Trykket tysk erhvervstillid

Der er trykket stemning blandt de tyske virksomheder. Erhvervstilliden stiger en anelse, men forbedringen kommer fra et meget svagt udgangspunkt.

Anton Thorell SteinøØkonomants@al-bank.dk38 48 35 52

Nye tal viser, at den tyske erhvervstillid målt ved Ifo-indekset forbedres en smule. Det samlede indeks stiger til 85,5 i februar fra 85,2 i januar. Det er helt som ventet ifølge Bloomberg.

Der er trykket stemning blandt de tyske virksomheder. Er­hverv­stil­li­den stiger en anelse i februar, men forbedringen kommer fra et meget svagt udgangspunkt. Vurderingen af den nuværende økonomiske situation falder ovenikøbet en my. Selvom inflationen er dampet af, tynges de tyske virksomheder fortsat af høje renter og en svag efterspørgsel.

Det er for­vent­nin­ger­ne til fremtiden, der trækker op i den samlede erhvervstillid i februar. Dette indeks stiger til 84,1 fra 83,5 i januar. Vurderingen af den nuværende økonomiske situation forværres omvendt en anelse. Her falder indekset til 86,9 i februar fra 87,0 i måneden før.

De seneste væksttal fra Tyskland melder om en økonomi under pres. I fjerde kvartal 2023 faldt det tyske BNP med -0,3%. Selvom tilbagegang aldrig er positivt, så er der trods alt tale om et begrænset fald. Samtidigt peger den tyske inflation i den rigtige retning efter ker­ne­in­f­la­tio­nen senest er faldet for 7. måned i træk. Den økonomiske tilstand hos vores nabo mod syd har stor betydning for danske økonomi. Dansk eksport til Tyskland beskæftiger mere end 100.000 danske jobs.

Ifo-indekset er baseret på omkring 9.000 virksomheder inden for frem­stil­lings­in­du­stri­en, ser­vi­ce­sek­to­ren, handel og byggeri. Virksomhederne giver deres vurderinger af den aktuelle for­ret­nings­si­tu­a­tion og deres forventninger til de kommende seks måneder.

Relaterede artikler