Tysk erhvervstillid forværres

Massiv inflation, højere renter og økonomisk tilbagegang har sendt den tyske erhvervstillid til bunds.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Nye tal viser, at den tyske erhvervstillid målt ved Ifo-indekset falder igen. Det samlede indeks falder til 85,2 i januar fra 86,3 i december. Der var ifølge Bloomberg ventet en mindre stigning til 86,6 så dagens tal overrasker til negativt.

Tilliden til den tyske økonomi forværres. Og den lå i forvejen til den meget ringe side. Massiv inflation, højere renter og økonomisk tilbagegang har sendt den tyske erhvervstillid til bunds, og den har svært ved for alvor at kravle op igen. Tilliden ligger særdeles skidt historisk set.

Det er også ærgerligt set med danske briller, da økonomien hos vores nabo mod syd også har betydning for dansk økonomi. Dansk eksport til Tyskland beskæftiger mere end 100.000 danske jobs.

Både for­vent­nin­ger­ne til fremtiden og vurderingen af den nuværende økonomiske situation forværres i januar. Indekset der måler for­vent­nin­ger­ne til fremtiden falder til 83,5 fra 84,2. Vurderingen af den nuværende for­ret­nings­si­tu­a­tion falder til 87 i januar fra 88,5 i måneden før.

I næste uge venter nye væksttal for den tyske økonomi for 4. kvartal. Og vi vil bestemt ikke blive overraskede, hvis de viser tilbagegang for den tyske økonomi. Det vil sende økonomien i teknisk recession, efter økonomien også skrumpede i 3. kvartal med -0,1%. På den lysere side er inflationen på tilbagetog, ker­ne­in­f­la­tio­nen har konsekvent været faldende gennem det seneste halve år, og faldet i økonomien er alene begrænset.

Ifo-indekset er baseret på omkring 9.000 virksomheder inden for frem­stil­lings­in­du­stri­en, ser­vi­ce­sek­to­ren, handel og byggeri. Virksomhederne giver deres vurderinger af den aktuelle for­ret­nings­si­tu­a­tion og deres forventninger til de kommende seks måneder.

Relaterede artikler