Klientkonto - særligt for advokater

En klientkonto er en konto særligt til advokater, som bruges til opbevaring af klienters midler.

Opret en klientkonto

Alle danske advokater er pålagt at oprette en klientkonto til deres klienters penge, mens de fører klientens sag og giver juridisk rådgivning. Kontoen skal holdes adskilt fra ad­vo­kat­fir­ma­ets egen driftskonto, og der er nogle helt særlige regler for, hvordan en klientkonto må bruges.

Du kan nemt og hurtigt oprette en klientkonto til dit ad­vo­kat­sel­skabs klienter hos Arbejdernes Landsbank.

Opret klientkonto: Udfyld dokument

Vil du tale med os?

Hvad er en klientkonto?

En klientkonto er en konto, som advokater og advokatfirmaer er pålagt at oprette til opbevaring af klienters midler i forbindelse med stiftelse af en virksomhed, deponering af kapital med brug på opstart af en sag eller anden juridisk bistand.

Hvilke regler er der for en klientkonto?

Der findes særlige regler for en klientkonto, og hvordan den må bruges. Kontoen oprettes i klientens navn, og renter indberettes automatisk til Skat, men ad­vo­kat­sel­ska­bet har rådighed over kontoen.

Klientkontoen må udelukkende benyttes til placering af klientens penge i forbindelse med sagsbehandling. Og du må som advokat kun hæve beløb, du har til gode hos klienten, eller beløb som bruges til udbetaling i forbindelse med behandling af klientens sag.

Hvornår er det relevant at åbne en klientkonto?

En klientkonto er relevant for dig, der er selvstændig advokat eller en del af et større advokatselskab, hvis du arbejder med én eller flere klienters sagsbehandling.

Klientkontoen sikrer, at dine klienternes penge bliver holdt adskilt fra ad­vo­kat­sel­ska­bets egen økonomi.

Med en klientkonto kan du som advokat fortage betalinger eller modtage penge på vegne af din klient f.eks. i forbindelse med en skilsmisse- eller en arvesag.

Ofte stillede spørgsmål om klientkonto


Læs også