Anlægsfinansiering

Produktionen er for mange virksomheder kernen af forretningen, og det kan ofte være nødvendigt at låne kapital til at kunne investere i nye maskiner, større anlæg eller en firmabil for at øge produktionen og sikre vækst. Anlægsfinansiering henvender sig til virksomheder, der ønsker at foretage en større investering i deres forretning.

Hvad er anlægsfinansiering?

An­lægs­fi­nan­si­e­ring vedrører finansiering af investeringer, som kræver større kapital f.eks. til byggeprojekter, nye maskiner eller en firmabil.

Uanset om du driver en mindre virksomhed eller en større etableret forretning, kan en investering i f.eks. et pro­duk­tions­an­læg eller ny moderne teknologi hjælpe dig og din virksomhed videre mod nye vækst­mu­lig­he­der.

Det er ikke alle virksomheder, der har råderum i budgettet til at foretage en større investering, og her er an­lægs­fi­nan­si­e­ring ofte en fleksibel løsning.

Der findes forskellige løsninger i forhold til an­lægs­fi­nan­si­e­ring alt efter, hvilken type investering der er tale om. Ved køb af en er­hverv­se­jen­dom sammensættes finansieringen f.eks. ofte af et erhvervslån og et realkreditlån, hvor et køretøj kan finansieres på flere måder enten gennem et erhvervslån eller via er­hvervs­lea­sing.

Se flere finansieringsløsninger

Anlægsfinansering hos Arbejdernes Landsbank

Hos Arbejdernes Landsbank tilbyder vi fleksible muligheder for an­lægs­fi­nan­si­e­ring, som tilpasses dine lik­vi­di­tets­be­hov og din forretning uanset, hvad du ønsker at lease eller låne til.

Erhvervslån

Et erhvervslån er en fleksibel løsning, som kan give kapital til finansiering af f.eks. nyt IT-udstyr, maskiner eller andre investeringer i din forretning.

Erhvervslånet kan også kombineres med andre finansierings- og låntyper f.eks. et realkreditlån til investering i fast ejendom.

Hos Arbejdernes Landbank kan du optage et erhvervslån med enten fast eller variabel rente. Til­ba­ge­be­ta­lings­pla­nen bliver tilpasset dit lik­vi­di­tets­flow, og du har også mulighed for at låne i udenlandsk valuta .

Læs om erhvervslån

Erhvervsleasing

Er­hvervs­lea­sing er en fleksibel fi­nan­si­e­rings­løs­ning, der er relevant for virksomheder, som skal investere i firmabiler, pro­duk­tions­an­læg eller maskiner.

Som erhvervskunde hos Arbejdernes Landsbank kan du få en leasingaftale gennem vores søsterselskab AL Finans. Du har fleksible muligheder for at vælge forskellige løsninger, og din leasingaftale sammensættes ud fra din forretning, så den imødekommer dine aktuelle behov bedst muligt.

Læs mere om er­hvervs­lea­sing

Besøg AL Finans

Realkreditlån

Ofte finansieres en er­hverv­se­jen­dom gennem en kombination af et realkreditlån og et erhvervslån.

Som erhvervskunde hos Arbejdernes Landsbank kan du få et attraktivt realkreditlån gennem Totalkredit eller DLR Kredit.

Læs mere om lån til er­hverv­se­jen­dom­me

Låne eller lease?

Valget om hvorvidt du skal låne eller lease afhænger af flere faktorer, såsom din virksomhedstype og dit behov for fleksibilitet og budgetsikkerhed. Der er forskellige fordele ved begge finansieringstyper:

Fordele ved at lease
 • Op til 100 % finansiering. Du kan finansiere op til 100 % af firmabilen eller anlægget gennem en leasingaftale.
 • Ingen likviditetsbinding. Ved leasing binder du ikke likviditeten til en firmabil eller et produktionsanlæg, og likviditeten kan bruges til drift og vækst af din virksomhed.
 • Fradrag af ydelser. Når du leaser, kan du få skatte- og momsfradrag af dine ydelser.
 • Stor budgetsikkerhed. Du betaler en fast månedlig ydelse, og der er ingen udgifter til f.eks. stempelafgift og tinglysning.
 • Fleksible muligheder. Ved leasing har du forskellige muligheder for at tilvælge service- og vedligeholdelsesaftaler som en del af din leasingaftale.
Fordele ved at låne
 • Du ejer produktet
 • Når du låner, ejer du det produkt, som lånet finansierer.
 • Lav månedlig ydelse
 • Dine ydelser forbundet med et lån er ofte lavere end ved leasing.
 • Fuld afvikling. Du kan afvikle hele lånet i løbet af lånets løbetid.
 • Du kan indfri lånet før tid. Når du låner, kan du altid indfri lånet før løbetidens udgang, hvis du har mulighed for det, hvor du ved leasing binder dig i den fulde leasingperiode.

Anlægsfinansiering der passer til din virksomhed

Du kan altid booke et møde med en er­hvervs­rå­d­gi­ver fra et af vores seks specialiserede erhvervscentre. Vi rådgiver dagligt virksomheder inden for leasing, erhvervslån, bankgarantier og øvrige fi­nan­si­e­rings­løs­nin­ger.

Som erhvervskunde hos os bliver du tildelt en personlig rådgiver gennem dit lokale erhvervscenter. Vedkommende står løbende til rådighed med økonomisk sparring til din virksomhed.

Book et møde med en er­hvervs­rå­d­gi­ver, og hør mere om dine muligheder for leasing gennem AL Finans eller andre løsninger til an­lægs­fi­nan­si­e­ring.

Kontakt os for rådgivning

Læs også

Bliv erhvervskunde

Tak for din interesse i at blive erhvervskunde hos os! Til at starte med er der nogle informationer, vi skal have fra dig. Når du har sendt in­for­ma­tio­ner­ne, kontakter vi dig.

Sådan gør du:

Når du har udfyldt for­ret­nings­om­fangs­ske­ma­et, skal det uploades sammen med nedenstående an­søg­nings­for­mu­lar. Det er godt at have følgende dokumenter og informationer klar:

 • Seneste interne årsregnskab inkl. spe­ci­fi­ka­tio­ner
 • For­ret­nings­plan
 • Drifts- og lik­vi­di­tets­bud­get
 • Periodebalance år til dato

For at blive oprettet som erhvervskunde er det en betingelse, at den krævede dokumentation indleveres digitalt via denne formular.

Vi gør opmærksom på, at oprettelse af en erhvervskonto koster kr. 3.000 og efterfølgende et månedligt gebyr på kr. 250.

Præsentation af virksomheden

Virksomhed og kontaktoplysninger

DD.MM.ÅÅÅÅ

Kontaktperson/Indehaver i virksomheden

Oplysninger om forretningen

Jeg bekræfter, at oplysningerne på Virk.dk om de reelle ejere er korrekte*

Oplysninger om nuværende bank

Ønsker virksomheden at være helkunde i Arbejdernes Landsbank? (Flytte Nemkonto og øvrigt engagement fra nuværende bank)*

Oplysninger om revision

Bruger virksomheden en godkendt revisor? (Registreret/Statsautoriseret)*
Bruger virksomheden en ikke-godkendt revisor/bogføringstjeneste?*

*Hvorfor skal jeg oplyse, hvem virksomhedens revisor er?

Erhvervskunder i Arbejdernes Landsbank skal som udgangspunkt benytte en godkendt revisor. Det vil sige en registreret eller statsautoriseret revisor. Det skal du, fordi vi ønsker at bidrage til bekæmpelse af hvidvask og svig med skatter og afgifter. Derfor beder vi dig oplyse din virksomheds revisor.

Vedhæft din virksomheds dokumenter

Nedenfor bedes du vedhæfte din virksomheds dokumenter.
De vedhæftede filer skal være i PDF-format og må ikke være større end 5 MB.

Forretningsomfangsskemaet*
Seneste interne årsregnskab inkl. specifikationer*
Forretningsplan*
Drifts- og likviditetsbudget*
Periodebalance år til dato*

Behandling af personoplysninger

Dine oplysninger behandles fortroligt. Vi indsamler og behandler kun personoplysninger til specifikke formål, og vi sletter oplysningerne igen, når vi ikke længere har et lovligt formål med at opbevare og behandle dem. Du kan læse mere om bankens behandling af personoplysninger her.

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.