3 min. læsetid

Vi sænker renterne på udlån og indlån

Især renterne på boliglån sættes ned i kølvandet på Nationalbankens seneste rentenedsættelse. Ændringerne gælder fra den 7. august.

Vi hæver renterne den 15. oktober

Som følge af Na­tio­nal­ban­kens ren­te­ned­sæt­tel­se på 0,25%-point den 6. juni 2024 sænker vi rentesatserne på en række udlån og indlån med virkning fra den 7. august 2024.

Især lavere rente på boliglån

Især renterne på boliglån sættes ned. Vi nedsætter renten på almindelige boliglån med op til 0,75%-point.

Vores rentesats på lån til boligkøb sænkes til 4,25% ved nyt køb af ejerbolig eller andelsbolig. Renten på dette produkt blev ændret til 4,65% så sent som 3. juni, og nu får renten endnu et hak nedad til 4,25% med virkning fra 7. august.

Hele vores rentespænd på boliglån bliver tilpasset og indsnævret, så det fremover er 4,25% til 8,50%. 

Renten på andelsboliglån sænkes dog kun med 0,15%-point, da den i forvejen er meget lav.

”Med disse renteændringer er vi fortsat fuldt ud kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge på alle former for bo­lig­fi­nan­si­e­ring,” siger bankdirektør Svend Randers.

Udlån sænkes med 0,25%-point

Øvrige udlån til Privat nedsættes med 0,25%-point. Det gælder også for Erhverv og Foreninger.

AL-Prioritetslån sænkes med op til 0,50 %-point.

Lavere rente på indlån

I forbindelse med Na­tio­nal­ban­kens ren­te­ned­sæt­tel­se sænker vi også tilsvarende renten på indlån med 0,25%-point. Det gælder fx vores to op­spa­rings­kon­ti, NemOpsparing og Op­spa­rings­kon­to, samt pensionskonti mv.

Vi ændrer ikke på indlånsrenten på budgetkonti og almindelige lønkonti op til 100.000 kr. Her vil indlånsrenten fortsat være på 0,25%. 

Indlånskonti til børn sænkes også med 0,25%-point, bortset fra Kon­fir­ma­tions­kon­to­en. 

Indlån til Erhverv og Foreninger sænkes med 0,25%-point på alle konti, bortset fra driftskonti, der fortsat har 0,25% i rente. 

Gælder fra 7. august

Ren­te­æn­drin­ger­ne træder i kraft onsdag den 7. august 2024.

Relaterede artikler