Inflation stiger for 2. måned i USA

Inflationen stiger for anden måned, og mere end ventet. Det er skidt, hvis man håber på en rentenedsættelse.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Nye tal viser, at inflationen i USA stiger til 3,5% i marts fra 3,2% i februar. Der var ventet en inflation på 3,4%, så inflationen kommer ud højere end ventet. Også ker­ne­in­f­la­tio­nen, som er fratrukket energi og fødevarer, er højere end ventet. Den var uændret i marts på 3,8%, hvor der var ventet et fald til 3,7%. Dagens of­fent­lig­gø­rel­se er opgjort ved CPI-inflationen.

Inflationen i USA stiger for anden måned. Og den stiger mere end ventet. Der er ikke noget godt at spore i tallene, og det er skidt nyt, hvis man sidder og håber på en snarlig ren­te­ned­sæt­tel­se. Vi ser også, at renterne drøner op her lige efter of­fent­lig­gø­rel­sen. Inflation er blevet mere stædig og er endnu for høj, og det er med til at skyde første rentesænkning længere ud i horisonten.

Efter markante fald fra toppen på 9% har inflationen svært ved at kravle under 3%, hvor den siden juni har ligget mellem 3% og 4%.

Renterne stiger ovenpå dagens inflationstal. Markederne har lænet sig op ad, at den amerikanske centralbank først har sænket renten, når vi kommer til slutningen af juli. Tidligere var forventningen, at de ville have sænket i marts, men der er vi længe forbi. Vi forventer, at vi som minimum skal hen til slutningen af juli, før der kommer første rentesænkning, og det tegner mere og mere i retning af, at vi først taler i den sidste del af året.

Alt imens inflationen er blevet mere stædig, så er der samtidig også høj fart på ar­bejds­mar­ke­det. Senest blev der skabt 303.000 nye jobs i den amerikanske økonomi i marts, og ledigheden er noget nær det laveste siden 1960’erne. Den relativt varme arbejdsmarked kan være med til at holde inflationen for høj.

De danske boligrenter er også påvirket, som lige nu har svært ved at falde yderligere. I det sene efterår og begyndelsen af vinteren så vi ellers rentefald i takt med, at vi bevægede os tættere på ren­tes­ænk­nin­ger fra cen­tral­ban­ker­ne. Men de seneste måneder har renterne ligget nogenlunde fladt, hvor vi taler om 4% på et fastforrentet lån i dag. Der skal lavere inflation og et lidt køligere arbejdsmarked til, før vi kommer til at se nye rentefald.

Relaterede artikler