Kerneinflationen falder i eurozonen

Kerneinflationen falder til det laveste i knap 2 år. Det er på mange måder positivt, men den er fortsat højere end målsætning på 2%.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Nye tal fra Eurostat viser, at inflationen i eurozonen falder til 2,6% i februar fra 2,8% i januar. Det er en bekræftelse af første opgørelse. Inflation i eurozonen er faldet i 14 af de seneste 16 måneder. Den toppede på 10,6% i 2022.

Ker­ne­in­f­la­tio­nen, som er korrigeret for priser på energi og fødevarer, falder i januar til 3,1% fra 3,3%. Det er den laveste kerneinflation siden marts 2022. Ker­ne­in­f­la­tio­nen toppede i marts sidste år med 5,7%.

Ker­ne­in­f­la­tio­nen falder til det laveste i knap 2 år. Det er på mange måder positivt, da ker­ne­in­f­la­tio­nen er en bedre tem­pe­ra­tur­må­ler for det underliggende inflationspres. På minussiden er den fortsat højere end målsætning på 2%, og samtidig blevet lidt mere stædig og falder ikke helt så hurtigt som ventet. Men retningen er fin.

Med fortsat faldende inflation, står døren åben for rentesænkning før sommerferien. Økonomien har sat farten ned, og inflationen falder, som dagens tal også er et vidnesbyrd på. Dog taler den lidt større stædighed i in­f­la­tions­fal­det for, at dem første rentesænkning udskydes, hvilket den allerede er blevet. Tidligere var det forventet, at renten allerede ville blive sat ned til rentemødet i marts.

Udsigten til ren­tes­ænk­nin­ger har og kan smitte yderligere af på de danske boligrenter. Vi har det seneste halve års tid set små fald. Særligt de variabelt forrentede lån er påvirkede af renterne hos ECB. Boligrenterne er steget væsentligt gennem de seneste år, hvor de fleste boligejere med variabel rente havde en rente i negativ for to år siden, så lyder renten på tæt på 4% i dag. Vi forventer, at renten her vil falde gennem 2024, hvis ECB sænker renterne, som er vores forventning.

Relaterede artikler