Betalinger til og fra udlandet for virksomheder

Der findes forskellige metoder til at håndtere betalinger til og fra udlandet. Læs her om SEPA-betalinger, standard- og hasteoverførsler, og få vores gode råd om overførsler til udlandet. Som erhvervskunde i Arbejdernes Landsbank, kan du få sparring og rådgivning af vores eksperter - uanset om I skal sende eller modtage betalinger. Vi faciliterer jeres betalinger til udlandet hurtigt og sikkert og sørger for, at betalingerne modtages direkte til din konto, så du kan disponere over pengene.

Betalingstyper

Der findes forskellige be­ta­lings­løs­nin­ger, som du kan anvende, når din virksomhed handler med udlandet. Overførsler er naturligvis en vigtig del af samhandel og afhængig af, hvor hurtigt betalingen skal være fremme, findes forskellige over­før­sels­ty­per at vælge mellem.

Hasteoverførsel

Ved ha­ste­o­ver­førs­ler stilles beløbet til rådighed for AL-Banks udenlandske bank­for­bin­del­ser en international bankdag efter betalingen ekspederes.

Overførsler i euro, amerikanske dollar og canadiske dollar stilles dog til rådighed samme dag.

Standardoverførsel

Ved stan­dar­d­over­førs­ler vil modtagers pengeinstitut få pengene til rådighed to internationale bankdage efter afsendelse fra AL-Bank.

Hertil kommer eventuelle valørdage beregnet af de involverede pen­ge­in­sti­tut­ter.

SEPA-overførsel

SEPA står for Single Euro Payments Area og dækker over et europæisk be­ta­lings­sy­stem, hvor betalinger i euro, der sker inden for EØS-landende (EU-landene, Island, Norge og Lichtenstein), stilles til rådighed for modtagers pengeinstitut en bankdag efter betalingen ekspederes.

Trade Finance

I nogle lande er det påkrævet at anvende en Trade Finance løsning, som eksempelvis remburs, inkasso og/eller bankgaranti. Din rådgiver hjælper med at finde den løsning, der passer bedst til din virksomhed.

Læs mere om Trade Finance

Gode råd til overførsler til udlandet

Der findes en række faktorer, som du med fordel kan være opmærksom på, hvis din virksomhed overfører eller modtager penge fra udlandet.

  • Foretag overførslen i din netbank.
  • Vælg helst at omkostningerne skal deles mellem dig og modtager af beløbet. Hvis du vælger at betale alle omkostningerne, så risikerer du at komme til at betale høje gebyrer til de udenlandske banker.
  • Bestil for så vidt muligt overførslen i modtagerlandets valuta, og angiv evt. beløbet i DKK i feltet ”Modværdi i DKK”.
  • Oplys korrekt BIC/SWIFT og IBAN. En række lande har stillet krav om, at IBAN skal oplyses.
  • Oplys altid hele navnet og adressen på beløbsmodtager. Der er stor risiko for, at overførslen bliver afvist, hvis beløbsmodtagers adresse er en postboks-adresse. Det vil koste dig gebyrer.
  • Udfyld kun feltet ”Oplysninger til banken”, hvis det er absolut nødvendigt, da det medfører manuel efterbehandling, som koster dig et gebyr.
  • Hvis du overfører gentagne gange til samme beløbsmodtager, så gem betalingen som en standardbetaling i AL-NetBank, og hent den frem og ret evt. beløb, hver gang du skal bruge den. 
  • Hvis din virksomhed skal lave en betaling til udlandet i AL-Netbank, kan I med fordel, i feltet ”overførselsbeløb modværdi i DKK”, udfylde det forventede beløb i DKK. På den måde er det AL-Bank som veksler jeres betaling til betalingsmodtagerens lokale valuta. Dette er både billigere for jer og betalingen går meget hurtigere igennem.

Swift (BIC) og IBAN

Ved betalinger til udlandet er det nødvendigt at kende Swift (BIC) adressen på modtagers pengeinstitut samt navn, adresse og kontonummer på modtager. BIC står for Bank Identifier Code og er bankens internationale re­gi­stre­rings­num­mer.

Swift-adressen skal benyttes ved både overførsler til og fra udlandet og sikrer en hurtig og sikker gennemførsel af en udenlandsk betaling. BIC er det samme som Swift.

IBAN er dit internationale kontonummer, opbygget i et format, der er genkendeligt for alle lande, som har indført IBAN.

IBAN står for Bank Account Number og alle konti har et tilknyttet IBAN-nummer, som du finder i AL-NetBank under kontovilkår.

Hvis du ønsker at modtage en betaling fra udlandet, skal du oplyse IBAN-nummeret på din konto og Arbejdernes Landsbanks Swift-adresse.

Arbejdernes Landsbank har:

  • Swift (BIC): ALBADKKK
  • Postadresse: Vesterbrogade 5, 1502 København V

Tjek IBAN-nummer

Du kan nemt kontrollere, at det IBAN-nummer, som du skal betale til, er korrekt sammensat.

Beregn også din egen virksomheds IBAN-nummer. Tjek, og beregn IBAN-nummer

Kina, Forenede Arabiske Emirater, Malaysia, Indien og Jordan har indført IBAN-Numre som kan ses i oversigten. Især til banker i Mellemøsten skal IBAN-nummer være anført, da overførsler i modsat fald returneres med store omkostninger til følge.

Et korrekt IBAN-nummer indeholder oplysninger om modtagers bank, filialen hvor kontoen er tilknyttet samt modtagers kontonummer. Derfor er sikkerheden for korrekt levering væsentligt forøget.

Benyt derfor altid IBAN-nummer til lande, som er nævnt i oversigten.

Se landeoversigt over IBAN

Formålskode og clearingskode

I nogle lande kan der ikke angives en IBAN og derfor er clearingskoden obligatorisk for, at betalingen kan gennemføres. Det gælder blandt andet i USA og Kina.

Nogle lande kræver desuden angivelse af en årsagskode, som beskriver grundlaget for den betaling, du foretager, eksempelvis import af varer. På nuværende tidspunkt er det alene Kina og De Forenede Arabiske Emirater, der kræver årsagskoder oplyst i forbindelse med udenlandske betalinger.

Kontakt din rådgiver, og få rådgivning om betalinger til og fra udlandet

Når du modtager penge fra udlandet

Skal du modtage penge fra udlandet, skal du blot informere om dit IBAN-nummer samt Arbejdernes Landsbanks Swift (BIC)-adresse. Du kan se priser og vilkår for betalinger til udlandet i for­ret­nings­be­tin­gel­ser­ne herunder.

Øvrige informationer om betalinger til og fra udlandet
Læs også

Ansøgningsformular

Udfyld formularen for at sende en ansøgning til banken. Du vil herefter modtage en mail fra os, hvor vi beder om flere oplysninger fra dig. Du vil blive kontaktet af os, når vi har modtaget alle dokumenter og oplysninger fra dig.

Vi gør opmærksom på, at oprettelse af en erhvervskonto koster kr. 3.000 og efterfølgende et månedligt gebyr på kr. 250.

Præsentation af virksomheden

Virksomhed og kontaktoplysninger

DD.MM.ÅÅÅÅ

Kontaktperson/Indehaver i virksomheden

Oplysninger om forretningen

Jeg bekræfter, at oplysningerne på Virk.dk om de reelle ejere er korrekte*

Oplysninger om nuværende bank

Ønsker virksomheden at være helkunde i Arbejdernes Landsbank? (Flytte Nemkonto og øvrigt engagement fra nuværende bank)*

Oplysninger om revision

Bruger virksomheden en godkendt revisor? (Registreret/Statsautoriseret)*
Bruger virksomheden en ikke-godkendt revisor/bogføringstjeneste?*

*Hvorfor skal jeg oplyse, hvem virksomhedens revisor er?

Erhvervskunder i Arbejdernes Landsbank skal som udgangspunkt benytte en godkendt revisor. Det vil sige en registreret eller statsautoriseret revisor. Arbejdernes Landsbank ønsker at bidrage til bekæmpelse af hvidvask og svig med skatter og afgifter. Derfor ønsker vi oplysninger om godkendt revisor, fordi det signalerer, at virksomheden er professionel og har til hensigt at følge gældende lovgivning.

Behandling af personoplysninger

Dine oplysninger behandles fortroligt. Vi indsamler og behandler kun personoplysninger til specifikke formål, og vi sletter oplysningerne igen, når vi ikke længere har et lovligt formål med at opbevare og behandle dem. Du kan læse mere om bankens behandling af personoplysninger her.

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.