Tysk økonomi skrumper

Den tyske økonomi står bomstille. 2023 bød samlet på lidt mindre økonomisk aktivitet end året før.

Anton Thorell SteinøØkonomants@al-bank.dk38 48 35 52

Friske tal viser, at BNP i Tyskland faldt med -0,3% i 4. kvartal. Det er en bekræftelse af første opgørelse. Dagens tal offentliggøres af det tyske sta­ti­stik­kon­tor, Destatis. Sammenlignet med samme kvartal året før er tysk økonomi skrumpet med -0,4%.

Den tyske økonomi står bomstille. 2023 bød samlet på lidt mindre økonomisk aktivitet end året før. Inflation og ren­testig­nin­ger har ramt Tyskland hårdt, og særligt landets industri står svækket. Den tyske industri melder blandt andet om et stor fald i efterspørgslen gennem 2023.

Der er ikke nogen åbenlyse tegn på forbedring lige foreløbigt. De seneste tal for er­hverv­stil­li­den ved PMI-indekset for februar viste et overraskende fald i tysk erhvervstillid. Særligt industrien ligger dårligt til med særdeles tågede for­ret­nings­ud­sig­ter.

Tyskland er Danmarks største europæiske eksportmarked, så modvinden syd for grænsen risikerer at smitte af på os herhjemme. Dansk eksport til Tyskland beskæftiger mere end 100.000 danske jobs.

Situationen kunne trods alt være værre. Der er fortsat svag fremgang i den tyske beskæftigelse, og inflationen er kommet ned på under 3%. Tilbagegangen i Tyskland er foreløbig kun mild. Vi forventer, at Den Europæiske Centralbank begynder at sænke renten inden for en kortere tidshorisont, og det kan være med til at bringe tysk økonomi tilbage på fode.

Relaterede artikler