Udenlandsk inkasso

Udenlandsk inkasso, også kaldet "dokument inkasso", er en betalingsform, der anvendes ved international handel med varer (må ikke forveksles med retslig inkasso). Udenlandsk inkasso følger Det Internationale Handelskammers internationalt anerkendte regler UCR 522.

Hvornår er udenlandsk inkasso relevant?

Udenlandsk inkasso benyttes i de tilfælde, hvor sælger og køber har kendskab til hinanden gennem samhandel og har opnået større tillid til hinanden, så det ikke kræver den samme sikkerhed, som en remburs/forudbetaling giver.

Internationale forkortelser der benyttes i forbindelse med inkasso:

 • CAD - Cash against documents
 • D/P - Documents against payment
 • D/A - Documents against acceptance

Import inkasso

Købers bank modtager dokumenter sammen med en instruktion fra sælgers bank. Købers bank adviserer køber om, at dokumenterne er til rådighed. Enten mod at betale det beløb, som instruktionen lyder på, eller ved at acceptere en vedlagt veksel mod at få dokumenterne udleveret.

Fordele

 • Engagementet belastes ikke førend på selve be­ta­lings­tids­punk­tet.
 • I forhold til forudbetaling opnår man en vis sikkerhed for, at sælger leverer varen, og et senere be­ta­lings­tids­punkt.
 • I henhold til inkas­so­reg­ler­ne er køber ikke forpligtet til at indløse dokumenterne.

Ulemper

 • Betaling finder oftest sted ved udlevering af dokumenter, dvs. før udlevering af varer.
 • Køber kan ikke tilbagekalde betalingen via banken. Heller ikke hvis vare ikke lever op til for­vent­nin­ger­ne.

Risici

 • Forsendelse indeholder måske ikke de bestilte varer, dvs. uove­r­ens­stem­mel­se mellem dokumenter og den faktiske leverance. Er dette tilfældet, er det en sag mellem køber og sælger.

Eksport inkasso

Sælger instruerer sin bank, hvorledes der må disponeres over dokumenterne, når disse fremsendes til købers bank: Må dokumenterne udleveres til køber uden betaling? Skal der accepteres en veksel mod udlevering af dokumenter?

Fordele

 • Køber har betalt, inden dokumenterne udleveres, eller har accepteret en veksel for beløbet.
 • Ved mindre beløb kan inkasso være mindre om­kost­nings­tungt end remburs - og dermed en billigere løsning.
 • Køber kan ikke kræve beløbet tilbage via sin bank, når betaling er sket.

Ulemper

 • Ingen garanti for at dokumenterne indløses.
 • Ingen garanti for hvornår betaling finder sted.

Risici

 • Hvis køber ikke indløser inkas­so­do­ku­men­ter­ne, skal varen tages retur eller sælges til anden side, med deraf følgende ekstra omkostninger.
 • Sendes varerne med køber som modtager, er der risiko for at køber får varen udleveret uden at betale for den præsenterede inkassation.
 • Opfyldes betingelserne for im­port­li­cens­for­hold ikke, kan varer blive afvist eller betaling forsinkes. Oplysninger om im­port­li­cens­for­hold bør indhentes før varen afsendes.