Lidt højere inflation i Tyskland

Men stigningen er både ventet samt afdæmpet og ændrer ikke på, at inflationen er dykket gevaldigt det seneste halvandet års tid.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Netop of­fent­lig­gjor­te tal viser, at inflationen i Tyskland stiger til 2,4% i maj fra 2,2% måneden før. Det er en bekræftelse af første opgørelse. Tallet er offentliggjort af det tyske sta­ti­stik­kon­tor, Destatis.

Den tyske inflation peger en smule op. Men stigningen er både ventet samt afdæmpet og ændrer ikke på, at inflationen er dykket gevaldigt det seneste halvandet års tid. Det er også billedet for eurozonen som helhed, og det fik i sidste uge ECB til at sænke renten for første gang siden 2019.

Ker­ne­in­f­la­tio­nen, som er korrigeret for priser på energi og fødevarer, var uændret i maj på 3,0%. Ker­ne­in­f­la­tio­nen er faldet mærkbart siden toppen sidste år, hvor den var oppe på 5,8%.

ECB sparkede gang i ren­te­ned­sæt­tel­ser­ne til rentemødet i sidste uge. Det var første rentesænkning siden 2019. Der er dog udsigt til at blive begrænset med ren­tes­ænk­nin­ger. ECB skal nok komme på banen igen i år, men det ser lige nu ud til, at det alene bliver 1-2 gange yderligere. Inflationen har nået et mere stædigt stadie, og økonomien er så småt begyndt at stå på benene igen med positiv vækst. Det kalder ikke på stribevis af ren­te­ned­sæt­tel­ser.

I 2022 og 2023 forhøjede ECB renten 10 gange i kampen mod den høje inflation. Det har bragt renten op på først 4% og efter sidste uges rentemøde på nuværende 3,75%. Til sammenligning lød den på rekordlave -0,50% inden striben af ren­te­for­hø­jel­ser.

Relaterede artikler