Tegn på bedring i tysk økonomi

Bunden lader til at være nået for tysk økonomi. Forventningerne til fremtiden måler det højeste i mere end to år.

Anton Thorell SteinøØkonomants@al-bank.dk38 48 35 52

Nye tal viser en forbedret tillid til fremtiden for den tyske økonomi. Det viser dagens tal fra ZEW-indekset, som måler tyske finansielle aktørers vurdering af både den økonomiske udvikling over de kommende 6 måneder og den nuværende økonomiske situation. Indekset stiger i maj til 47,1 fra 42,9 i februar.

For­vent­nin­ger­ne til fremtiden for tysk økonomi forbedres for tiende måned i træk og måler aktuelt det højeste siden februar 2022. Vurderingen af den nuværende situation er fortsat meget negativ, men er dog begyndt at stige. Vurderingen af den nuværende økonomiske situation stiger til -72,3 i maj fra -79,2 i april.

Bunden lader til at være nået for tysk økonomi. For­vent­nin­ger­ne til fremtiden måler det højeste i mere end to år. Det kommer i forlængelse af, at tysk økonomi voksede i årets første kvartal efter at have stået mere eller mindre stille i godt et år. Den gode historie er, at tysk økonomi så småt er på vej tilbage, og at der er fremgang i særligt ser­vi­ce­er­hver­ve­ne. Den dårlige historie er, at den økonomiske fremgang fortsat er ret begrænset, og at særligt den tyske industri halter.

Den tyske økonomi voksede med 0,2% i årets første kvartal. Der er altså igen kommet en smule liv i den tyske økonomi, efter et 2023 med en samlet tilbagegang i BNP på -0,3%. Samtidig er inflationen kommet under kontrol og ligger på det laveste i tre år. Den økonomiske tilstand hos vores tyske naboer har stor betydning for den danske økonomi. Dansk eksport til Tyskland beskæftiger mere end 100.000 danske jobs.

Det er nu et halvt år siden for­vent­nin­ger­ne til fremtiden vendte fra tilbagegang til fremgang. Det er derfor på tide, at vi begynder at se en bedring i den økonomiske udvikling, hvis vi ellers skal tro på de tyske finansielle aktører. Fremgangen er til at spore, men den er begrænset. Forhåbentlig ser vi yderligere bedring over de kommende måneder, ikke mindst hvis Den Europæiske Centralbank beslutter sig for at sænke sine renter. Noget tysk vækstmirakel kommer vi dog næppe til at opleve i 2024.

ZEW-er­hverv­stil­lids­in­di­ka­to­ren afspejler vurderingen af Tysklands økonomiske situation blandt op til 350 eksperter fra banker, for­sik­rings­sel­ska­ber og finansielle afdelinger i udvalgte virksomheder. Indekset måles ved forskellen mellem andelen af aktører, der har henholdsvis et optimistisk og et pessimistisk syn på økonomien.

Relaterede artikler