Tysk optimisme til fremtiden

Det vidner om, at bedring i sigte for tysk økonomi, og det er gode nyheder fra en trykket økonomi.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Nye tal viser, at for­vent­nin­ger­ne til fremtiden til den tyske økonomi forbedres markant. Det viser dagens tal fra ZEW-indekset, som måler tyske finansielle aktørers vurdering af både den økonomiske udvikling over de kommende 6 måneder og den nuværende økonomiske situation. For­vent­nin­ger­ne til fremtiden forbedres for ottende måned i træk og måler aktuelt det højeste siden februar 2022. Indekset stiger i marts til 31,7 fra 19,9 i februar.

Der bygges på i optimismen til fremtiden hos vores nabo mod syd. Det vidner om, at bedring i sigte for tysk økonomi, og det er gode nyheder fra en ellers trykket økonomi. Den tyske økonomi skrumpede sidste år, og vurderingen af den nuværende situation er bestemt heller ikke god. Den ligger og roder rundt omkring det værste siden coronakrisen og finanskrisen. Så vi skal se på frem­tids­ud­sig­ter­ne og forbedringen i den for at hænge hatten på noget bestemt positivt i dagens tal.

Vurderingen af den nuværende økonomiske situation stiger en anelse til -80,5 fra -81,7 måneden før. Trods en lille stigning er den ikke set værre siden foråret 2020, hvor coronakrisen for alvor pressede på.

Den tyske økonomi skrumpede med -0,3% i 2023, og økonomien er dermed gået i stå vækstmæssigt. Et lyspunkt er dog, at inflation stilner af måned for måned. Ker­ne­in­f­la­tio­nen er faldet 8 måneder i streg. Den økonomiske tilstand hos vores tyske naboer har stor betydning for den danske økonomi. Dansk eksport til Tyskland beskæftiger mere end 100.000 danske jobs.

ZEW-er­hverv­stil­lids­in­di­ka­to­ren er udarbejdet af organisationen Zentrum für Europäische Wir­t­s­chafts­fors­chung (ZEW) og afspejler vurderingen af Tysklands økonomiske situation blandt op til 350 eksperter fra banker, for­sik­rings­sel­ska­ber og finansielle afdelinger i udvalgte virksomheder. Indekset måles ved forskellen mellem andelen af aktører, der har henholdsvis et optimistisk og et pessimistisk syn på økonomien.

Relaterede artikler