendt in­for­ma­tio­ner­ne, kontakter vi dig.

Sådan gør du:

Når du har udfyldt for­ret­nings­om­fangs­ske­ma­et, skal det uploades sammen med nedenstående an­søg­nings­for­mu­lar. Det er godt at have følgende dokumenter og informationer klar:

  • Seneste interne årsregnskab inkl. spe­ci­fi­ka­tio­ner
  • For­ret­nings­plan
  • Drifts- og lik­vi­di­tets­bud­get
  • Periodebalance år til dato

For at blive oprettet som erhvervskunde er det en betingelse, at den krævede dokumentation indleveres digitalt via denne formular.

Vi gør opmærksom på, at oprettelse af en erhvervskonto koster kr. 3.000 og efterfølgende et månedligt gebyr på kr. 250.

Præsentation af virksomheden

Virksomhed og kontaktoplysninger

DD.MM.ÅÅÅÅ

Kontaktperson/Indehaver i virksomheden

Oplysninger om forretningen

Jeg bekræfter, at oplysningerne på Virk.dk om de reelle ejere er korrekte*

Oplysninger om nuværende bank

Ønsker virksomheden at være helkunde i Arbejdernes Landsbank? (Flytte Nemkonto og øvrigt engagement fra nuværende bank)*

Oplysninger om revision

Bruger virksomheden en godkendt revisor? (Registreret/Statsautoriseret)*
Bruger virksomheden en ikke-godkendt revisor/bogføringstjeneste?*

*Hvorfor skal jeg oplyse, hvem virksomhedens revisor er?

Erhvervskunder i Arbejdernes Landsbank skal som udgangspunkt benytte en godkendt revisor. Det vil sige en registreret eller statsautoriseret revisor. Det skal du, fordi vi ønsker at bidrage til bekæmpelse af hvidvask og svig med skatter og afgifter. Derfor beder vi dig oplyse din virksomheds revisor.

Vedhæft din virksomheds dokumenter

Nedenfor bedes du vedhæfte din virksomheds dokumenter.
De vedhæftede filer skal være i PDF-format og må ikke være større end 5 MB.

Forretningsomfangsskemaet*
Seneste interne årsregnskab inkl. specifikationer*
Forretningsplan*
Drifts- og likviditetsbudget*
Periodebalance år til dato*

Behandling af personoplysninger

Dine oplysninger behandles fortroligt. Vi indsamler og behandler kun personoplysninger til specifikke formål, og vi sletter oplysningerne igen, når vi ikke længere har et lovligt formål med at opbevare og behandle dem. Du kan læse mere om bankens behandling af personoplysninger her.

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.