3 min. læsetid

Højere renter på indlån og udlån

Som reaktion på Nationalbankens to seneste rentestigninger på 0,35 procentpoint i februar og 0,50 procentpoint i marts hæver Arbejdernes Landsbank rentesatserne på en række indlån og udlån med virkning fra 1. juni 2023.

Op­spa­rings­kon­ti stiger med 0,50%

De fleste op­spa­rings­kon­ti stiger med 0,50%. Det gælder fx ”NemOpsparing” (krav om NemKonto), der hæves til 1,00% på de første 100.000 kr. og 1,50% på beløb over 100.000 kr.

Vores almindelige op­spa­rings­kon­to, ”Opsparing” (uden særlige krav) bliver igen aktuel og får en rente på 0,50% på de første 100.000 kr. og 1,00% på beløb over 100.000 kr.

Renter på lønkonti er fortsat på 0%. Man kan derfor overveje at flytte nogle penge til enten ”NemOpsparing” eller ”Op­spa­rings­kon­to” for at få rente af sit indestående.

Pensionskonti stiger med 0,25%, og kommer således op på 1,00% under 100.000 kr. og 1,50% for beløb over 100.000 kr.

Højere indlånsrenter til børn og unge

Op­spa­rings­kon­ti for unge under 18 år stiger med 0,75%, så renten fremover lyder på 1,50%. Børn og unge med almindelige konti som Young Money og Lom­me­pen­ge­kon­to stiger med 0,50%, og får dermed en rente på 1,00% fremover.

Børneopsparing og BørnePlus stiger ligeledes med 0,25%, så renten bliver 1,50%.

Udlån

Andelsboliglån stiger ikke i rente i denne omgang. Vi fastholder dermed nogle af markedets laveste rentesatser på andelsboliglån.

Klimalån og Energilån friholdes også for ren­testig­nin­ger, da vi som bank ønsker at støtte kunderne i at vælge mere bæredygtige alternativer.

Almindelige bankudlån til private som bankboliglån, forbrugslån og kassekreditter stiger med 0,50% pr. 1. juni.

Prioritetslån stiger med 0,85%, men først pr. 1. november 2023, da der gælder 6 måneders varsel for rentestigning på dette lån.

Erhverv og foreninger

Op­spa­rings­kon­ti for erhverv og foreninger (Formueflex) stiger med 0,50%, så renten bliver 1,00% for indestående under 500.000 kr. og 1,50% for beløb over 500.000 kr.

Udlån og kreditter til erhverv og foreninger stiger med 0,85%.

Kunder med netbank modtager også denne information i netbank tirsdag den 25. april. Du er naturligvis meget velkommen til at tage fat i din kunderådgiver eller din filial, hvis du har spørgsmål til ren­testig­nin­ger­ne.

Denne renteændring er også varslet i Berlingske Tidende den 25. april 2023.

Ren­te­o­ver­sig­ter bliver opdateret på vores hjemmeside den 1. juni, når de træder i kraft. 

Relaterede artikler