Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Boligformuen når historisk top

Boligformuen når historisk top

12. december 2019
Gå til nyhedsoversigt

Danmarks Statistik har netop offentliggjort tal som viser danskernes formue- og gældsforhold og dækker til og med 2018. I tallene kan vi se, at husholdningernes samlede boligformue er krøbet op på 4.255 mia. kr. Det betyder, at boligformuen går forbi den hidtidige top fra 2008 som lød på 4.134 mia. kr. Tager vi højde for prisudviklingen er vi dog stadig et godt stykke fra niveauet i 2008.

Boligformuen dækker over værdien af husholdningernes boliger opgjort til markedsværdien og tager ikke højde for, hvor meget gæld der er i boligen.

Boligformuen er steget uafbrudt siden 2012 – dog med store regionale forskelle.

Siden 2012, hvor boligformuen bundede, er boligformuen steget med 22 pct. på landsplan. Fremgangen er, ikke overraskende, stærkest i Region Hovedstaden, da det også er her, at boligpriserne er steget mest, hvor stigningen i boligformuen er steget med 40 pct. siden 2012. I de resterende regioner er udviklingen mere afdæmpet, men dog positiv (se tabel 1).

Selvom boligformuen i kroner og ører på landsplan og i Region Hovedstaden og Midtjylland har indhentet toppen fra 2008, så er resten af landet altså stadig et stykke efter (se tabel 2).

18 kommuner er over toppen i 2008

Ser vi på kommuneniveau, og tager højde for prisudviklingen, så er 18 kommuner over toppen i 2008. Det er primært kommuner i hovedstadsområdet samt Aarhus, hvor boligpriserne, som sagt, er steget mest, der er krøbet over deres top.

Den gennemsnitlige boligformue er størst i Gentofte

Tager vi et kig på den gennemsnitlige boligformue pr. boligejer, så kan vi se, at den er på 2,60 mio. kr. på landsplan i 2018 mod 2,56 mio. kr. i 2008.  Den gennemsnitlige boligformue pr. boligejer er højest i Gentofte Kommune med ca. 6,39 mio. kr., mens den er lavest på Ærø med ca. 1,48 mio. kr.

Tabel 1: Procentuel ændring i husholdningernes boligformue fra 2012-2018, løbende priser

 

2012

2018

Procentuel ændring

Hele landet

           3.482.119    

        4.255.068    

22,2%

Region Hovedstaden

           1.145.497    

        1.605.478    

40,2%

Region Sjælland

               501.662    

           598.328    

19,3%

Region Syddanmark

               678.461    

           749.011    

10,4%

Region Midtjylland

               812.798    

           923.185    

13,6%

Region Nordjylland

               343.700    

           379.066    

10,3%

Kilde: Arbejdernes Landsbank på baggrund af Danmarks Statistik.

Anmærkning: Boligformuen er værdien af husholdningernes boliger opgjort til markedsværdi og tager ikke højde for, hvor meget ejerne skylder i boligen.

 

Tabel 2: Procentuel ændring i husholdningernes boligformue fra 2008-2018, løbende priser

 

2008

2018

Procentuel ændring

Hele landet

           4.134.024    

        4.255.068    

2,9%

Region Hovedstaden

           1.331.639    

        1.605.478    

20,6%

Region Sjælland

               655.949    

           598.328    

-8,8%

Region Syddanmark

               828.179    

           749.011    

-9,6%

Region Midtjylland

               920.988    

           923.185    

0,2%

Region Nordjylland

               397.269    

           379.066    

-4,6%

Kilde: Arbejdernes Landsbank på baggrund af Danmarks Statistik.

Anmærkning: Boligformuen er værdien af husholdningernes boliger opgjort til markedsværdi og tager ikke højde for, hvor meget ejerne skylder i boligen.