Inflationen stiger i eurozonen

Kerneinflationen fortsætter faldet, og det fjerner behovet for yderligere renteforhøjelser fra Den Europæiske Centralbank.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Eurostat viser, at inflationen i eurozonen steg til 2,9% fra 2,4% i måneden før. Det er en bekræftelse af første opgørelse. Det er første gang siden april sidste år, at inflationen peger opad. Stigningen var dog ventet, så der ligger ikke den store overraskelse i dagens tal.

Ser vi mod den såkaldte kerneinflation, som renser tallene for udsving i priserne på energi og fødevarer, så falder de fortsat. I december lyder ker­ne­in­f­la­tio­nen på 3,4% mod 3,6% i november.

December bød på højere inflation i eurozonen. Det kommer dog ikke som den store overraskelse, da der var ventet en anelse højere inflation. Stigningen kommer som et resultat af, at priserne pegede markant ned i december i 2022, og at midlertidige støt­te­for­an­stalt­nin­ger mod høje energipriser er væk. Endnu vigtigere fortsætter ker­ne­in­f­la­tio­nen faldet, og det fjerner behovet for yderligere ren­te­for­hø­jel­ser fra Den Europæiske Centralbank.

Inflationen toppede i 10,6% i oktober 2022, men er siden faldet mærkbart, selvom dagens tal peger lidt op. Ker­ne­in­f­la­tio­nen toppede i marts sidste år på 5,7%, og nærmer sig nu 3%.

Siden sommeren 2022 har Den Europæiske Centralbank, ECB, hævet renten 10 gange for at tøjle inflationen. Det har bragt renten op på 4% fra -0,50%. Faldet i særligt ker­ne­in­f­la­tio­nen har sænket behovet markant for yderligere ren­te­for­hø­jel­ser fra ECB, som da heller ikke har forhøjet renten ved de seneste to rentemøder.

Vi forventer, at næste træk fra ECB bliver at sænke renten. Holder det stik, så vil det også smitte af med lavere renter på danskernes boliglån. Stigningen i renterne er allerede bremset betydeligt op og vendt til mindre rentefald. Det gælder både lån med variabel rente og fast rente.

Relaterede artikler