Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Tysk erhvervstillid stiger i maj

Tysk erhvervstillid stiger i maj

23. maj 2022
Gå til nyhedsoversigt

Friske tal for tysk erhvervstillid målt ved IFO-indekset viser, at det samlede indeks steg til 93,0 i maj fra 91,9 i april. Stigningen er en positiv overraskelse, da konsensusforventningen ifølge Bloomberg var et fald til 91,4. På trods af stigningen er niveauet for erhvervstilliden fortsat i den meget lave ende. Ser vi bort fra de seneste to måneder, er erhvervstilliden på det laveste siden februar 2021.

Stigningen er drevet af en stigning i vurderingen af den nuværende situation til 99,5 i maj fra 97,3 i april, mens forventningerne til fremtiden var omtrent uændret på 86,9 i maj mod 86,8 i april.

Det er desuden både servicevirksomhederne og fremstillingsindustrien, der trækker op i den samlede erhvervstillid i maj. Hvor det i begge tilfælde er vurderingen af den nuværende situation, der trækker op, mens forventningerne til det kommende halve år ligger underdrejet.

Tyske erhvervstillid overrasker positivt i maj med en stigning. Det forbedrede humør dækker over, at virksomhederne ser mere optimistisk på den nuværende situation. På trods af dagens stigning ligger erhvervstilliden dog fortsat på et lavere niveau efter det store dyk i marts, der kom som reaktion på Ruslands invasion i Ukraine. Krigen har skabt øget usikkerhed på grund af udfordringer med globale forsyningskæder og stigende energi-, fragt- og råvarepriser, og det eksisterer stadig.

Set ud fra et dansk synspunkt giver den forbedrede tyske erhvervstillid grund til forsigtig dansk optimisme. I Danmark er omkring 115.000 danske jobs relateret til eksporten mod Tyskland, som er vores største eksportland. Herudover spiller tysk økonomi en væsentlig rolle for den samlede europæiske økonomi, og oplever den et spirende opsving, så kommer der også en eksportfordel til Danmark.

Dog svæver den fremtidige udvikling i de europæiske økonomier fortsat i det uvisse, da krigen i Ukraine fortsat er uafklaret og fremtiden derfor sløret. Ligesom det er usikkert hvor kraftige konsekvenser af de fortsat stigende forbrugerpriser og produktionsomkostninger vil have for forbrugere og virksomheder, og dermed hvor hårdt det vil bide på økonomierne i den kommende tid. På nuværende tidspunkt ser vi de økonomiske omstændigheder som fortsat fornuftige til trods for den aktuelle modvind. Det kan dog hurtigt gå fra slemt til værre.

IFO-indekset er udarbejdet af det tyske ifo Institut og er baseret på ca. 9.000 månedlige svar fra virksomheder inden for fremstillingsindustrien, servicesektoren, handel og byggeri. Virksomhederne giver deres vurderinger af den aktuelle forretningssituation og deres forventninger til de næste seks måneder. De beskriver deres situation som enten "god", "tilfredsstillende" eller "dårlig" og deres forretningsforventninger til de næste seks måneder som "mere gunstig", "uændret" eller "mindre gunstig".