Inflationen i eurozonen stiger

Selvom der er kommet betydeligt mere kontrol med inflationen end i de foregående år, så er den stadig for høj.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Nye tal fra Eurostat viser, at inflationen i eurozonen stiger til 2,6% i maj fra 2,4% i april. Der var ventet en stigning til 2,5% i dagens tal, så inflationen er en anelse højere end ventet. Inflationen toppede i oktober 2022 på 10,6%.

Ker­ne­in­f­la­tio­nen, som er korrigeret for priser på energi og fødevarer, steg også i maj. Ker­ne­in­f­la­tio­nen lyder på 2,9% mod 2,7% måneden før. Ker­ne­in­f­la­tio­nen toppede i marts sidste år med 5,7%.

Inflationen stiger i eurozonen, og det trækker umiddelbart renterne med op. Selvom der er kommet betydeligt mere kontrol med inflationen end i de foregående år, så er den stadig for høj - og altså småt stigende. Det er med til at lægge et låg på rentefaldende, som den seneste måned er vendt til ren­testig­nin­ger med yderligere et lille spring i dag.

Stigningen i inflationen ændrer nok ikke på, at ECB kommer med en rentesænkning i næste uge. Der er varmet godt op til den, men det kan få en betydning for de videre ren­tes­ænk­nin­ger i den resterende del af året. Så længe inflationen ligger højere end målsætningen og uden udsigt til at den kommer nævneværdigt ned, så vil ECB være mere varsomme med at sætte gang i en stribe af ren­te­ned­sæt­tel­ser. Vi skal dog huske på, at selvom ECB sænker, så betyder det ikke nødvendigvis at pen­gepo­li­tik­ken bliver decideret lempelig – blot mindre stram.

Nye tal for eurozonens lønindeks kom i sidste uge, hvor vi så en stigning. Det kan give et fornyet skub til inflationen både gennem højere om­kost­nings­pres og øget efterspørgsel. Det betyder samtidig at udsigten til yderligere ren­te­ned­sæt­tel­ser har fortaget sig og er mere afdæmpet end tidligere ventet. Det ændrer dog ikke på, at inflationen ser ud til at være mere under kontrol.

Renterne på især de variabelt forrentede realkreditlån herhjemme er påvirkede af inflationen i eurozonen og for­vent­nin­ger­ne til ren­tes­ænk­nin­ger. Og havde man håbet på et mærkbart rentefald, så taler dagens inflationstal imod. Boligrenterne er steget væsentligt gennem de seneste år, hvor de fleste boligejere med variabel rente havde en rente i negativ for to år siden, så lyder renten tæt på 4% i dag.

Relaterede artikler