Lidt højere inflation i Tyskland

Men stigningen er både i den lave og forventede ende.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Netop of­fent­lig­gjor­te tal viser, at inflationen i Tyskland stiger til 2,4% i maj fra 2,2% måneden før. Der var ventet en stigning til netop 2,4%. Tallet er offentliggjort af det tyske sta­ti­stik­kon­tor, Destatis.

Den tyske inflation peger en anelse op i maj. Men stigningen er både i den lave og forventede ende. Og det ændrer ikke på, at inflationen er dykket gevaldigt det seneste halvandet års tid og i dag befinder sig langt tættere på målsætningen på 2%. Det holder døren åben for en rentesænkning fra ECB i næste uge.

Ker­ne­in­f­la­tio­nen, som er korrigeret for priser på energi og fødevarer, er uændret i maj på 3,0%. Ker­ne­in­f­la­tio­nen er imidlertid faldet mærkbart siden toppen sidste år, hvor den var oppe på 5,8%.

Sidst på ugen får vi præsenteret nye inflationstal for den samlede eurozone. Også her er det ventet, at inflationen peger en smule op. Der skal dog en gevaldig overraskelse til for at påvirke ECBs ren­te­be­slut­ning i næste uge. Inflationen i både Tyskland og eurozonen er ikke langt fra ECB’s målsætning på 2%, og det betyder, at ren­te­ned­sæt­tel­ser begynder at nærme sig med hastige skridt. Vi forventer, at ECB sænker renten til rentemødet i næste uge.

Siden sommeren 2022 og ind i 2023 har ECB forhøjet renten 10 gange i kampen mod den høje inflation. Det har bragt renten op på 4%, hvor den til sammenligning lød på rekordlave -0,50% inden striben af ren­te­for­hø­jel­ser.

Relaterede artikler