Højere inflation i USA

Og inflationen stiger mere end ventet. Ærgerligt, men det sætter ikke gang i den helt store alarmklokke.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Nye tal viser, at inflationen i USA steg til 3,4% i december fra 3,1% i november. Det er mere end ventet, eftersom der var forventet en stigning til 3,2%. Dagens of­fent­lig­gø­rel­se er opgjort ved CPI-inflationen. Inflationen toppede i USA i midten af 2022 på 8,9%.

Inflationen stiger. Og inflationen stiger mere end ventet. Ærgerligt, men det sætter ikke gang i den helt store alarmklokke. Den månedlige prisændring kan slet ikke måle sig med, da det gik rigtig stærkt og vidner endnu ikke om et nyt, massivt og alvorligt pres på inflationen. Samtidig falder ker­ne­in­f­la­tio­nen til det laveste siden midten af 2021.

Ker­ne­in­f­la­tio­nen, som er fratrukket energi og fødevarer, var i december på 3,9% mod 4,0% måneden før. Ker­ne­in­f­la­tio­nen er gradvist faldet og er en langt bedre tem­pe­ra­tur­må­ler for den underliggende inflation i økonomien. Den toppede i september 2022 på 6,6%.

Næste træk fra den amerikanske centralbank bliver at sænke renterne. Vi forventer den første ren­te­ned­sæt­tel­ser til marts, men dagens højere end ventede inflationstal kan sende den første ren­te­for­hø­jel­se lidt længere ud i horisonten. Der er dog kommet langt mere styr på inflationen, og økonomien bevæger sig ikke i helt lige så hurtigt tempo som tidligere. Det åbner døren for, at den amerikanske centralbank kan sænke renten ind i 2024.

Det amerikanske arbejdsmarked viser fortsat solide takter, om end i et mere afdæmpet tempo. Set for året som helhed bød 2023 på 2,7 mio. nye jobs. Det er i den høje ende historisk set, men det kan ikke måle sig med året før, hvor der blev skabt 4,9 mio. jobs i 2022. Samtidig er ledigheden meget lav, mens løn­stig­nin­ger­ne tikker en smule op. Det stærke arbejdsmarked kan være med til, at centralbank venter en ekstra postgang med at sænke renterne, og at vi derved skal længere ind i foråret, før det bliver tilfældet.

Danske boligrenter er påvirkede af ren­teud­sig­ter­ne i USA. Særligt danskernes fastforrentede lån er påvirkede, og udsigten til ren­tes­ænk­nin­ger i 2024 har på det seneste været med til at sende renten på de fastforrentede lån ned. Den toneangivende rente er i dag på 4% mod 5% for et par måneder siden. Og det er ikke usandsynligt, at vi kommer endnu længere ned senere på året. Ligeledes bidrog de foregående års kraftige ren­te­for­hø­jel­ser til at sende renten op på de fastforrentede lån.

Relaterede artikler