Leverandørservice

Hos Arbejdernes Landsbank har du som erhvervskunde mulighed for at benytte dig af Leverandørservice. Med Leverandørservice kan du automatisere dine opkrævninger af betalinger fra dine erhvervskunder. Det betyder, at du er sikret en ubesværet og effektiv administration.

Hvad er Leverandørservice?

Le­ve­ran­dør­ser­vi­ce er en be­ta­lings­løs­ning fra Mastercard Payment Services. Det er et automatisk be­ta­lings­sy­stem, der anvendes mellem virksomheder, som regelmæssigt har til­ba­ge­ven­den­de betalinger for varer eller tje­ne­stey­del­ser.

Le­ve­ran­dør­ser­vi­ce giver dig som be­ta­lings­mod­ta­ger mulighed for at trække et tilgodehavende direkte fra din erhvervskundes konto. Det sker naturligvis efter aftale med kunden og dennes pengeinstitut. Med denne aftale betaler dine kunder til tiden. Det er en effektiv og ubesværet administration, som kan resultere i færre eller ingen ryk­ker­ud­sen­del­ser.

Fordele ved Leverandørservice

Le­ve­ran­dør­Ser­vi­ce giver ikke kun dig, men også dine kunder en række fordele. Ved Le­ve­ran­dør­Ser­vi­ce får din virksomhed et samlet overblik over opkrævninger og betalinger, der venter på at blive betalt. Du har derfor mulighed for at reagere hurtigt, hvis der skulle mangle en betaling eller andet fra jeres erhvervskunder.

  • Få et samlet overblik over opkrævninger og betalinger, der venter på at blive betalt
  • Effektiviser administration
  • Optimer lik­vi­di­tets­sty­ring

Det større overblik betyder, at du skal bruge mindre tid på bogføring, da Le­ve­ran­dør­Ser­vi­ce nemt kan integreres direkte i jeres økonomisystem. Det giver en lettere og mere effektiv administration, som også tilbyder en optimeret lik­vi­di­tets­sty­ring. Du har råderetten over dine til­go­de­ha­ven­der, da du kan hæve disse direkte fra indbetalerens konto. Din virksomhed er derfor sikret en optimeret pengestrøm og ef­fek­ti­vi­tets­ge­vinst.

Med en Le­ve­ran­dør­ser­vi­ce-aftale mellem din virksomhed og jeres erhvervskunder, har I mulighed for at sende opkrævninger dagligt og med kort varsel. Det giver en fleksibilitet ned til mindste detalje. Det kræver hverken checks eller girokort, og du har tilmed rentefordele.

 

Opret Leverandørservice-aftale

Det er nemt at tilmelde sig Le­ve­ran­dør­ser­vi­ce, og hos Arbejdernes Landsbank hjælper vi gerne med rådgivning og sparring.

Er du kreditor og ønsker at ansøge om en ny aftale, skal du bruge en NemID me­d­ar­bej­der­sig­na­tur for at udfylde in­for­ma­tio­ner­ne i ansøgningen.

Er du debitor og ønsker at oprette en Le­ve­ran­dør­Ser­vi­ce-aftale med en kreditor, har du to muligheder:

  1. Kontakt din kreditor for at få bekræftet, at deres virksomhed er tilsluttet Le­ve­ran­dør­ser­vi­ce.
  2. Udfyld til­mel­dings­blan­ket om Le­ve­ran­dør­ser­vi­ce.
Opret en Leverandørservice-aftale

Kontakt et af vores erhvervscentre

Hos Arbejdernes Landsbank har vi seks erhvervscentre fordelt over hele landet. Det betyder, at du har mulighed for at få personlig rådgivning lokalt. Vores rådgivere har kendskab til nærområdet og kan derfor tilbyde relevant og konkret sparring for netop din virksomhed. Du finder vores erhvervscentre i Åbyhøj, Aalborg, Kolding, Odense, Glostrup og København V. Hos os er der plads til alle, hvad end I er en større eller mindre virksomhed. Uanset størrelse får I tilknyttet jeres egen personlige rådgiver, så når der er behov for sparring, kan I være sikre på, at rådgiveren kender jeres historie og visioner.

Strømlinet finansiering

Bliv erhvervskunde

Tak for din interesse i at blive erhvervskunde hos os! Til at starte med er der nogle informationer, vi skal have fra dig. Når du har sendt in­for­ma­tio­ner­ne, kontakter vi dig.

Sådan gør du:

Når du har udfyldt for­ret­nings­om­fangs­ske­ma­et, skal det uploades sammen med nedenstående an­søg­nings­for­mu­lar. Det er godt at have følgende dokumenter og informationer klar:

  • Seneste interne årsregnskab inkl. spe­ci­fi­ka­tio­ner
  • For­ret­nings­plan
  • Drifts- og lik­vi­di­tets­bud­get
  • Periodebalance år til dato

For at blive oprettet som erhvervskunde er det en betingelse, at den krævede dokumentation indleveres digitalt via denne formular.

Vi gør opmærksom på, at oprettelse af en erhvervskonto koster kr. 3.000 og efterfølgende et månedligt gebyr på kr. 250.

Præsentation af virksomheden

Virksomhed og kontaktoplysninger

DD.MM.ÅÅÅÅ

Kontaktperson/Indehaver i virksomheden

Oplysninger om forretningen

Jeg bekræfter, at oplysningerne på Virk.dk om de reelle ejere er korrekte*

Oplysninger om nuværende bank

Ønsker virksomheden at være helkunde i Arbejdernes Landsbank? (Flytte Nemkonto og øvrigt engagement fra nuværende bank)*

Oplysninger om revision

Bruger virksomheden en godkendt revisor? (Registreret/Statsautoriseret)*
Bruger virksomheden en ikke-godkendt revisor/bogføringstjeneste?*

*Hvorfor skal jeg oplyse, hvem virksomhedens revisor er?

Erhvervskunder i Arbejdernes Landsbank skal som udgangspunkt benytte en godkendt revisor. Det vil sige en registreret eller statsautoriseret revisor. Det skal du, fordi vi ønsker at bidrage til bekæmpelse af hvidvask og svig med skatter og afgifter. Derfor beder vi dig oplyse din virksomheds revisor.

Vedhæft din virksomheds dokumenter

Nedenfor bedes du vedhæfte din virksomheds dokumenter.
De vedhæftede filer skal være i PDF-format og må ikke være større end 5 MB.

Forretningsomfangsskemaet*
Seneste interne årsregnskab inkl. specifikationer*
Forretningsplan*
Drifts- og likviditetsbudget*
Periodebalance år til dato*

Behandling af personoplysninger

Dine oplysninger behandles fortroligt. Vi indsamler og behandler kun personoplysninger til specifikke formål, og vi sletter oplysningerne igen, når vi ikke længere har et lovligt formål med at opbevare og behandle dem. Du kan læse mere om bankens behandling af personoplysninger her.

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.