Stigning i tysk inflation

Der er ingen grund til panik over stigningen i den tyske inflation. Det er en del teknik i det.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Nye tal fra Tyskland viser, at inflationen steg til 3,7% i december fra 3,2% måneden før. Der var dog allerede ventet en stigning i dagens inflationstal. Inflationen toppede i efteråret sidste år på 8,8%. Dagens tal offentliggøres af det tyske sta­ti­stik­kon­tor, Destatis.

Der er ingen grund til panik over stigningen i den tyske inflation. Det er en del teknik i det. Trinnet op for inflationen skyldes i overvejende grad basiseffekter og udfasningen af midlertidige støt­te­for­an­stalt­nin­ger fra de høje energipriser i slutningen af 2022. Så vi kan godt tillade os at bevare roen ovenpå dagens tal.

Mens den overordnede inflation stiger, så falder ker­ne­in­f­la­tio­nen, som er korrigeret for priser på energi og fødevarer. Ker­ne­in­f­la­tio­nen falder til 3,5% fra 3,8% for en måned siden og toppede i marts på 5,8%.

Kaster vi blikket på ker­ne­in­f­la­tio­nen, så fortsætter den med at falde. Det er bestemt positivt. Ker­ne­in­f­la­tio­nen fortæller mere om det underliggende inflationspres og er renset for blandt andet energipriserne.

Den faldende kerneinflation har allerede sidste år sænket behovet betydeligt for yderligere ren­te­for­hø­jel­ser hos ECB, som da også har holdt sig fra renteknappen til deres seneste to rentemøder. Ser vi ind i 2024, forventer vi, at de første ren­tes­ænk­nin­ger bliver kørt i stilling. Vi forventer første rentesænkning fra ECB til marts, som markederne i øjeblikket indpriser omkring 50% sandsynlighed for.

Siden sommeren 2022 har den europæiske centralbank, ECB, hævet renten 10 gange for at tøjle den høje inflation. Det har bragt renten op på 4%, hvor den til sammenligning lød på rekordlave -0,50% inden striben af ren­te­for­hø­jel­ser.

Relaterede artikler