Inflationen falder i eurozonen

Med fortsat faldende inflation, står døren åben for rentesænkninger, selvom det går langsommere end ventet.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Nye tal fra Eurostat viser, at inflationen i eurozonen falder til 2,6% i februar fra 2,8% i januar. Der var ventet et fald til 2,5%, så inflationen lander en anelse højere end ventet. Inflation i eurozonen er faldet i 14 ud af 16 måneder og toppede i 2022 på 10,6%.

Også ker­ne­in­f­la­tio­nen, som er korrigeret for priser på energi og fødevarer, falder i januar til 3,1% fra 3,3%. Her er tallene ligeledes højere end forventningen, som lød på 2,9%. Ker­ne­in­f­la­tio­nen toppede i marts sidste år med 5,7%.

Inflationen falder igen. Lavere inflation har været reglen og ikke undtagelsen gennem det seneste gode års tid. Dog falder inflationen ikke helt som ventet, og det kan isoleret set bidrage til at skyde første ren­te­ned­sæt­tel­se lidt længere ud i horisonten. Det er dog indenfor skiven, at inflationen vil yderligere højde over de kommende måneder. Og med den fortsat faldende inflation, så står døren stadig åben for ren­tes­ænk­nin­ger, selvom det går langsommere end ventet.

Med fortsat den faldende inflation står døren uændret åben for ren­te­ned­sæt­tel­se hos ECB. ECB peger selv i retning af sommer, men vi ser det ikke som usandsynligt, at renten kan blive sat ned før. Dagens tal taler dog for det modsatte. Men økonomien viser ikke helt samme takter, og inflationen falder, som dagens tal også er et vidnesbyrd på.

Udsigten til ren­tes­ænk­nin­ger smitter af på de danske boligrenter. Vi har de seneste måneder set små fald. Særligt de variabelt forrentede lån er påvirkede af renterne hos ECB. Boligrenterne er ellers steget væsentligt gennem de seneste år, hvor de fleste boligejere med variabel rente havde en rente i negativ for to år siden, så lyder renten på tæt på 4% i dag. Vi forventer, at renten her vil falde gennem 2024, hvis ECB sænker renterne, som er vores forventning.

Relaterede artikler