Lavere kerneinflation i eurozonen

Kerneinflationen er nu faldet 9 måneder i træk. Meget peger i retning af en rentenedsættelse fra den europæiske centralbank.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Reviderede tal fra Eurostat bekræfter, at inflationen i eurozonen i april var på 2,4%. Det er en bekræftelse af de foreløbige tal, som Eurostat udkom med i starten af måneden. Inflationen er uændret i forhold til måneden før, men er det seneste halvandet år faldet mærkbart, efter den toppede i efteråret 2022 med 10,6%.

Ker­ne­in­f­la­tio­nen, som er korrigeret for priser på energi og fødevarer, faldt derimod i april til 2,7% i april fra 2,9% i marts. Ker­ne­in­f­la­tio­nen ligger fortsat under 3% og fortsætter i den gode og nedadgående retning. Ker­ne­in­f­la­tio­nen toppede sidste år med 5,7%.

Inflationen rykkede sig ikke april. Det gjorde ker­ne­in­f­la­tio­nen derimod, som nu er faldet 9 måneder i træk. Meget peger i retning af en ren­te­ned­sæt­tel­se fra den europæiske centralbank. Jeg vil blive ret så overrasket, hvis ikke der kommer en ren­te­ned­sæt­tel­se om mindre end tre uger.

Den europæiske centralbank, ECB, har rentemøde d. 6. juni, og her kan den første ren­te­ned­sæt­tel­se komme. Det forventer vi. Der er kommet langt bedre styr på inflationen, og døren står åben for det. Markederne indpriser mere end 90% sandsynlighed for, at ren­te­ned­sæt­tel­sen kommer i juni. Der efterlades dog lidt mere tvivl om antallet af yderligere ren­te­ned­sæt­tel­ser. Det underliggende inflationspres er ikke helt forsvundet, og økonomien tegner til at være kommet op i et lidt bedre gear end i 2023. Derfor vil der næppe komme stribevis af ren­te­ned­sæt­tel­ser i år.

Udsigten til ren­tes­ænk­nin­ger smitter af på de danske boligrenter. Særligt de variabelt forrentede lån er typisk påvirkede af renterne hos ECB, hvor tidligere kraftige ren­testig­nin­ger nu er afløst af små rentefald. Boligrenterne er steget væsentligt gennem de seneste år, hvor de fleste boligejere med variabel rente havde en rente i negativ og nu har en rente tæt på 4%. Vi forventer, at renten vil falde yderligere gennem 2024, hvis ECB sænker renterne, som er vores forventning.

Relaterede artikler