Stærk jobvækst i USA

Renterne skyder op umiddelbart ovenpå offentliggørelsen af de nye tal.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Beskæftigelsen i USA steg med 272.000 personer uden for landbruget i maj. Der var ventet 180.000, så be­skæf­ti­gel­ses­frem­gan­gen er højere end ventet. Også de årlige lønstigninger tager til og var i maj på 4,1% mod 3,9% måneden før. Ledigheden stiger en smule til 4,0% fra 3,9%.

En ny stærk jobskabelse i den amerikanske økonomi. Renterne skyder op umiddelbart ovenpå of­fent­lig­gø­rel­sen af de nye tal. Det er isoleret set med til at tale for en udskydelse af den første ren­te­ned­sæt­tel­se fra den amerikanske centralbank. De kommer heller ikke til at foretage noget som helst på renten, når de har rentemøde i næste uge, hvilket er i modsætning til ECB, som sænkede renten i går.

Udsigterne til ren­te­ned­sæt­tel­ser fra den amerikanske centralbank, Fed, er tonet betydeligt ned i forhold til i starten af året i takt med, at den amerikanske økonomi har præsteret flot. I begyndelsen af året var der indpriset 6-7 ren­te­ned­sæt­tel­ser gennem 2024, men det tal er nu skruet ned til blot 1-2. Og med de fortsat stærke signaler fra det amerikanske arbejdsmarked er der alene få ren­tes­ænk­nin­ger i horisonten, som kan tælles på meget få fingre.

Positivt er det, at det stærke jobmarked i USA over en lang periode også har positiv betydning for dansk økonomi. USA er et af vores største sam­han­delslan­de, hvor den danske eksport til USA beskæftiger op mod 100.000 danske arbejdspladser.

Relaterede artikler