Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Danskerne bliver stadig rigere

Danskerne bliver stadig rigere

13. november 2019
Gå til nyhedsoversigt

Den gennemsnitlige dansker havde en indkomst efter skat og renteudgifter på 235.000 kr. i 2018 viser friske tal fra Danmarks Statistik. Det svarer til 19.500 kr. om måneden. Den disponible indkomst voksende med 2,2 procent i 2018 sammenlignet med året før (tabel 1).

Det er som økonom ikke nogen overraskelse, at danskerne blev rigere i 2018. Sidste år steg lønmodtagerbeskæftigelsen med 45.000 personer og lønningerne steg med 2,5 procent, hvorfor det helt naturligt at danskerne i gennemsnit bliver rigere.

Over livet vil ens indkomst typisk stige i takt med, at man får mere arbejdserfaring og uddannelse i rygsækken.  Ser man på den disponible indkomst efter alder (tabel 2), er det derfor ikke overraskende de helt unge som har mindst. Dog topper indkomsten typisk når man er i fyrrene, og er man i slut fyrrerne vil man gennemsnitligt have en disponibel indkomst på 320.000.

At den gennemsnitlige indkomst er lavere for 50+ segmentet skyldes ikke, at man falder i løn som man bliver ældre, men at denne gruppe er mindre aktive på arbejdsmarkedet, og derfor ikke modtager lønindkomst.

Tjener man mere end gennemsnittet, vil man typisk bo i Nordsjælland (se tabel 3). Den gennemsnitlige disponible indkomst er højest i Nordsjælland, hvor en typisk person i gennemsnit har 288.000 kr. om året. Den gennemsnitlige indkomst er lavest på Bornholm, hvor man i gennemsnit har 203.000 kr. om året. I landsdelen Byen København kan man glæde sig over at have den største indkomst fremgang i 2018, hvor man oplevede at få 3 procent mere i 2018 end i 2017.

Alt tegner for at vi også bliver rigere i 2019

Der er rigtig gode udsigter til at danskerne også bliver rigere i år. Lønningerne er stadig stigende, og beskæftigelsen er i årets første syv måneder steget med knap 24.000 personer. Vi forventer at beskæftigelsen skal stige yderligere i år hvorfor der er alt mulig grund til at forvente at danskernes indkomst som helhed også stiger i år.

Tabel 1: Indkomst for personer over 14 år

 

2017

2018

Ændring

i procent

Disponibel indkomst

230.000

235.000

2,2%

Indkomst før i alt før skat

320.000

326.000

1,9%

Indtægter

   

 

Løn og anden erhvervsindkomst

221.000

227.000

2,7%

Offentlige overførsler

62.000

62.000

-0,3%

Private pensioner

22.000

23.000

4,2%

Formueindkomst

13.000

12.000

-4,9%

Anden personlig indkomst

2.000

2.000

2,1%

Lejeværdi af egen bolig

26.000

26.000

 

Udgifter

   

 

Renteudgifter

11.000

11.000

-5,5%

Indkomstskat

104.000

106.000

1,5%

Underholdningsbidrag

1.000

1.000

-1,7%

Anmærkninger: Disponible indkomst er indkomsten efter indkomstskat

og renteudgifter. Der er afrundet til nærmeste tusinde.

Kilde: Arbejdernes Landsbank på baggrund af Danmarks Statistik

       

Tabel 2: Disponibel indkomst efter alder

Alder

2017

2018

Ændring

i procent

I alt

230.000

235.000

2,2%

15-19 år

32.000

32.000

0,0%

20-24 år

111.000

115.000

3,6%

25-29 år

174.000

181.000

4,0%

30-34 år

232.000

239.000

3,0%

35-39 år

272.000

278.000

2,2%

40-44 år

302.000

309.000

2,3%

45-49 år

315.000

323.000

2,5%

50-54 år

311.000

320.000

2,9%

55-59 år

299.000

306.000

2,3%

60-64 år

276.000

284.000

2,9%

65-69 år

230.000

232.000

0,9%

70-74 år

217.000

220.000

1,4%

Over 74 år

201.000

205.000

2,0%

Anmærkninger: Disponible indkomst er indkomsten efter indkomstskat

og renteudgifter. Der er afrundet til nærmeste tusinde.

Kilde: Arbejdernes Landsbank på baggrund af Danmarks Statistik

       

Tabel 3: Disponibel indkomst efter bopæl

Område

2017

2018

Ændring

i procent

Hele landet

230.000

235.000

2,2%

Landsdel Byen København

230.000

237.000

3,0%

Landsdel Københavns omegn

261.000

267.000

2,3%

Landsdel Nordsjælland

283.000

288.000

1,8%

Landsdel Bornholm

199.000

203.000

2,0%

Landsdel Østsjælland

250.000

256.000

2,4%

Landsdel Vest- og Sydsjælland

214.000

218.000

1,9%

Landsdel Fyn

210.000

215.000

2,4%

Landsdel Sydjylland

219.000

224.000

2,3%

Landsdel Østjylland

228.000

234.000

2,6%

Landsdel Vestjylland

220.000

224.000

1,8%

Landsdel Nordjylland

212.000

216.000

1,9%

Anmærkninger: Disponible indkomst er indkomsten efter indkomstskat

og renteudgifter. Der er afrundet til nærmeste tusinde.

Kilde: Arbejdernes Landsbank på baggrund af Danmarks Statistik