Valutasikring

Når din virksomhed skal handle med udlandet, hvad end det gælder import eller eksport, vil der være en risiko forbundet med at handle i forskellige valutaer. Hos Arbejdernes Landsbank hjælper vi dig med at forstå, håndtere og vurdere risikoen ved betalinger til og fra udenlandske virksomheder.

Valutarisiko

Der er altid en vis risiko forbundet med at handle på tværs af landegrænser. En af de største faktorer er valutaudsving, da de fleste virksomheder selv bærer tabet, hvis salg til udlandet sker i en valuta, som pludseligt falder i værdi, eller ved et køb i et land hvor valutaen stiger.

Som virksomhed bør I derfor overveje, hvor sårbare I er over for kursudsving, hvad I kan gøre for at afdække risikoen, og hvor stor en risiko I er villige til at løbe.

Der findes en række finansielle produkter og tjenester, som din virksomhed kan benytte sig af til at valutasikre og mindske risici.

Som erhvervskunde i Arbejdernes Landsbank kan du få hjælp til at vurdere og behandle potentielle risici. Vi tilbyder et valutaeftersyn, hvor vi gennemgår jeres forretning.

Bliv erhvervskunde
Få et valutaeftersyn hvor vi:
  • Gennemgår din virksomheds valuta omsætning og eksponering
  • Identificerer virksomhedens positioner og din kursrisiko per valuta
  • Sparrer med dig og kommer med konkrete forslag til en strategi for valutahåndtering specifikt til din virksomhed
  • Gennemgår hvilke finansielle instrumenter som vil være egnede til at afdække sin virksomheds valutarisiko
  • Hjælper jer med at udforme en valutapolitik, der lægger rammerne for, hvordan din virksomhed skal styre valutarisikoen
  • Giver jer direkte adgang til Arbejdernes Landsbanks digitale platform, hvor I kan se live kurser og kan udføre valutaafdækningen selv

Derfor bør du valutasikre

Va­luta­ku­rs­sik­ring er en aktiv styring af din valutarisiko, som kan være med til at sikre din virksomheds lønsomhed og kon­kur­ren­ce­ev­ne.

Det kan være med til at skabe stabilitet og bud­get­sik­ker­hed, som kan sikre din virksomheds drift mod uønskede forstyrrelser grundet valutaudsving.

En anden god grund til at valutasikre er, at det kan øge salget. Ved at lade dine kunder betale i deres egen valuta, ved de præcis, hvad deres omkostning er. Det gør det nemt og bekvemt for dine kunder.

Derudover kan du få bedre priser fra leverandører ved at betale dem i deres egen valuta – de undgår at tillægge en risikopræmie, og du kan dermed opnå lavere priser. Det giver et bedre samarbejde med dine leverandører.

Sådan kan du minimere valutarisikoen

Valutasikring bruges til at afdække de valutarisici, der er forbundet med handel til og fra udlandet. Hos Arbejdernes Landsbank tilbyder vi blandt andet de mest foretrukne instrumenter til va­luta­ku­rs­sik­ring: Valutatermin og FX-swaps.

Valutaterminsforretning

Valutatermin er en bindende aftale, hvor din virksomhed køber eller sælger en valuta mod en anden valuta til en fast kurs på en aftalt fremtidig dato.

Beløb og dato aftales med banken, så terminen passer til din virksomheds cash flow. Den faste kurs bliver udregnet på baggrund af gældende markedssatser.

En valutatermin kan give kontrol og sikre en for­ud­si­ge­lig­hed, hvis din virksomhed eksempelvis ved, at I skal handle i fremmed valuta ude i fremtiden. Det gør nemlig, at valutarisikoen minimeres, idet købet af valutaen sker på en aftalt kurs med afvikling ude i fremtiden.

Ved at anvende valutaterminer kan din virksomhed med sikkerhed vide, hvilket beløb I køber varen til, uagtet af hvor markedet og dermed valutakursen bevæger sig hen.

FX-Swap

En FX-Swap er en bindende aftale om at bytte valutaer i en aftalt periode til en aftalt kurs. Det er et værktøj, som kan bruges til enten at forlænge eller forkorte en valutatermins løbetid.

Det kan blive aktuelt, hvis din ordre bliver forsinket eller leveret før tid, og din virksomhed af den grund skal ændre betalingsdato.

Derudover kan en FX-Swap bruges til at optimere på din virksomheds likviditet. Det kan eksempelvis være, at din virksomhed har overtræk på jeres norske krone-konto, og du forventer, at de norske kroner bliver indsat om 3 måneder.

I dette tilfælde kan du indgå en FX-Swap, hvor du i 3 måneder modtager norske kroner i valutamarkedet mod at bytte dem mod danske kroner. Denne løsning kan i nogle tilfælde være økonomisk fordelagtig fremfor at betale overtræks renter på din norske krone-konto.

Fakta om valutamarkedet

Valutamarkedet er et OTC (Over The Counter) marked. Det betyder, at valuta ikke bliver handlet på en børs.

Markedet er globalt og åbner kl. 05:00 mandag morgen australsk Sydney tidzone og lukker kl. 17:00 fredag eftermiddag i USA New York tidzone.

En almindelig valutahandel kaldes en spothandel og har en afviklingstid på 2 dage. Man kan også i nogle tilfælde handle valuta med afvikling samme dag eller dagen efter.

Du behøver ikke vide alt om valuta for at lave en god og sikker handel. I Arbejdernes Landsbank hjælper vi dig med at få lavet dine internationale betalinger, så de matcher med valutaernes afviklingstid.

Afdækning af valutarisiko

I Arbejdernes Landsbank har vi samlet nogle af landets førende eksperter indenfor valutamarkedet. Vi sidder klar til at hjælpe din virksomhed med valutasikring, så du kan skabe kontrol og stabilitet over forretningen.

Valutakurssikring med AL FX-Trader

Hos Arbejdernes Landsbank er det nemt at udføre valutasikring gennem vores digitale platform.

AL FX-Trader er en online han­dels­plat­form til din virksomhed, når I har behov for at handle valuta og/eller foretage jeres valutasikring. Det er nemt og overskueligt, og den tilpasses din virksomheds valutabehov.

Platformen er brugervenlig og kan tilgås i en web-browser. Med AL FX-Trader kan du aflæse live-priser på de valutaer, som er relevante for din virksomhed. Du kan både foretage handler og få et hurtigt overblik over de handler, du har indgået.

Kontakt din personlige rådgiver i dag for at få adgang til AL FX-Trader.

Kontakt en rådgiver

Læs også

Ansøgningsformular

Udfyld formularen for at sende en ansøgning til banken. Du vil herefter modtage en mail fra os, hvor vi beder om flere oplysninger fra dig. Du vil blive kontaktet af os, når vi har modtaget alle dokumenter og oplysninger fra dig.

Vi gør opmærksom på, at oprettelse af en erhvervskonto koster kr. 3.000 og efterfølgende et månedligt gebyr på kr. 250.

Præsentation af virksomheden

Virksomhed og kontaktoplysninger

DD.MM.ÅÅÅÅ

Kontaktperson/Indehaver i virksomheden

Oplysninger om forretningen

Jeg bekræfter, at oplysningerne på Virk.dk om de reelle ejere er korrekte*

Oplysninger om nuværende bank

Ønsker virksomheden at være helkunde i Arbejdernes Landsbank? (Flytte Nemkonto og øvrigt engagement fra nuværende bank)*

Oplysninger om revision

Bruger virksomheden en godkendt revisor? (Registreret/Statsautoriseret)*
Bruger virksomheden en ikke-godkendt revisor/bogføringstjeneste?*

*Hvorfor skal jeg oplyse, hvem virksomhedens revisor er?

Erhvervskunder i Arbejdernes Landsbank skal som udgangspunkt benytte en godkendt revisor. Det vil sige en registreret eller statsautoriseret revisor. Arbejdernes Landsbank ønsker at bidrage til bekæmpelse af hvidvask og svig med skatter og afgifter. Derfor ønsker vi oplysninger om godkendt revisor, fordi det signalerer, at virksomheden er professionel og har til hensigt at følge gældende lovgivning.

Behandling af personoplysninger

Dine oplysninger behandles fortroligt. Vi indsamler og behandler kun personoplysninger til specifikke formål, og vi sletter oplysningerne igen, når vi ikke længere har et lovligt formål med at opbevare og behandle dem. Du kan læse mere om bankens behandling af personoplysninger her.

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.